Politikerne ignorerer stort set de vigtigste emner og problemer!

Fra 2015 – forud for Folketingsvalg:

Liste over vigtige emner, som politikerne stort set ignorerer, for i stedet at tale om ligegyldigheder. At disse emner (for slet ikke at tale om penge- og bank-systemet) stort set ikke bliver berørt viser at der er noget helt galt, både med det politiske system og medierne mv.:

Indholdsfortegnelse:

1. DONG-salget
2. TTIP, CETA, TPP (og TISA)
3. Den næste finanskrise
4. Krige
5. Er klima-problemet reelt?
(Jordens temperatur har været konstant ca. siden 2002
IPCCs manglende evne til at forudsige temperaturen)
6. Fri-energi maskiner
– Konklusion

Politikerne ignorerer stort set de vigtigste emner og problemer! Læs videre »