top-banner

19. dec. 2018: Nogen skrev for nylig dette til mig:

"Du skal vide at der er en derude i verden der oplever dine ord som et frisk pust, som man siger. Du har et særligt talent til at forklare ting, som der var tider i mit liv, hvor jeg troede at det var umuligt at forklare for nogen."

Version 1.00, den 08.08.2013

Ubetinget basisindkomst (borgerløn) og solidarisk arbejdsdeling er en naturlig videreudvikling af demokratiske samfund

Jeg har gjort mig nogle tanker om borgerløn og solidarisk arbejdsdeling. Jeg har formuleret det kortfattet, i tiltro til at læseren kan se perspektiverne og selv forestille sig alle detaljerne, ellers er spørgsmål selvfølgelig velkomne.

Grunden til at jeg arbejder med disse spørgsmål lige nu, er, at der frem til den 14. januar 2014 kører en underskriftsindsamling i hele EU om emnet borgerløn, i henhold til den relativt nye paragraf i EU-traktaten, som siger at hvis mindst en million EU-borger skriver under, så er EU-kommissionen forpligtet til at undersøge mulighederne for at indføre borgerløn og sende initiativet til høring i EU-parlamentet. Se i øvrigt: basisindkomst.dk Denne forening har også en facebook-side: BIEN Danmark - borgerløn, basisindkomst Du opfordres selvfølgelig til at underskrive her: Sådan-stemmer-du

Ubetinget basisindkomst er ikke kun noget som drømmende fantaster taler om. Det er også noget som universitetsprofessorer opfatter som en nødvendighed for fortsat fred og retfærdighed globalt, f.eks. professor Guy Standing, SOAS, University of London. Se evt. hans tiltrædelsesforelæsning her: Precariat And Peasant: Reframing Social Protection For The 21st Century

Det overordnede mål med en ubetinget basisindkomst (borgerløn) er at mindske den ubalance, ulighed, ufrihed, utryghed, stress og andre uhensigtsmæssigheder, som er et resultat af kløften mellem det at have et arbejde og det ikke at have et arbejde.
En anden måde at udtrykke denne ubalance i vores nuværende samfundssystem er at arbejde groft sagt er en pligt uden samtidig at være en ret. Det hænger ikke rigtig sammen, hverken logisk eller moralsk. Det bør ændres.

Den første indvending folk kommer med, når man taler om at alle skal have ret til en månedlig ubetinget basisindkomst (borgerløn) fra det offentlige uden at de behøver at leve op til nogle krav eller betingelser, er, at så vil der ikke være tilnærmelsesvis nok mennesker der gider at gå på arbejde og producere alt det som resten af os så kan købe i butikkerne for vores borgerløn. Men det problem er ikke nødvendigvis reelt (af flere grunde).

For det første er det jo strengt taget blot et spørgsmålet om hvor stor denne basisindkomst/borgerløn er! Den skal med andre ord justeres, således at der er balance mellem hvor meget arbejde der er, og hvor meget folk har lyst til at arbejde.

Hvis det således viser sig at borgerlønnen ikke kan blive særlig høj, så vil det være nødvendigt at supplere den med 2 principper/systemer. For det første, at folk der af helbredsmæssige årsager ikke er istand til at arbejde, og som i det nuværende system f.eks. får førtidspension, skal have en supplerende ydelse så de får ca. den samme levestandard som førtidspensionister har nu. For det andet, skal der indføres en solidarisk arbejdsdeling, som sikrer at alle dem der har behov for at supplere deres borgerløn med en lønindkomst kan få den mængde arbejde de har behov for.

Dette andet system – solidarisk arbejdsdeling – kan i princippet indføres uden at indføre borgerlønnen. På den måde kan man fjerne en del af de ubalancer, ulighed, ufrihed, ufleksibilitet osv., som den nuværende kløft mellem det at have et arbejde og det ikke at have et, skaber. Det mest logiske er dog at indføre det samtidig med borgerlønnen.

Som eksempel på hvordan den solidariske arbejdsdeling vil fungere i praksis, kan jeg nævne en mindre håndværksvirksomhed, som i det nuværende system har 5 ansatte der hver arbejder 37 timer/uge. I det nye system, med borgerløn og solidarisk arbejdsdeling, vil der i stedet være måske f.eks. 7 ansatte, som tilsammen arbejder 5x37 timer/uge. Til gengæld vil arbejdsløshed slet ikke eksistere længere!
Derved kan dagpenge, kontanthjælp mv. afskaffes, sammen med aktiverings-systemerne og en masse bureaukrati og tidsspild for alle parter.

Som sagt: Dette er den korte version af visionen, hvor jeg langt fra har nævnt og forklaret alle de mange positive aspekter og konsekvenser af principperne.
Du kan kommentere teksten nedenfor i Facebook-kommentar-boksen. Du opfordres selvfølgelig endnu engang til at skrive under her: Sådan-stemmer-du

Kærlig hilsen
Henrik Rosenø


Notes about the Facebook Comments Box above:

Note 1: January 2019:
The Facebook Comments Box plugin I use here on my website is TERRIBLE!
I just discovered that Facebook is hiding many comments on several pages. I don’t know for how long time they have been hidden - probably for years...! And on top of that, some comments were deleted by Facebook about 4 years ago...!
I VERY much regret that I chose fb-comments and not something else.
I HAVE sent bug reports to Facebook about all these problems, but they didn’t really want to solve anything!: Facebook comments-box Bug Reports

Note 2: If your comment disappears the moment you try to post it, it's because you need to allow pop-up windows and cookies from facebook.com...!

Note 3: If you can't see the Facebook Comments Box here - where you can write comments and read the comments of others, and you are using Firefox, then it's probably because you have Firefox Tracking Protection turned ON. Firefox Tracking Protection regards the Facebook Comments Box plugin as invasive to your privacy... I am sorry that I don't have a comments-system that is not regarded as invasive to your privacy by Mozilla.org (and Disconnect.me). You can turn Tracking Protection OFF by clicking on the Tracking-icon Firefox Tracking Protection Icon near the upper left corner of the Firefox browser window, next to the web address URL-field.
This issue is currently being tracked by Mozilla at https://bugzilla.mozilla.org/show_bug.cgi?id=1226498.

Privacy Policy

FORSIDE - Henrik Rosenøs websted | E-mail:  Billede som viser min e-mail adresse | Nu kan du læse og skrive bruger-kommentarer nederst på alle mine websider!