Eksempler på sjælefragmentation

This post is available in: Dansk English

Share this page:

Version 1.10, den 28.10.2013

– eksempler på at flere personer føler eller kan huske at have været den samme person i et tidligere liv

Den engelske clairvoyante forfatter og regressions-terapeut-pioner Joan Grant (1907-89) var født med en meget stærk evne til at huske tidligere liv, og hun udgav mindst 7 bøger fra 1937 og fremefter, som var hendes erindringer fra tidligere liv, især i det gamle Egypten, fra for ca. 5000 år siden og fremefter, men disse erindringsbøger blev udgivet som historiske romaner. Det var først 20 år senere, i 1956, at hun afslørede at det var hendes erindringer, og ikke fiktion. Den danske forfatter Peter Kjærulff, som også har en usædvanlig evne til at huske tidligere liv, har tilsyneladende kendt hende i mindst 5 tidligere liv, bl.a. i det gamle Egypten, i den inkarnation hun omtaler i sin første bog “Winged Pharaoh” – “Den vingede Farao” fra 1937. I Peter Kjærulffs bog “Ringbærerens dagbog”, 1985, 2. bog (side 434-435) fortæller han at han besøgte hende i 1980.
Det som er særlig interessant i forhold til fænomenet sjælefragmentation er at han fortæller at hun i en telefonsamtale forinden havde fortalt ham at hun modtager ca. 50 henvendelser om året pr. person, som er beskrevet i hendes bøger – fra mennesker, der mener at genkende sig selv i hendes værker.
Det er jo et slående eksempel, som indikerer at vores sjæl fragmenterer igen og igen, især når vi dør og hvis døden har været traumatisk, chokerende eller pludselig, og at mange af fragmenterne kan reinkarnere i hver sin fysiske menneskekrop – som jeg forklarer det i kapitlet Fornægtelse og fragmentation i min tekst Transformationen – om menneskehedens situation og muligheder

Et andet godt eksempel, som også er relateret til det gamle Egypten, viser sig på et debat-forum om reinkarnation, kaldet Web Amici, ved at en kvinde der kalder sig bessieA skriver flg.:

“Jeg er medlem af en gruppe for folk, der levede i Amarna-perioden i Egypten. Der må være omkring 50 Akhenaten’er, 80 Nefertiti’er, 1000000000000000000 Tutankhaten’er og dobbelt så mange Ankhesenpaaten’er …”

Man skal nok tage antallene med et gran salt… 🙂 og jeg har ikke kunnet få fat i hende for at uddybe sin udtalelse.

Et tredje eksempel har jeg fundet i bogen “Modern magick: eleven lessons in the high magickal art” af Donald Michael Kraig. På side 200-201 skriver han at han kender en del mennesker der hævder at være en reinkarnation af Aleister Crowley, og at han har en ven der siger at der må være mindst 33 mennesker der hævder at være Crowley, og at de hver har ca. 1/33-del af Crowleys intelligens, talent, færdigheder og vid. Det er også et ret slående eksempel.
Det viser sig i øvrigt at Donald Michael Kraig er “Shambhalanth”, som jeg havde en længere diskussion med her: The missing understandings of the traditions of sacred sex – about the higher purpose of Sacred Sexuality in our time

Maria Magdalene:

Margaret Starbird, forfatter til flere bøger om Maria Magdalene og det hellige feminine, har sagt:

“Jeg er blevet kontaktet af 25-40 kvinder, der alle føler, at de er den moderne reinkarnation af Maria Magdalene. Hver af dem er overbevist om, at HUN er den eneste reinkarnation af Magdalene, Jesu brud (hustru). Alle ønsker de at jeg skal støtte dem, og de har “beviser” på at de er “den rigtige”. Men formentlig er det kun en lille brøkdel der gider at kontakte mig, så antallet af kvinder, der føler, at de er Maria Magdalene er formentlig langt større.”

Chris Eccles er en mand der kanaliserer budskaber fra Maria Magdalene, eller som han selv foretrækker at formulere det: Han har samtaler eller kommunioner med Miriam fra Magdala. Han er blevet kontaktet af ca. 400-450 kvinder, der alle føler de er en reinkarnation af Maria Magdalene. Langt de fleste af dem tror også at de er den eneste reinkarnation af Maria Magdalene, og mange af dem har også forsøgt at få ham til at støtte dem i at de er ‘den rigtige’. Chris har haft et website og startede et debat-forum (Yahoo Group) kaldet “Miriam of Magdala”. Men begge forsvandt efter at hans computer tilsyneladende blev hacket. Ifølge Wynn Manners (nævnt nedenfor), modtog Chris nogle dødstrusler. Der findes tilsyneladende nogle fundamentalistiske religiøse idioter, der ønskede at se budbringeren død pga. det budskab han formidlede. Jeg og andre har noget af hans materiale og noget af det kan findes på nogle diskussionsfora.

På debat-forumet Web Amici, nævnt ovenfor, er der 2 kvinder, som kalder sig Nat og bessieA, som begge føler de er Maria Magdalene, og det generer dem tilsyneladende ikke at de begge føler det. Derudover er jeg foreløbig stødt på mindst 3-4 kvinder der offentligt hævder at være Maria Magdalene. Tonisha Fortune har bekræftet overfor mig at hun stadig står ved at hun er en reinkarnation af Maria Magdalene, selvom hun ikke taler så meget om det offentligt. (Man skal være logget ind på Facebook for at se hendes side.) Evelyn May Anderson har et website – Institute of Hope and Natural Healing – hvor hun nævner det. Der findes også et uddrag af et tidligere, nu nedlagt, website hun havde, her: Who Is Mary Magdalene? — Evelyn May Anderson. Derudover er der så Rev Marilyn Morgan. Og der er sikkert flere.
Der er også en del kvinder, der kanaliserer budskaber fra Maria Magdalene. Nogle af dem udtrykker sig på en måde, der kunne indikere, at de også føler, at de er Maria Magdalene.

Så er der historien om Alan John Miller – eller AJ Miller. Han hævder at være en reinkarnation af Jesus Kristus. Og hans nuværende partner Mary Suzanne Luck hævder at være Maria Magdalene. Eller måske har han overbevist hende om at hun er det. Ifølge Alan John Miller – The Jesus Cult var han oprindelig et ledende medlem af Jehovas Vidner, men blev smidt ud, da han forlod sin kone og 2 børn til fordel for en kvinde ved navn Karen, som var omkring 10 år yngre end ham. Dengang promoverede han Karen som værende Maria Magdalene. Kilder hævder, at i løbet af hans rejser, har Miller opdaget op til 10 kvinder, der, ifølge ham, er reinkarnationer af Maria Magdalene. For mere information se for eksempel Metro UK

På et debat-forum kaldet YeshuaMirya, bl.a. dedikeret til forholdet mellem Maria Magdalene og Jesus Kristus, siger Wynn Manners, som administrerer forumet, at han har løbende kontakt med mindst 3 kvinder, der opfatter sig selv som værende Maria Magdalene, og han har haft kontakt med flere andre.

På Internettet er der desuden flere andre diskussions-grupper og -fora, dedikeret til diskussion af Maria Magdalene og lign., hvor kvinder har hævdet at være hende eller udtrykt at de føler de er hende.

Hvis vi vil forsøge at vurdere om det er realistisk at alle de 400-450 kvinder der har kontaktet Chris Eccles er fragmenter af Maria Magdalene, så kan vi starte med at se på den generelle vækst i verdensbefolkningstallet i de 2000 år der er gået. I år 2000 var verdensbefolkningen ca. 6,07 mia. mennesker. I år 0 var den ifølge U.S. Census Bureau – International Programs nok mellem 170 og 400 mill. Dvs. at verdensbefolkningstallet er vokset med en faktor ca. 15-35 i de 2000 år. Hvis man tager gennemsnittet af de i alt 9 skøn fra U.S. Census Bureau, bliver det ca. 270 mill., og i så fald er verdensbefolkningen vokset med ca. 22 gange på de 2000 år.

Hvis man så bruger verdensbefolkningens vækstfaktor på ca. 15-35 gange, som et gennemsnitligt skøn for hvor meget vi er fragmenterede i den periode, og hvor mange af fragmenterne der er inkarnerede i øjeblikket, og overfører det på Maria Magdalene, så skulle der altså være i størrelsesordenen 15-35 fragmenter af hende inkarnerede nu, så 400-450 fragmenter det er meget.

Men jeg kan godt forestille mig at nogle fragmenter af hende, som allerede var fragmenteret ud af hende inden hun inkarnerede som Maria Magdalene, valgte at forblive ikke-inkarnerede og magnetisk knyttet til hende, og de har jo så oplevet Maria Magdalenes oplevelser næsten som var det dem selv – hvilket det jo i virkeligheden også er… – blot uden den fysiske krops oplevelser. Men for at blive til over 400 nulevende kvinder, med verdensbefolkningens gennemsnitlige vækstfaktor – eller fragmentationsfaktor – på ca. 22 gange over de sidste 2000 år, så skal der have været ca. 15-20 ikke-inkarnerede fragmenter magnetisk knyttet til hende dengang, og det kan måske også godt lyde af mange.

Uafhængigt af hvor mange ikke-inkarnerede fragmenter der har været knyttet til hendes aura dengang, så har de nok alle – bevidst eller ubevidst – haft håbet om at blive integreret i hende i den transformation – eller sjæle-defragmentation, som det desværre ikke lykkedes hende og Jesus osv. at gennemføre dengang, og som endnu ikke har fundet sted, men som er omtalt i Bibelen, især i Johannes’ Åbenbaring, som jeg forklarer det i min tekst Transformationen – om menneskehedens situation og muligheder, især i kapitlet “Den store transformation – apokalypsen”.

Personligt føler jeg at flg. er væsentlige medvirkende årsager til et stort antal nulevende fragmenter af Maria Magdalene:

Jeg føler at Maria Magdalene var en inkarnation af en del af ophavsfragmentet til en af universets største og mest kraftfulde åndelige væsener – det som jeg (og andre) bl.a. kalder Gud Moderens Hjerte. Så populært sagt var der måske en ret stor portion sjæle-essens at fragmentere af.

Derudover er det nok klart for de fleste, at forfølgelsen af hende og Jesus osv. var en forfærdelig traumatisk oplevelse. Og jo mere traumatisk eller uacceptabelt noget føles, jo mere fragmenterer man. Så den inkarnation kan have skabt en ret høj grad af fragmentering.

Derudover føler jeg at det er ved at være på tide for fragmenter af Maria Magdalene og Jesus Kristus at finde hinanden og transformere og hele, og derfor vil det ikke undre mig hvis en relativ stor andel af deres fragmenter er inkarnerede i øjeblikket.

Endelig er der selvfølgelig den mulighed at Chris Eccles budskaber fra Maria Magdalene, og Margaret Starbirds bøger etc., beskriver Maria Magdalenes essens på en så generel og universel måde at fragmenter der fragmenterede ud af hende inden hendes inkarnation for 2000 år siden, og måske også kvinder som slet ikke er fragmenter af hendes sjæl, kan identificere sig med hende. Tilhængere af Jungs dybdepsykologi ville sige at disse kvinder har forbindelse med en Maria Magdalene arketype.

Menneskehedens største problem

Menneskehedens største problem er således ikke klimaforandringer eller at ressourcer som olie og gas slipper op en dag. Menneskehedens største problem er at vores sjæle er fragmenterede. Fornægtelse og fragmentation er den dybere årsag til selve eksistensen af aldring, sygdomme, smerte og død. En hel sjæl kan ikke skabe aldring, sygdomme og død, simpelthen fordi det har den ingen interesse i at gøre. Fornægtelse og fragmentation er også årsagen til at vi kan huske så lidt fra vores tidligere liv/inkarnationer.
Problemet er således at vi ikke kan blive ved med at fragmentere, for til sidst bliver hvert enkelt fragment for lille til at have kræfter til at reinkarnere i en menneskekrop og hele, som jeg forklarer det i min tekst Transformationen – om menneskehedens situation og muligheder

Hvordan skal vi så hele vores sjæl? Det er først og fremmest et spørgsmål om intention – et spørgsmål om virkelig at ønske at forstå sig selv og livet. Derudover forklarer jeg det så kort og præcist som jeg kan i min tekst Transformationen og i Hvad er personlig og åndelig udvikling og andre steder på mit website. Men spørgsmål er selvfølgelig velkomne.

Hovedårsagen til at jeg har valgt at fokusere på Maria Magdalene, eller Gud Moderens Hjerte, i denne tekst (eller Mirya eller Miriam fra Magdala, som hun også kaldes), er fordi jeg føler at jeg er en del af eller et fragment eller aspekt af hendes sjælepartner Gud Faderens Hjerte, som inkarnerede som Jesus Kristus (eller Yeshua eller Ee’sho, som han også kaldes). Hvis du føler at du er en del af eller et aspekt af Maria Magdalene – eller Moder-Guds Hjerte eller af Jesus Kristus – eller Fader-Guds Hjerte, er du selvfølgelig velkommen til at kontakte mig.

Hvis du kender flere eksempler på at flere personer føler eller kan huske at have været den samme person i et tidligere liv, så er du selvfølgelig også velkommen til at kontakte mig, eller skrive om det i nedenstående kommentar-felt, hvor spørgsmål, kommentarer osv. selvfølgelig også er velkomne. Du kan finde min email adresse øverst på siden.

Til slut vil jeg gerne takke Wynn Manners, Chris Eccles og Margaret Starbird for deres bidrag.

Kærlig hilsen
Henrik Rosenø

Privacy Policy


Share this page:

This post is available in: Dansk English

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.