Din identitets-opfattelse begrænser din udvikling

This post is available in: Dansk English Español

Share this page:

Version 1.01, den 16.09.2013

De fleste mennesker identificerer sig med deres aktuelle form, f.eks. “jeg hedder Jens og er fra Danmark”. Men det er et alt for begrænset perspektiv, hvis du vil forstå din virkelige identitet og realisere dine virkelige potentialer.

Den mest umiddelbare illustration af at perspektivet er for begrænset, får du, ved at tage i betragtning at du har inkarneret 100-vis af gange, og alle disse identiteter, hvor du har levet i alle mulige lande i alle mulige tidsaldre, er også dine identiteter.

Men hvorfor kan de fleste så ikke huske ret meget fra deres tidligere liv?

Traumatiske oplevelser er det der fører til hukommelsestab. Ergo må det være traumatisk at dø og reinkarnere, hvilket jo også er logisk.

Men hvorfor oplever vi så dette død-genfødsels-traume igen og igen?

Det gør vi netop fordi vi identificerer os så “skyklap-agtigt” med den person vi umiddelbart er, i en given inkarnation.
Hvis du har levet i alle mulige lande i alle mulige tidsaldre i dine tidligere inkarnationer, så kan man sige at de alle afspejler aspekter eller dele af din identitet, eller i hvert fald aspekter af dine ideer og forestillinger om hvem du er. Men netop fordi du umiddelbart identificerede dig med den person, som du var, på det pågældende tidspunkt, i den pågældende inkarnation, begrænsede det dig, og fastlåste dig i den pågældende form og situation, og gjorde at det var nødvendigt for dig at dø og reinkarnere, for at kunne opleve alle de andre ting, som dit Højere Selv også havde lyst til eller behov for at opleve. Og sådan forholder det sig selvfølgelig også i din nuværende inkarnation, hvad enten du er bevidst eller ej om, at der er en hel masse andre oplevelser, følelser osv., som også er dele af dig og dine behov, og som ikke kan rummes af din aktuelle bevidsthed og identitets-opfattelse.
Så hvis du er tilstrækkelig oprigtig overfor dig selv og dine følelser, så vil du, på et eller andet tidspunkt i dit liv, kunne mærke at du ikke kan komme ret meget længere indenfor rammerne af din aktuelle form og opfattelse af hvem eller hvad du er.
I den situation har du faktisk valget mellem aldring, sygdomme, smerte, død og hukommelsestab eller erkendelse, forløsning, acceleration, ekspansion, transformation, heling af din sjæl og skabelsen af en ny verden, hvor der ikke behøver at eksistere aldring og død osv. Men det forudsætter at du er parat til at lade din krop og dine følelser gøre dig opmærksom på dine dømmende og fastlåsende misforståelser og forestillinger om dig selv og hvem du er, og erkende og slippe dem, for derved at lade din krop og dine følelser accelerere deres vibrationsfrekvens og derved ekspandere din bevidsthed og din forståelse af dig selv, livet, døden, Skaberen (eller skaberne) og Skabelsen, hvorved du lidt efter lidt kommer i kontakt med din intuition, dit Højere Selv, og Gud Faderen og Gud Moderen.

Hvis du tillader denne udvikling og transformation, vil du opleve at alt hvad du troede at du vidste eller forstod og alt hvad du identificerede dig med, vil blive ‘sprængt’, og på den ene side blive langt mere komplekst og på den anden side blive en hel del mere nuanceret og afbalanceret.
Efterhånden vil der blive færre og færre ‘ting’, som du er ‘for’ eller ‘imod’. Fra at du måske har følt at du havde venner og fjender, eller kæmpede for eller imod forskellige ting eller sager, vil du begynde at kunne mærke at der først og fremmest er tale om forskellige udgangspunkter og “skyklap-identiteter”, og at modsætningerne bliver nødt til at mødes og kommunikere og gå ind i en dynamisk ‘højere enhed’, først og fremmest indeni dig selv, for at du og menneskeheden skal kunne overleve.

Verdenshistorien er fuld af eksempler på at mennesker har ment at deres egne holdninger eller ideer var bedst, og det har ført til vold, krige og undertrykkelse mv. Men enhver variant af aldring og død er i virkeligheden et resultat af at man – bevidst eller ubevidst – tror at ens aktuelle identitet og form er ‘bedre’ eller mere ‘rigtig’ end andre former og identiteter, som i virkeligheden også er dele eller aspekter af en selv.

Hvis du vil vide hvem du i virkeligheden er og hvilket potentiale du i virkeligheden har, så skal du i princippet ‘optrevle’ hele din fortid og alle de ideer og forestillinger om hvem eller hvad du er, som du har skabt i løbet af alle dine tidligere liv, indtil du kommer tilbage til tiden før din første inkarnation. Der finder du en mere reel oplevelse af hvem eller hvad du er.

Kærlig hilsen
Henrik Rosenø

Privacy Policy


Share this page:

This post is available in: Dansk English Español

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.