Politikerne ignorerer stort set de vigtigste emner og problemer!

This post is available in: Dansk

Share this page:

Version 1.50 den 13.3.2023: 1 tilføjelse om frienergi maskiner
Version 1.10, den 2.3.2022: 1 tilføjelse om Ukraine
Version 1.00, den 12.6.2015

Nu er der under 1 uge til at vi skal til Folketingsvalg, og indtil nu er det ret sjældent at jeg har hørt en politiker tale om de virkeligt vigtige emner. Det er klart at dagpenge-perioden, størrelsen på overførselsindkomster, et par mia.kr. ekstra til sygehuse osv. også har en betydning. Men det er småting i forhold til de nedenstående virkeligt afgørende emner og problemer. Og det at de stort set ikke bliver berørt viser at der er noget helt galt, både med det politiske system og medierne mv.:

Indholdsfortegnelse:

1. DONG-salget
2. TTIP, CETA, TPP (og TISA)
3. Den næste finanskrise
4. Krige
5. Er klima-problemet reelt?
– Jordens temperatur har været konstant ca. siden 2002
– IPCCs manglende evne til at forudsige temperaturen
6. Fri-energi maskiner
Konklusion

1. DONG-salget:

Hvordan kunne 6 ud af Folketingets 8 partier stemme for at sælge en del af DONG til Goldman Sachs?

Det var den helt forkerte køber, en alt for lav pris, for meget medfølgende indflydelse, og sidst men ikke mindst, så sender Goldman Sachs alle pengene i skattely! Alene skattely-konstruktionen er i mine øjne en forbrydelse – i hvert fald rent moralsk, som de 6 partier så rent logisk er medskyldige i… og det er desuden i direkte modstrid med hvad regeringen officielt arbejder på… Alt i alt synes jeg det tangerer landsforræderi. De eneste der stemte imod var Enhedslisten, Dansk Folkeparti og Uffe Elbæk. 2 SF-ere undlod at stemme. Resten af SF stemte for. Til trods for at de samtidig droppede ud af regeringen, netop pga. DONG-sagen! Det hænger ikke sammen.

Til gengæld var der i løbet af kort tid ca. 200.000 som skrev under imod salget her: Nej tak til statens salg af DONG til Goldman Sachs

Det er et emne som er blevet behandlet relativt grundigt i forskellige medier, inklusiv dokumentar-udsendelser på TV2 og DR, bl.a. om de alternative købstilbud, som nogen bruger meget stor energi på at forhindre os andre – og flertallet af politikerne – i at få kendskab til. Og hvorfor blev en stribe af fagforeningsbosser med masser af pensionskapital i ryggen blot afvist da de bød sig til i 11. time?

Der er også skrevet en bog om det – ”Det bedste bud” – af den Cavlingpris-vindende journalist og forfatter Anders-Peter Mathiasen. Bogen går bag om det politiske drama og fortæller historien fra bunden. Om privatiseringen af statens selskaber siden 1990´erne. Om Fritz Schurs meget offentlige og reelt uretmæssige fyring af den visionære topchef gennem 11 år, Anders Eldrup i 2012, efter en række påstande om fråds og vanvittige lønforhold. Om den nye mirakelmand Henrik Poulsen, der vendte skuden i det ”nødlidende” DONG, der angiveligt lå hærget hen efter en årrække med risikable investeringer i grøn energi. Bogen er et stykke moderne danmarkshistorie i de mørklagte aktstykkers tidsalder. Bogen konkluderer bl.a.:

  • at processen var så lukket og ‘uannonceret’ at den formentlig er i strid med EU’s regler om offentlige udbud – se Dong-salg fulgte ikke EU-regler

  • at Goldman Sachs er krisens ultimative amerikanske gribbe – kendt for spekulation mod egne kunder.

  • at denne handel, som ifølge finansministeren var ´den bedste for Danmark´, den dag i dag først og fremmest ser ud til at være god for DONG´s ledende medarbejdere og investorerne fra Goldman Sachs, der scorede en luns af selskabet til spotpris.

  • at handelen var så hemmelig, at politikerne reelt skrev under med bind for øjnene i tillid til en snæver kreds af personer i Finansministeriet og DONG.

  • at DONG nok reelt slet ikke havde behov for en kapitaltilførsel.

Derudover vil jeg blot lige nævne det sidste nye i skandalen, i form af et par bidder af artiklen Skattemillioner gik til Dong-fyringer i Politiken den 2.6.2015:

” Ledelsesskiftet i Dong har kostet skatteydere og elforbrugere dyrt. I løbet af 19 måneder blev fem topfolk fyret til en samlet pris på over 100 millioner kroner inklusive advokatomkostninger. Til gengæld fik Dong i realiteten monteret en forgyldt mundkurv på direktørerne. “

” Det er altså ikke kun Finansministeriet, der »af fortrolighedsårsager« ikke kan fortælle Finansudvalget om indholdet af de andre bud på Dong-aktierne. Man går også forgæves til sagens centrale figurer, der hverken kan eller vil fortælle om baggrunden for stridighederne, værdifastsættelsen af Dong før aktiesalget eller de voldsomme nedskrivninger af Dong’s værdier op til aktiesalget. “

” Af de fem fyrede topfolk fra Dong har kun Anders Eldrup udtalt sig til pressen. Det skete, over et år efter at han fik medhold i voldgiftsretten. Han har dog ikke kendskab til det omdiskuterede forløb med aktiesalget til Goldman Sachs.

Det har derimod de andre fyrede direktører, Carsten Krogsgaard Thomsen, Kurt Bligaard og Lars Clausen, men de ønsker ikke at udtale sig. Jakob Baruël Poulsen er bundet af forliget med Dong og må aldrig udtale sig om forløbet.”

Med andre ord: De topchefer i DONG, som formentlig ville kunne have afsløret noget om hvordan svindelen og bedraget blev organiseret og gennemført er nu blevet betalt for at holde kæft…!

Det store spørgsmål er således om vores (top)politikere er ekstremt korrupte, meget inkompetente, er blevet truet, eller “simpelthen” bruger al deres energi på at se godt ud i medierne, og overlader alt andet til embedsmænd og lobbyist-organisationer?

Hvis vi ikke får ændret på den lukkethed, som betyder at det i praksis kun er Bjarne Corydon og nogle få topembedsmænd, som ved hvilke købstilbud der reelt var på bordet, så er det reelt slut med Danmark som demokrati!!

2. TTIP, CETA, TPP (og TISA):

Bag lukkede døre forhandler EU, USA, Canada og Asien i disse år frihandelsaftalerne TTIP, CETA, TPP og TISA. Disse aftaler indeholder noget der hedder ISDS – Investor State Dispute Settlement – som er en slags lukkede domstole, hvor multinationale virksomheder kort fortalt kan sagsøge stater som laver love der skal beskytte befolkningen, de ansatte, miljøet osv. mod konsekvenserne af virksomhedernes uhæmmede profitjagt. På Hvad er problemet? kan man f.eks. læse:

” Retsstaten undergraves, fordi der indføres et parallelt retssystem via ISDS. ISDS står for Investor State Dispute Settlement = Tvistbilæggelse mellem stat og investor. ISDS skal klare konflikter mellem en investor og en stat. Hvad betyder det i praksis? Canadiske og amerikanske virksomheder får ret til at søge om erstatning, hvis de mener, de har lidt tab på grund af en lov eller regel i EU. Det kan også gælde love, der er vedtaget af hensyn til det fælles bedste som fx miljø- og forbrugerbeskyttelse. I stedet for de offentlige domstole træffer private voldgiftsretter i hemmelighed afgørelse om betaling af skadeserstatning. Betaling sker fra det offentlige budget, dvs. ved hjælp af skatteydernes penge. På grund af lignende klausuler i andre aftaler har flere virksomheder allerede kæmpet for at få millioner, nogle gange milliarder, af euro i skadeserstatning. [Fx har energiselskabet Vattenfall sagsøgt Forbundsrepublikken Tyskland om erstatning på 3,7 mia. euro, fordi to dårlige atomreaktorer blev lukket ned som en del af Tysklands tilbagerulning af kernekraft.] Sådanne sager vil mangedobles som følge af CETA og TTIP. Kun udenlandske selskaber (“investorer”) skal kunne drage fordel af de særlige rettigheder til at sagsøge. Denne ret er ikke tilgængelig for indenlandske virksomheder. Voldgiftsrettens beslutning er endelig; appel er ikke mulig – hvilket også er i modstrid med principperne i en retsstat. “

Her er selve vores demokrati faktisk også reelt truet. Over 2 mill. mennesker i EU har allerede underskrevet underskriftsindsamlingen mod TTIP og CETA på samme website, og du opfordres selvfølgelig til at gøre det samme.

3. Den næste finanskrise:

I Vesten har vi ikke lært særlig meget af finanskrisen i 2008 (eller for den sags skyld af de andre bobler, som f.eks. den i år 2000). Meget tyder på at et nyt og større økonomisk kollaps kan ske meget snart. USAs statsgæld er vokset voldsomt, som det fremgår af følgende graf fra National Debt as a Percent of National Income. Grafen viser samtidig at de amerikanske regeringer som for alvor har ødelagt USAs økonomi, det er de republikanske – Reagan + 2x Bush:

grafik1

USA’s nationalbank, The Federal Reserve, som i øvrigt i virkeligheden er en sammenslutning af private banker(!!), har mere end 4-doblet pengemængden siden 2008. Populært sagt har de trykt ca. 3.000 mia.$. EUs centralbank (ECB) og en række andre lande har gjort noget tilsvarende. Det kaldes Quantitative Easing. F.eks. vil ECB sende euro svarende til 8.500 mia.kr., eller 4x Danmarks bruttonationalprodukt, i omløb fra marts 2015 til september 2016. Alle disse nye penge, udlånt til en meget lav rente, har skabt en ny aktie-boble mange steder i verden, som kan ses på flg. graf, som viser forholdet mellem den samlede aktieværdi af USAs aktieselskaber og bruttonationalproduktet:

grafik2

Når den boble brister, så ryger vi ind i en ny krise, og min fornemmelse er at den bliver noget værre end de forrige. Både fordi alle banker og økonomier i verden bliver mere og mere forbundne og afhængige af hinanden og fordi f.eks. USA nu er så forgældet at skatteyderne ikke denne gang ”bare” kan betale bankernes gæld. Men det taler de danske politikere sjældent om… Lidt ligesom at den daværende borgerlige regering under Anders Fogh (V) og Bendt Bendtsen (K) intet foretog sig for at dæmpe den danske boligpris-boble og derved mindske de efterfølgende negative konsekvenser, da boblen bristede i 2008… dybt uansvarligt!

Det grundlæggende problem med penge- og bank-systemet beskrives nok bedst på websitet Gode Penge

” Banker skaber penge i den proces, vi kalder udlåning. Næsten alle mennesker tror, at en bank udlåner penge, som andre af bankens kunder har sat ind på deres konti. Det gør banken ikke.

Banken skaber nye penge, når en kunde optager et “lån”, fx 800.000 til en andelslejlighed. Beløbet overføres ikke noget sted fra. Det skrives blot ind på låntagers indlånskonto, og dermed forøges Danmarks pengemængde: Penge er blevet skabt.

Ingen konto noget sted i banken eller i samfundet fratrækkes de 800.000 kr. Det er nye penge, skabt ud af ingenting, gennem en simpel bogføringsproces – som næsten ingen kender til. ”

Det burde være klart for enhver at dette er dybt udemokratisk! Det bør selvfølgelig ikke være private virksomheder – banker – som skaber penge ud af den blå luft, men staten!

Jeg kender kun umiddelbart 4 folketingskandidater som har forstået de fundamentale problemer og destruktive, udemokratiske mekanismer, som er indbygget i vores aktuelle danske og internationale bank- og penge-systemer, og som bruger deres tid på at tale om det, i stedet for alle mulige andre mindre væsentlige emner. Det drejer sig om Tom Gillesberg, Christian Bechmann Olesen, Poul Gundersen og Hans Schultz fra Schiller Instituttets Venner, som – lidt paradoksalt og tragikomisk – er nødt til at stille op som enkeltpersoner udenfor partierne. På deres website og på deres valgmøder forklarer de f.eks. at vi skal indføre en moderne udgave af et system der hed Glass-Steagall, og som blev indført af præsident Roosevelt i USA i 1930-erne, for at løse ca. de samme fundamentale problemer, som dem vi står med igen nutildags, men som sidenhen er blevet demonteret af de kræfter der profiterer på at økonomien kører op og ned som en tivoli-rutschebane.

Tom Gillesberg har gjort sig bemærket ved at han i 2007 stillede op med en valgplakat, hvor han forudså den finanskrise som så indtraf året efter! Det må gøre ham og hans 3 kollegaer fra Schiller Instituttets Venner til nogle af de kandidater som bedst har forstået Danmarks og verdens situation, hvilket jo burde være en forudsætning for at blive politiker…

Det næste økonomiske kollaps kan faktisk ske indenfor nogen måneder. Så hvis jeg var statsminister Helle Thorning-Schmidt, så ville jeg også skynde mig at få valget overstået inden.

4. Krige:

Dette emne er lidt komplekst, og hænger lidt sammen med det ovenstående emne:

Man skal gøre sig klart at krig kan være en kolossal god forretning for visse parter, f.eks. det militær-industrielle kompleks, det vi kunne kalde ‘sikkerheds- og genopbygningsindustrien’, såsom det amerikanske firma Blackwater, der nu kalder sig Academi, og sidst men ikke mindst banker og andre der finansierer de krigsførende parter! Det som nogen måske vil finde chokerende og utroligt er, at mange krige, måske stort set alle krige, fremprovokeres og holdes i gang af sådanne ‘bagmænd’. Og ikke kun fordi de bliver rigere af det, men i endnu højere grad pga. den magt og indflydelse som følger med! Hvis begge parter i en (kommende) krig eller konflikt således er økonomisk afhængige af lån og finansiering fra en bestemt gruppe af banker og andre kreditorer, så er det i praksis den gruppe af banker og kreditorer, som bestemmer hvor længe krigen skal vare og hvem der skal vinde! Og derved opnår de en meget stor magt over krigens parter og over hvad krigens konsekvenser bliver! Det er et eksempel på det princip der meget kort hedder ‘del og hersk’, og som er uhyre vigtigt at forstå.

Den største ”kunst” er at manipulere og provokere parterne til at komme i krig med hinanden. Det kan f.eks. gøres med det man kalder ‘false flag’ operationer, hvor de, i forvejen stenrige, bagmænds agenter angriber den ene part i ”konflikten” på en måde som nøje er planlagt til at skulle se ud som om at det er den anden part i ”konflikten” som angriber. Derved opstår konflikten ”helt af sig selv”… Et sådant ‘false flag’ angreb kan f.eks. have form som en terrorhandling. Men i tilfældet Irak-krigen, var det stort set nok blot at påstå at Saddam Hussein havde nogle masseødelæggelsesvåben – som aldrig er blevet fundet – for at få f.eks. Danmark til at gå i krig… Som tak for at Anders Fogh, på et falsk grundlag, fik rodet Danmark ind i den krig, blev han belønnet med posten som NATOs generalsekretær.

Hvordan manipulationen, bedragene og ‘false flag’ operationerne er blevet udført i praksis, er selvfølgelig meget forskelligt fra krig til krig, og jeg vil ikke her forsøge at udrede dem alle sammen. Det er der allerede skrevet tykke bøger om. Men USA’s såkaldte efterretningstjeneste, CIA, er involveret i ret mange af dem. I artiklen 10 Shocking Conspiracy Theories Which Were Actually True finder du f.eks. 6 eksempler på at CIA og andre dele af USA’s regering enten har myrdet andre landes statsledere eller skabt krige, f.eks. vha. ‘false flag’ operationer. Reelt burde USA, eller i hvert fald CIA, stå øverst på alverdens lister over terror-organisationer. Derudover vil jeg opfordre læseren til selv at søge informationer om det på Internettet.

Her vil jeg blot slutte af med et par eksempler:

I Secret Pentagon Report Reveals US “Created” ISIS As A “Tool” To Overthrow Syria’s President Assad står der f.eks.:

”Judicial Watch, shows that Western governments deliberately allied with al-Qaeda and other Islamist extremist groups to topple Syrian dictator Bashir al-Assad.”

Og hvordan kan det være at NATOs flag og et Nazi-flag bruges side om side på følgende foto, af den såkaldte ASOW bataljon i Ukraine?

grafik3

Det er langt fra den eneste gang jeg har set begrebet nazisme i forbindelse med det nye styre i Ukraine. Prøv selv at lave nogle Internet-søgninger om det.

Tilføjelse i version 1.10, den 2.3.2022:
I artiklen Ukraine’s “Neo-Nazi Summer Camp”. Military Training for Young Children står der bl.a.:

 

Unknown to most Americans, the US government is channeling financial support, weapons and training to a Neo-Nazi entity – which is part of The Ukraine National Guard – The Azov Battalion (Батальйон Азов). Canada and Britain have confirmed that they also are providing support to the National Guard.

The Azov Battalion – which “officially” displays the Nazi SS emblem – (below left) is described by the Kiev regime as “a volunteer battalion of territorial defense”. It’s a National Guard battalion under the jurisdiction of the Ministry of Internal Affairs, the equivalent of America’s Homeland Security.

Officially based in Berdyank on the Sea of Azov, the Azov battalion was formed by the regime to fight the opposition insurgency in the Donbass region. (Eastern and Southern Ukraine).

grafik3

5. Er klima-problemet reelt?:

Dette er tilfældigvis et emne jeg har beskæftiget mig en del med igennem det sidste 3/4 år, og jeg er ikke blevet overbevist om at menneskehedens CO2-udledninger er et reelt problem, så her vil jeg indsætte en lille bitte del af de informationer jeg har fundet om emnet:

Jordens temperatur har været konstant ca. siden 2002

Selv ifølge de data som IPCC selv bruger, har klodens overfladetemperatur reelt været nogenlunde konstant i ca. 9-12 år, afhængig af hvor meget man udglatter måledataene. (IPCC – Intergovernmental Panel on Climate Change – kaldes på dansk ofte for FN’s klimapanel.)

Hvis man f.eks. ser på Figure 5 (a) i Coverage bias in the HadCRUT4 temperature series and its impact on recent temperature trends, startede pausen i den globale opvarmning omkring 2002.

På nedenstående graf, fra 95% of Climate Models Agree: The Observations Must be Wrong, ser det ud som om at pausen starter omkring 2005, fordi dataene er blevet udglattet mere.

Hvis man i stedet for overfladetemperaturen ser på temperaturen i den nedre atmosfære – troposfæren – nær jorden, startede pausen i opvarmningen også omkring 2002 – se f.eks. Estimates of recent global air temperature change – climate4you.com eller Global Warming Pause Hits 18 Years On RSS Data, som er baseret på data fra Remote Sensing Systems (RSS). (16.1.2019: Den artikel eksisterer tilsyneladende ikke mere.) Se desuden artiklen Cause of Pause in Global Warming, skrevet af S. Fred Singer, professor emeritus fra the University of Virginia.

Alt dette leder naturligt opmærksomheden hen på:

IPCCs manglende evne til at forudsige temperaturen

Hvis vi starter med klimaforskeren Dr. Roy W. Spencer. På hans website står der flg. om ham:

” Roy W. Spencer received his Ph.D. in meteorology at the University of Wisconsin-Madison in 1981. Before becoming a Principal Research Scientist at the University of Alabama in Huntsville in 2001, he was a Senior Scientist for Climate Studies at NASA’s Marshall Space Flight Center, where he and Dr. John Christy received NASA’s Exceptional Scientific Achievement Medal for their global temperature monitoring work with satellites. “

” Dr. Spencer’s research has been entirely supported by U.S. government agencies: NASA, NOAA, and DOE. He has never been asked by any oil company to perform any kind of service. Not even Exxon-Mobil. ”

På hans website, i artiklen 95% of Climate Models Agree: The Observations Must be Wrong har han lavet følgende graf, som viser at stort set alle IPCCs klimamodeller for den fremtidige temperatur skyder klart over målet i forhold til hvad man har målt i praksis. Den grønne kurve – HadCRUT4 – er således klodens globale gennemsnitlige overfladetemperatur. Og den blå kurve – UAH – er temperaturen i den nedre atmosfære (troposfæren). Den sorte linje er gennemsnittet af 90 IPCC-klimamodellers forudsigelse af den globale gennemsnitstemperatur:

grafik7

Han konkluderer således: the climate models that governments base policy decisions on have failed miserably.”

En geolog, Euan Mearns, forklarer det på sin måde her: The temperature forecasting track record of the IPCC. Han har skrevet PhD i at bruge komplekse matematiske computermodeller i olieindvindingsbranchen, og han lægger ikke skjul på at han har aktier i olieindustrien.

Der eksisterer mange andre kilder og informationer der tyder på at IPCC og deres modeller ikke afspejler og forstår virkeligheden, og at IPCC måske i virkeligheden mere er en politisk organisation, med en skjult politisk magt-dagsorden, end det er en videnskabelig organisation. Men det bliver alt for omfattende at forklare her. Det har jeg skrevet en ufærdig tekst om, som er på ca. 33 sider.

Alt i alt er IPCCs rapporter reelt et tvivlsomt grundlag for beslutninger som vil koste milliarder af kroner per år i hvert eneste land på kloden.

Desuden er der meget der tyder på at vejret og dermed klimaet i det skjulte manipuleres bevidst destruktivt. Igen er det alt for omfattende at forklare her, men man kan f.eks. starte med at læse den rapport om emnet, som jeg sendte til Folketinget for et år siden, men som der endnu ikke er nogen politikere som har svaret på.

6. Fri-energi maskiner:

Men i virkeligheden behøver vi hverken fossile brændsler eller sol og vind eller A-kraft for den sags skyld!! Der findes efterhånden en hel del geniale opfindere som i løbet af de sidste 100 år har opfundet maskiner der bogstaveligt talt ‘trækker’ energi ud af ingenting, selvom det ifølge den etablerede naturvidenskab ikke kan lade sig gøre! Men de psykopatiske magtmennesker, som jeg har talt lidt om i de ovenstående kapitler gør ALT hvad de kan for at forhindre os i at opdage disse teknologier og tage dem i brug. Og det hænger selvfølgelig sammen med at kontrol over energi-kilder er en af de vigtigste måder at få magt og kontrol over menneskeheden som sådan!

Jeg er selv medlem af en forening – DIFØT – Dansk Institut for Økologisk Teknik – som i mange år har forsket i emnet. Og jeg har deltaget i et møde, hvor jeg har set en lille elektronik-opstilling, som ‘på magisk vis’ afgav mere el-energi end man sendte ind i den, hvilket jo ifølge traditionel naturvidenskab ikke skulle kunne lade sig gøre. Nogle af foreningens medlemmer har set flere forskellige typer af fri-energi maskiner rundt omkring i verden, og en af dem anbefaler f.eks. websitet peswiki.com. Men man skal være opmærksom på at det er et meget broget område, med masser af misinformation og forvirring.

Det burde selvfølgelig være et område som det offentlige brugte millioner eller milliarder på at forske i, men i stedet er det stort set henvist til enkeltpersoners ‘garage-eksperimenter’, og derfor går det selvfølgelig uendeligt langsomt. Og hver gang en opfinder begynder at få held til at producere fri-energi, så bliver han pludselig forfulgt og truet på de mest mærkelige måder, indtil han enten stopper sine eksperimenter eller pludselig dør eller evt. bliver sat i fængsel for en forbrydelse han ikke har begået, eller som måske slet ikke har fundet sted. Det har jeg efterhånden hørt mange eksempler på!

Apropos: Da jeg gik på DTU i 1980’erne tog jeg Energigrundkurset, og her var der en foredragsholder som fortalte at olieindustrien systematisk opkøber patenter på teknologier som kunne udgøre et alternativ til fossile brændsler – for at ‘udrydde’ al konkurrence.

Tilføjelse den 13.3.2023:

Mht. frienergi-maskiner og hvorfor de endnu ikke er blevet udbredt til hele menneskeheden:

Via mit medlemskab af foreningen DIFØT (Dansk Institut for Økologisk Teknik) har jeg igennem ca. 30 år ‘på sidelinjen’ fulgt med i hvordan den ene geniale opfinder efter den anden har opfundet maskiner der bogstaveligt talt kan producere energi (f.eks. el) ud af den blå luft. Og hver gang er vedkommende pludselig død eller blevet truet til at holde op med udviklingen og markedsføringen af disse maskiner, som reelt kan gøre hver eneste husstand og virksomhed i hele verden selvforsynende med principielt set gratis energi. Dette problem – eller rettere sagt denne katastrofe – går formentlig helt tilbage til Nikola Tesla og den måde hans arbejde blev ødelagt og han blev truet til tavshed for mere end 100 år siden. Nu, i kraft af Internettet, er det på tide at vende denne udvikling. Derfor henviser jeg jer til en af de bedste oversigtsartikler jeg har læst, både om teknologierne og om de kræfter der så voldsomt modarbejder spredningen og udnyttelsen af dem:

http://www.wanttoknow.info/newenergysources

KH
Henrik

Konklusion:

Alt i alt er der ikke mange partier og kandidater tilbage at vælge mellem, som for alvor har forstået alle de ovenstående punkter. Enhedslisten og Uffe Elbæks Alternativet har i det mindste forstået noget af det.

Men de kandidater som, så vidt jeg kan se, kommer tættest på at have forstået alt det ovenstående, de har været nødsaget til at stille op udenfor partierne… Og her tænker jeg selvfølgelig på kandidaterne fra Schiller Instituttets Venner, som jeg talte om ovenfor – se kapitlet 3. Den næste finanskrise

Derudover er der så Nationalpartiet, hvis mest kendte kandidat er digteren Yahya Hassan. Til trods for at partiet reelt har indsamlet det nødvendige antal underskrifter kan det alligevel ikke stille op til valget denne gang, fordi de etablerede partier har gjort det ekstremt bureaukratisk at få godkendt underskrifterne… Er det demokratisk? (Nej.) Men nogen af dem opstiller som enkeltpersoner. Så dem kan man måske også overveje.

Så min opfordring er: Stem, men ikke på de 6 partier der stod bag DONG-salget: V, K, Lib.Ali., S, Rad.V. og SF!

Kærlig hilsen

Henrik Rosenø

Privacy Policy


Share this page:

This post is available in: Dansk

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.