top-banner

19. dec. 2018: Nogen skrev for nylig dette til mig:

"Du skal vide at der er en derude i verden der oplever dine ord som et frisk pust, som man siger. Du har et særligt talent til at forklare ting, som der var tider i mit liv, hvor jeg troede at det var umuligt at forklare for nogen."

Version 1.00, den 31.03.2009


'Dommedag', nutidens plager & døden - årsag & løsning


Nyhedsavisen havde i juni 2008 en artikelserie om nogle af nutidens plager, såsom klimaforandringer, naturkatastrofer, fødevarekrisen, den begrænsede mængde olie og krig og terrorisme.

Alle disse plager skyldes dybest set vores manglende forståelse af os selv og vores indre åndelige tilstand. Selv eksistensen af aldring, sygdomme, smerte og død skyldes vores manglende forståelse af os selv. Det indre problem, som vi endnu aldrig har kunnet (eller villet) forstå, er, at vores sjæle er fragmenterede. Dette er et meget omfattende emne, men sammen med fænomenet fornægtelse, forklarer det faktisk alle de problemer som menneskeheden ikke hidtil har kunnet forstå eller løse fuldt ud. Derfor har jeg brugt mange år på at samle nogle af de vigtigste informationer om emnet i den korte og koncentrerede tekst Transformationen - om menneskehedens situation og muligheder. Derfor vil jeg ikke her forsøge at forklare det hele, men blot sige, at hvis man læser og forstår den tekst, så kan man så småt begynde at få en reel forståelse af hvorfor der eksisterer så mange problemer på denne klode, som f.eks. de ovennævnte plager.

Man siger at 'nød lærer nøgen kvinde at spinde'. På samme måde skal nutidens plager osv. tvinge os til at erkende at vi er fragmenterede og igangsætte den åndelige transformation, som jeg beskriver i min tekst Transformationen. Derigennem skal vi skabe en helt ny verden, hvor der ikke eksisterer aldring, sygdomme, smerte og død eller nogen af alle de andre problemer eller plager som menneskeheden oplever nu. På lang sigt eksisterer der simpelthen ikke andre overlevelsesmuligheder end åndelig transformation.

Så plagerne er ikke en straf fra Gud. De er "simpelthen" den logiske og nødvendige konsekvens af at vi har fornægtet eller ignoreret vores åndelige fragmentering igennem hele verdenshistorien... Jeg opfatter verdenshistorien som et langt forsøg på at løse problemer uden at skulle erkende og forstå at vi er fragmenterede og har fornægtelser.

Når Nyhedsavisen bruger begreber som 'dommedag', '10 plager' og 'verdens undergang', så refererer de selvfølgelig bevidst eller ubevidst til Bibelen. Men Bibelen fortæller også at alle disse problemer skal lede til skabelsen af en ny verden hvor der ikke eksisterer aldring, sygdomme, smerte, død osv., og som f.eks. bliver beskrevet i Johannes' Åbenbaring kapitel 21, vers 1-7. Og grunden til at det ikke er sket for lang tid siden er meget kort fortalt at Bibelen og andre gamle skrifter ikke indeholder alle de nødvendige forståelser af fornægtelse og fragmentation. Faktisk står der ikke mig bekendt et eneste ord om vores sjæles fragmentation i Bibelen. Det er derfor at jeg har skrevet ovennævnte tekst Transformationen. Til gengæld står der lidt om domme og fornægtelser. F.eks. står der i Mattæus kap. 7, v.1-2: "Døm ikke, for at I ikke selv skal dømmes. v2 For den dom, I dømmer med, skal I selv dømmes med, og det mål, I måler med, skal I selv få tilmålt med." Og Lukas-evangeliet kap. 6,v.37 fortsætter: "...; fordøm ikke, så skal I ikke fordømmes. Tilgiv, så skal I få tilgivelse."

Den mest dybtgående eller omfattende 'plage' er nok den der kommer til udtryk ved at hver gang det lykkes lægevidenskaben at bekæmpe én sygdom, så opstår der en ny. Som det fremgår af min tekst Transformationen, så er smerter og sygdomme kroppens og følelsernes forsøg på at kommunikere budskaber og forståelser som vi har afvist, blokeret, fornægtet og ignoreret på alle de andre måder som kroppen og følelserne og livet som sådan har forsøgt at kommunikere dem.

Når mennesker vælger at bekæmpe sygdomme, er det fordi de ikke tør at forsøge at forstå hvad det er kroppen og følelserne forsøger er sige. Og når kroppen bliver syg, er det fordi man har afvist alle kroppens og følelsernes øvrige forsøg på at gøre opmærksom på fornægtelse og fragmentation.


Kærlig hilsen

Henrik Rosenø


Notes about the Facebook Comments Box above:

Note 1: January 2019:
The Facebook Comments Box plugin I use here on my website is TERRIBLE!
I just discovered that Facebook is hiding many comments on several pages. I don’t know for how long time they have been hidden - probably for years...! And on top of that, some comments were deleted by Facebook about 4 years ago...!
I VERY much regret that I chose fb-comments and not something else.
I HAVE sent bug reports to Facebook about all these problems, but they didn’t really want to solve anything!: Facebook comments-box Bug Reports

Note 2: If your comment disappears the moment you try to post it, it's because you need to allow pop-up windows and cookies from facebook.com...!

Note 3: If you can't see the Facebook Comments Box here - where you can write comments and read the comments of others, and you are using Firefox, then it's probably because you have Firefox Tracking Protection turned ON. Firefox Tracking Protection regards the Facebook Comments Box plugin as invasive to your privacy... I am sorry that I don't have a comments-system that is not regarded as invasive to your privacy by Mozilla.org (and Disconnect.me). You can turn Tracking Protection OFF by clicking on the Tracking-icon Firefox Tracking Protection Icon near the upper left corner of the Firefox browser window, next to the web address URL-field.
This issue is currently being tracked by Mozilla at https://bugzilla.mozilla.org/show_bug.cgi?id=1226498.

Privacy Policy

FORSIDE - Henrik Rosenøs websted | E-mail:  Billede som viser min e-mail adresse | Nu kan du læse og skrive bruger-kommentarer nederst på alle mine websider!