Ubetinget basisindkomst (borgerløn) og solidarisk arbejdsdeling er en naturlig videreudvikling af demokratiske samfund

Det overordnede mål med en ubetinget basisindkomst (borgerløn) er at mindske den ubalance, ulighed, ufrihed, utryghed, stress og andre uhensigtsmæssigheder, som er et resultat af kløften mellem det at have et arbejde og det ikke at have et arbejde.
… …
Den første indvending folk kommer med, når man taler om at alle skal have ret til en månedlig ubetinget basisindkomst (borgerløn) fra det offentlige uden at de behøver at leve op til nogle krav eller betingelser, er, at så vil der ikke være tilnærmelsesvis nok mennesker der gider at gå på arbejde og producere alt det som resten af os så kan købe i butikkerne for vores borgerløn. Men det problem er ikke nødvendigvis reelt (af flere grunde).

Ubetinget basisindkomst (borgerløn) og solidarisk arbejdsdeling er en naturlig videreudvikling af demokratiske samfund Læs videre »