november 2009

Er det skaberens intention at der skal eksistere aldring, sygdom, smerte og død?

Hvis man vil løse det mysterium, så må man først opdage eller gøre sig klart at man enten kan lade intellektet skabe ideer om spørgsmålet eller lade følelserne respondere på spørgsmålet. Det er vigtigt at forstå at vores intellekt kan rode sig ud i ubegrænsede mængder af spin – selvbedrag – luftkasteller – eller forestillingsverdener, så vores eneste chance for for alvor at forstå noget, som f.eks. os selv, livet og døden, Skaberen og universet osv., det er ved at blive i stand til at føle hvad der er godt og rigtigt. At kunne mærke om noget føles godt og rigtigt, er den eneste måde vi for alvor kan afgøre om noget er godt og rigtigt.

Er det skaberens intention at der skal eksistere aldring, sygdom, smerte og død? Læs videre »