2013

Eksempler på sjælefragmentation

… et slående eksempel, som indikerer at vores sjæl fragmenterer igen og igen, især når vi dør og hvis døden har været traumatisk, chokerende eller pludselig, og at mange af fragmenterne kan reinkarnere i hver sin fysiske menneskekrop – som jeg forklarer det i kapitlet “Fornægtelse og fragmentation” i min tekst “Transformationen – om menneskehedens situation og muligheder”

Eksempler på sjælefragmentation Læs videre »

Essensen af menneskehedens situation

Når man oplever noget traumatisk, fragmenterer man, og mister derved hukommelse, personlige kræfter, indsigt og bevidsthed. Men hvis ens sjæl var hel, altså ikke fragmenteret, så ville man ikke rode sig ud i traumatiske situationer. Det ville man kort fortalt være for klog til. Ergo må vi have været fragmenterede fra starten af vores skabelse!

Essensen af menneskehedens situation Læs videre »

Din identitets-opfattelse begrænser din udvikling

De fleste mennesker identificerer sig med deres aktuelle form, f.eks. “jeg hedder Jens og er fra Danmark”. Men det er et alt for begrænset perspektiv, hvis du vil forstå din virkelige identitet og realisere dine virkelige potentialer.

Den mest umiddelbare illustration af at perspektivet er for begrænset, får du, ved at tage i betragtning at du har inkarneret 100-vis af gange, og alle disse identiteter, hvor du har levet i alle mulige lande i alle mulige tidsaldre, er også dine identiteter.

Men hvorfor kan de fleste så ikke huske ret meget fra deres tidligere liv?

Din identitets-opfattelse begrænser din udvikling Læs videre »

Ubetinget basisindkomst (borgerløn) og solidarisk arbejdsdeling er en naturlig videreudvikling af demokratiske samfund

Det overordnede mål med en ubetinget basisindkomst (borgerløn) er at mindske den ubalance, ulighed, ufrihed, utryghed, stress og andre uhensigtsmæssigheder, som er et resultat af kløften mellem det at have et arbejde og det ikke at have et arbejde.
… …
Den første indvending folk kommer med, når man taler om at alle skal have ret til en månedlig ubetinget basisindkomst (borgerløn) fra det offentlige uden at de behøver at leve op til nogle krav eller betingelser, er, at så vil der ikke være tilnærmelsesvis nok mennesker der gider at gå på arbejde og producere alt det som resten af os så kan købe i butikkerne for vores borgerløn. Men det problem er ikke nødvendigvis reelt (af flere grunde).

Ubetinget basisindkomst (borgerløn) og solidarisk arbejdsdeling er en naturlig videreudvikling af demokratiske samfund Læs videre »