Ansvarsforkyndelse: Alle covid-19 vaccinationer er ulovlige da det slet ikke er muligt at give informeret samtykke!

This post is available in: Dansk

Share this page:

Tilføjelse den 9.7.2023:

Tysk myndighed vidste på forhånd hvilke Covid-19 “vaccine”-batcher som var uskadelige

Som jeg forklarer i nedenstående tekst, har bl.a. den danske statistiker Max Schmeling opdaget at de såkaldte covid-19 “vacciner” (læs: Eksperimentel genterapi) overordnet falder i 3 kategorier:

  1. Batcher som er fuldstændigt uskadelige (i realiteten placebo).
  2. Batcher som er relativt farlige.
  3. Batcher som er ekstremt farlige og dødbringende.

Nu viser det sig så at den tyske kvalitetsmyndighed som skulle kontrollere disse “vacciners” kvalitet og sikkerhed undersøgte stort set alle batcher i kategori 2 og 3, men stort set ingen i kategori 1… Se tabellerne i German Scientists Find Evidence that EU Pfizer-BioNTech Batches Included Placebos.

Det må rent logisk betyde at de på forhånd vidste hvilke batcher der var helt uskadelige, og som de derfor ikke gad spilde tid på at undersøge!

Dette er endnu et bevis på at hele vaccine-skandalen er en bevidst forbrydelse mod menneskeheden.

Det betyder at den tyske myndighed rent logisk også har vidst hvilke batcher der tilhørte den ekstremt giftige kategori 3. Og så er det logisk at antage at de også har vidst hvilke undersøgelser de IKKE skulle udføre, for at slippe for at konstatere at der er meget stor forskel på giftigheden af kategori 2 og 3…

Vi lever i en ekstremt korrupt verden.

KH
Henrik

Den 7.3.2023

Hej!

Som du kan se, blev nedenstående email også sendt til Epidemiudvalget under Folketinget. Det førte til et 17 dage lang juridisk tovtrækkeri, idet Epidemiudvalget insisterede på at bruge en meget dårlig undskyldning om ophavsret som undskyldning for IKKE at offentliggøre mit materiale på Folketingets website…!

Det sidste email fra dem i den sag var følgende:

Kære Henrik

I min sidste mail spurgte jeg, hvordan du ønskede dit materiale omdelt, og at jeg afventede din tilbagemelding. Da jeg ikke har hørt fra dig, er dit materiale ikke blevet omdelt før i dag og efter en samtale med vores juridiske afdeling.

Vi har omdelt din henvendelse internt til Epidemiudvalget, da det resortmæssigt hører herunder. Det betyder, at medlemmerne og deres ansatte kan læse din henvendelse, og at den ikke er offentlig tilgængelig på Folketingets hjemmeside.

Din bilagsreference er EPI alm. del – bilag 2.

Det er nu det enkelte medlem af udvalget, der tager stilling til om og hvordan din henvendelse kommer til at indgå i det politiske arbejde.

Udvalgene sagsbehandler ikke og besvarer ikke henvendelser. Der vil derfor ikke ske yderligere, medmindre et medlem af udvalget specifikt beder om det. I så fald vil du blive orienteret.

Med venlig hilsen

Katja Holmboe Andersen

Ekspeditionssekretær

Hvortil jeg svarede – eller rettere gentog – følgende:

Til Katja Holmboe Andersen

For god ordens skyld vil jeg lige understrege at jeg opfatter jeres bekymringer om ophavsret som en meget dårlig undskyldning for at censurere ubehagelige, ubekvemme informationer om den ekstreme variation af giftigheden fra batch til batch af de såkaldte covid-19 “vacciner”, som jo i øvrigt ifølge definitionerne ikke er en vaccine, men en eksperimentel genterapi, som vi ikke kender langtidsvirkningerne af.

MVH
Henrik Rosenø, civilingeniør

Jeg mindes ikke at ET eneste Folketingsmedlem reagerede på mit email…

——– Forwarded Message ——–

Subject:Ansvarsforkyndelse: Alle covid-19 vaccinationer er ulovlige da det slet ikke er muligt at give informeret samtykke!
Date:Mon, 10 Oct 2022 12:39:41 +0200
From:Henrik Rosenø
To:Alle Folketingets medlemmer mv.

Til alle Folketingets medlemmer,
Epidemiudvalget,
Sundhedsudvalget,
Statsministeriet,
Sundhedsministeriet,
Epidemikommissionen,
Sundhedsstyrelsen,
Lægemiddelstyrelsen,
Statens Seruminstitut
og 6 viruseksperter
Med kopi til ca. 760 journalister og venner og bekendte.

Ansvarsforkyndelse: Alle covid-19 vaccinationer er ulovlige da det slet ikke er muligt at give informeret samtykke!

Statistik-ekspert Max Schmeling har med statistiske analyser bevist at den såkaldte covid-19 “vaccine”, hvad enten den er fra Pfizer eller Moderna, IKKE er ET produkt, idet de forskellige batcher fordeler sig i mindst 3 forskellige kategorier, med MEGET forskellige risici for bivirkninger og død. Det betyder at det slet ikke er muligt at informere borgeren om risikoen ved den “vaccination” som vedkommende bliver tilbudt. Borgeren kan derfor ikke give informeret samtykke, og derfor er covid-19 vaccinationen ulovlig! Og det gælder selvfølgelig lige meget hvilken gruppe af borgere vi taler om.

Da Folketinget og de øvrige ovenstående myndigheder og udvalg gentagne gange er blevet informeret om problemet med lovligheden af de såkaldte covid-19 vacciner af statistiker Max Schmeling og andre er det min klare vurdering at I alle på nuværende tidspunkt handler i ond tro og dermed er strafferetsligt ansvarlige for at vaccine-forbrydelsen stadig fortsætter og at man netop nu er i gang med IGEN at tilbyde denne ulovlige og meget skadelige såkaldte vaccine til store dele af befolkningen. Jeg har også selv gentagne gange gjort Folketinget opmærksom på at disse vacciner gør klart mere skade end gavn, hvilket jeg dokumenterer på mit website under COVID-19 – Coronavirus tema.

Den ekstreme forskel på skadeligheden af forskellige batcher ses af følgende simple grafik over de statistiske analyser, som har identificeret (mindst) 3 signifikant forskellige ‘typer’ af covid-19 “vacciner” – fra hhv. Pfizer og Moderna.

Først Pfizer:

Pfizer covid-19 "vaccinen" er i virkeligheden 3 meget forskellige produkter, hvilket selvfølgelig er ulovligt!

Og her Moderna:

Moderna covid-19 "vaccinen" er i virkeligheden 3 meget forskellige produkter, hvilket selvfølgelig er ulovligt!

Som sagt: Disse covid-19 “vacciner” er dybt ulovlige og Type 3 er ekstremt giftig og skadelig.

I øvrigt er “covid-19 vaccinen” i virkeligheden en eksperimentel genterapi, som slet ikke falder ind under kriteriet for en vaccine.

Ovenstående grafer stammer fra Max Schmelings foredrag Er der forskel på corona Vaccine Batches? v. Max Schmeling. Jeg har en liste af alle plancher/slides fra foredraget.

Max Schmeling har som sagt også selv sendt en række breve til Folketinget osv. for at gøre opmærksom på disse alvorlige problemer, og at covid-19 vaccinationsprogrammet reelt er ulovligt, fordi batcherne, både fra Pfizer og Moderna, er så ekstremt forskellige at det ikke er muligt at informere borgeren om risiciene ved at sige ja til “vaccinen”.

Max Schmelings mange henvendelser kan findes på Folketingets website her: https://www.ft.dk/da/search?msf=&q=Max%20Schmeling&as=1.

Max Schmeling kan kontaktes via https://t.me/SARS_CoV_STAT_DK.


MVH
Henrik Rosenø, civilingeniør


Share this page:

This post is available in: Dansk

1 kommentar til “Ansvarsforkyndelse: Alle covid-19 vaccinationer er ulovlige da det slet ikke er muligt at give informeret samtykke!”

  1. Christina Weisgard

    Siden det var et eksperiment, skulle de jo have Placeboen med. Sikkert også for at mindske mistanke om, at “vaccinen” var skadelig – for der var en del mennesker, som ikke havde nogen bivirkninger.

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.