Avancerede åndelige emner

Åndelige og etiske emner etc.:

I nogle af disse tekster afslører jeg det som jeg opfatter som den mest grundlæggende årsag til alle problemer i universet: Sjælefragmentation!

Dilemmaet i forskningen i psykedelisk terapi

Det overordnede dilemma i forskningen i psykedelisk terapi er om man overfor myndighederne skal præsentere det som et stof der indtages under nogle bestemte omstændigheder eller om man skal sige at det her er psykoterapi, hvor man bruger et bestemt stof som hjælpemiddel. Myndighederne kan bedre forholde sig til “en pille” end til psykoterapi, men det er psykoterapi med den rette intention som hjælper klienten/mennesket.

Read more »

Coronapas og lign. er uforeneligt med Jesu Kristi budskab og sand kristendom

Denne udmeldelse af folkekirken træder i kraft hvis den danske folkekirke på noget tidspunkt igen begynder at diskriminere, hvem der har adgang til gudstjenester eller andre arrangementer i folkekirkens regi, f.eks. i form af krav om ’coronapas’ eller andre betingelser.

Read more »

Katolsk 80 årig ærkebiskop om covid-“pandemien” og “vaccinerne”: Kirken deltager i en kolossal forbrydelse mod menneskeheden

En 80 årig katolsk ærkebiskop, Carlo Maria Viganò, som fuldstændig klart kan se at den globale koordinerede måde covid-19 misbruges til at påtvinge os en eksperimentel genetisk “vaccine” som vi ikke kender langtidsvirkningerne af, og som allerede har givet en masse negative (bi)virkninger OG som ikke engang gør os immune overfor virussen – er en forbrydelse mod menneskeheden som har til formål at ‘manøvrere os’ ind i et globalt diktatur.

Han kalder det en global massakre-plan! Han siger at de dele af den katolske kirke som deltager i eller billiger dette, f.eks. den nuværende pave, forbryder sig både mod menneskeheden og Gud.

Read more »

Geo-ESP Training

Geo-ESP Training – Lær at lokalisere hvad som helst på kloden vha. din 6. sans!

Geo-ESP Training går ud på at træne den 6. sans til at fornemme i hvilken retning et ‘mål’ befinder sig, set fra en række referencepunkter, og så tegne pejlingslinjer på touchskærmen (på din smartphone eller tablet). Dette gør det muligt at lokalisere ‘målet’ ved at se pejlelinjerne på et kort genereret af appen!

Read more »

Verdens ledere viser deres loyalitet til Satan og Pave Frans opfordrer til at afskaffe nationers suverænitet til fordel for en global regering

Paven vil altså kort fortalt afskaffe de enkelte nationers selvbestemmelsesret og erstatte det med EN global regering.

Pavens og hans medsammensvornes virkelige ønske er (selvfølgelig) at oprette et globalt diktatur, med EN global regering, EN global hær og EN global elektronisk valuta – altså afskaffelse af alle kontanter! Alt dette blev reelt forudsagt i Johannes’ Åbenbaring for ca. 1900 år siden. Så pavens tale i Vatikanet er i en vis forstand annonceringen af oprettelsen af det globale diktatur som blev forudsagt for 1900 år siden!

Read more »

Ray Maor beskriver den ’åndelige orgasme’ jeg selv oplevede for 25 år siden og hvordan han opnåede den

I nedennævnte video – “My profound Death and Rebirth experience” – forsøger Ray Maor at beskrive og forklare en oplevelse han har haft, hvor hans bevidsthed udvidede sig i ekstrem grad – OG han fortæller hvordan man i praksis selv kan igangsætte en sådan oplevelse! Han fik ifølge eget udsagn en oplevelse af enhedsbevidsthed.

Read more »

Skaberens intentioner med seksualenergien mv.

2 ’modsatrettede’ typer orgasme

Allerede for ca. 25 år siden kunne jeg fornemme at mennesket helt overordnet set kan bruge seksualkraften / seksualenergien på 2 fundamentalt forskellige måder – 2 ’modsatrettede’ måder. Det betyder samtidig at både mænd og kvinder overordnet set kan opleve 2 fundamentalt forskellige typer orgasme. Jeg kalder dem udløsningsorgasme og transformationsorgasme. Det er altså et spørgsmål om hvordan man opfatter og vælger at bruge seksualenergien.

Seksualenergien / seksualiteten er en af de måder universets skabende kraft eller energi kan udtrykke sig på. Vi – eller mere præcist vores sjæle – opstod ved at Gud Faderen og Gud Moderen havde orgasmer!

Read more »

Hvordan man forudsiger næste måneds største nyheder!

‘Remote viewing’:
Denne videnskabelige anvendelse af menneskets clairvoyante 6. sans foregår ved at en projektleder definerer et ‘target’, dvs. nedskriver et spørgsmål, som the remote viewer skal undersøge, men i stedet for at give spørgsmålet til ‘the remote viewer’, får det en tilfældig label, f.eks. XY43K, og den clairvoyante bliver så bedt om at remote viewe target XY43K. Ganske fikst! Og det virker!

Read more »