Årsagen til menneskehedens problemer – den korte version

This post is available in: Dansk

Share this page:

Version 1.10, den 14.3.2016

Min tale ved et symposium på Cafe Guldhornene den 10.3.2016:

Hej. Mit navn er Henrik Rosenø.

Jeg vil forsøge at kæde den ekstreme destruktivitet vi ser på det politiske og økonomiske plan her på kloden sammen med det, som jeg føler er den allerdybeste årsag til alle menneskehedens problemer, ved at bygge videre på nogle af de ting jeg har skrevet om på mit website – www.transformation.dk

Problemer og årsager har tit flere planer eller niveauer. Problemer på et plan har tit årsager på et andet – dybere – plan.

Hvis vi således starter med det plan som vi kunne kalde det politiske og økonomiske plan, så er der jo masser af problemer, og hvis man forsøger at finde årsagerne, så opdager man f.eks. at selve penge- og bank-systemet reelt er designet til at gøre det muligt for en lille elite af ufatteligt rige magtsyge psykopater at gøre os alle sammen til gældsslaver, som Mads Palsvig (vorespenge.com) forklarede det i sit foredrag i januar

Tilføjelse i version 1.10, den 14.3.2016:

Når jeg i denne tekst, og andre steder på mit website, bruger begrebet psykopater skyldes det at psykopat, eller sociopat, er de korrekte psykologiske og psykiatriske betegnelser for disse personers personlighedstype. Andetsteds her på mit website skriver jeg følgende om dem:

”Disse mennesker er det man normalt ville kalde psykopater eller sociopater. Forskellige kilder anslår at mellem 2 og 5% af befolkningen er psykopater eller sociopater. De er blottet for indføling og medfølelse, og dermed forsvinder moralen selvfølgelig. Problemet for os andre er at psykopater og sociopater generelt har stor succes, simpelthen fordi de er parat til at gøre ting som vi andre ikke ville gøre. Hvis det blev undersøgt, ville det sikkert vise sig at psykopaterne og sociopaterne er klart overrepræsenterede på samfundets ledende poster! Se f.eks. bogen ”Hverdagens psykopater” af psykiater Henrik Day Poulsen. Han udtaler f.eks.: ”Psykopater er tiltrukket af at dominere, at bestemme og være i fokus. De har en risikosøgende adfærd, og derfor ser man dem ofte i lederroller. Mange af dem er desuden meget begavede, charmerende og veltalende.” ”

Dermed kan vi allerede se nogle dybere årsager på et dybere plan, som vi kunne kalde planet for psykologi og motiver. Med andre ord: Årsagen til nød, elendighed, krig og den enorme forskel på rig og fattig skyldes at der eksisterer magtsyge psykopater og deres ofre, dvs. alle dem som ikke er i stand til at se at de bliver røvrendt og bedraget af psykopaterne og hvordan det bliver gjort. (Undskyld mit sprogbrug…)

Det næste spørgsmål er så: Hvorfor eksisterer der hhv. magtsyge psykopater og en masse mennesker som enten ikke kan eller vil se at vi alle sammen bliver røvrendt af psykopaterne?

Hvis vi tager det sidste spørgsmål først, så kunne et svar – eller rettere sagt – en måde at formulere svaret på – være, at vi mennesker ikke har lært af vores erfaringer – så historien gentager sig igen og igen i nye varianter.

Men hvorfor har vi – eller måske rettere sagt alle de andre såkaldte almindelige mennesker, som ikke er her i aften – ikke lært af historien?

En måde at besvare det spørgsmål er ved at konstatere at vi ikke kan huske særlig meget fra vores tidligere inkarnationer. Personligt har jeg kun fragmentariske erindringer fra relativt få inkarnationer.

I øvrigt: Hvis der skulle være nogen her i aften som siger: ”Hov, jeg tror ikke på reinkarnation!” Så bliver jeg nok nødt til at opfordre jer til at undersøge det emne en hel del nærmere! I kan f.eks. starte på mit website www.transformation.dk

Men hvorfor kan vi ikke huske ret meget fra vores tidligere inkarnationer? Med mindre vi bevidst og målrettet har opsøgt terapeuter eller lignende for at genvinde disse erindringer for bedre at forstå os selv og vores nuværende situation og problemer.

Det skyldes den meget vigtige psykologiske mekanisme at vi forsøger at glemme eller fortrænge eller fornægte ting som er traumatiske og smertefulde – ting som vi ikke kan overskue eller forstå eller acceptere. Så rent logisk må det altså være traumatisk at dø og reinkarnere. Men det er vel egentlig også meget logisk.

Det næste spørgsmål er derfor hvorfor der eksisterer noget der er så traumatisk som det at dø og reinkarnere og få hukommelsestab?

De fleste mennesker har vidst opgivet at forstå det spørgsmål, og de lader en eller anden forestilling – det jeg kalder en dom – træde i stedet, så de ikke behøver at have kontakt med smerten ved at det er sådan.

Men hvis man er ærlig overfor sig selv og ens følelser, så kan man godt mærke at aldring, sygdomme, smerte og død ikke føles godt og rigtigt. Det er ikke en kærlig og intelligent Skabers intention at der skal eksistere disse ting.
Så enten er Skaberen ikke både kærlig og intelligent eller også er der et eller andet meget afgørende og fundamentalt, som vi ikke har forstået, og som gør at vi derfor selvskaber aldring, sygdomme og død osv.

Jeg føler at Skaberen er både kærlig og intelligent. Både mine erfaringer og min intuition og i en vis forstand også min logik siger mig at det er sådan. Jeg har i øvrigt en del flere overvejelser om de spørgsmål på mit website til de som er interesserede.

hvis eksistensen af aldring, sygdomme, død, hukommelsestab osv. skyldes at der er et eller andet fundamentalt vi har misforstået, så det jo være noget meget fundamentalt eller overvældende siden vi ikke har opdaget det og forstået det og afskaffet døden for mange år siden. De gamle grækere f.eks. eller hinduisterne for ca. 3500 år siden. De var ikke dummere end os – snarere tværtimod! Hinduisterne forstod jo allerede for 3500 år siden at vi reinkarnerer, så vi er snarere blevet dummere siden dengang! Og Platon, den græske filosof, havde i øvrigt også erindringer fra tidligere liv på det sagnomspundne Atlantis!
Det får mig til at tænke på Mahatma Gandhi som blev spurgt hvad han mente om vestlig civilisation, hvortil han svarede: »Jeg synes, det ville være en god idé«…

Så hvorfor er vi i virkeligheden blevet dummere og dummere, og hvad er det som er så forfærdeligt eller chokerende at folk hellere vil dø og have hukommelsestab end at skulle erkende og forstå det?
Hvad kan det være – som så at sige er den eneste teori som ingen i verdenshistorien endnu har villet overveje eller afprøve?
Jeg kan kun se en teori som menneskeheden endnu ikke har afprøvet seriøst i forsøget på at forstå hvorfor der eksisterer aldring, sygdomme, død osv. og derved afskaffe det alt sammen en gang for alle.

Det har noget at gøre med vores opfattelse af vores identitet.
Allerede det faktum at vi formentlig har inkarneret hundreder af gange før denne gang og at mange faktisk inkarnerer som skiftevis mand og kvinde siger noget om hvor lidt vores nuværende form og situation siger om vores sande identitet.
Så hvem eller hvad var vi fra starten og hvad er det Skaberens intention at vi skal blive til den dag vi bliver til hele sjæle i en ny verden hvor der ikke eksisterer aldring, død osv.?

Med den formulering har jeg allerede løftet en lille flig af sløret til mysteriet.
Men hvis vi skal komme det lidt nærmere, så skal vi forsøge at forstå hvad det er der sker, når vi oplever noget traumatisk og får hukommelsestab – f.eks. ved at dø og reinkarnere.

Det der reelt sker, er at vores sjæl afskærer forbindelsen til de dele af sjælen som oplever det traumatiske eller smertefulde og skubber dem væk. Dvs. at sjælen fragmenterer!
Og det som er det mest chokerende eller forbløffende er at disse fragmenter kan inkarnere i selvstændige menneskekroppe. Det er kort fortalt den primære årsag til at verdens befolkningstal er steget og steget igennem årtusinder.
Vi bliver altså mere og mere fragmenterede, hvorved hvert enkelt fragment bliver svagere og svagere, (hvilket jo er meget praktisk for de magtsyge psykopater!) indtil det enkelte fragment til sidst ikke er i stand til at inkarnere i en menneskekrop, og det kan vores sjæl selvfølgelig ikke overleve i længden. Så før eller siden bliver vi nødt til at vende om og begynde at smelte sammen med alle de andre fragmenter af vores sjæl, indtil vi til sidst bliver til hele sjæle i en ny verden, hvor der ikke eksisterer aldring og død osv. Og hvor der i øvrigt heller ikke vil eksistere magtsyge psykopater!

Men alt det har jeg som sagt skrevet en del om på mit website
Og så er spørgsmål selvfølgelig velkomne.

Kærlig hilsen

Henrik Rosenø

Privacy Policy


Share this page:

This post is available in: Dansk

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.