Hvordan man forudsiger næste måneds største nyheder!

‘Remote viewing’:
Denne videnskabelige anvendelse af menneskets clairvoyante 6. sans foregår ved at en projektleder definerer et ‘target’, dvs. nedskriver et spørgsmål, som the remote viewer skal undersøge, men i stedet for at give spørgsmålet til ‘the remote viewer’, får det en tilfældig label, f.eks. XY43K, og den clairvoyante bliver så bedt om at remote viewe target XY43K. Ganske fikst! Og det virker!

Hvordan man forudsiger næste måneds største nyheder! Læs videre »