Danmarks højeste magt og myndighed er Kongen IKKE Folketinget eller statsministeren

This post is available in: Dansk

Share this page:

I uge 3, her i januar 2024, holdt Martin Tidsvilde og Flemming Blicher deres foredrag om Grundloven og kongemagten mange steder i landet. Den 12.01.2024 så jeg Martin Tidsvildes foredrag, og konklusionen er ret klar: Danmarks højeste magt og myndighed er IKKE Folketinget eller statsministeren, men Dronning Margrethe – og fra den 14.01.2024 Kong Frederik den 10.

Det fremgår faktisk ret klart af Grundloven fra 1953:

§ 2
Regeringsformen er indskrænket-monarkisk. Kongemagten nedarves til mænd og kvinder efter de i tronfølgeloven af 27. marts 1953 fastsatte regler.

§ 3
Den lovgivende magt er hos kongen og folketinget i forening. Den udøvende magt er hos kongen. Den dømmende magt er hos domstolene.

Og:

Kapitel III

§ 12
Kongen har med de i denne grundlov fastsatte indskrænkninger den højeste myndighed over alle rigets anliggender og udøver denne gennem ministrene.

§ 13
Kongen er ansvarsfri; hans person er fredhellig. Ministrene er ansvarlige for regeringens førelse; deres ansvarlighed bestemmes nærmere ved lov.

§ 14
Kongen udnævner og afskediger statsministeren og de øvrige ministre. Han bestemmer deres antal og forretningernes fordeling imellem dem. Kongens underskrift under de lovgivningen og regeringen vedkommende beslutninger giver disse gyldighed, når den er ledsaget af en eller flere ministres underskrift. Enhver minister, som har underskrevet, er ansvarlig for beslutningen.

Det er rimelig klar tale:

Det er kongen/regenten/monarken, som har den ultimative magt, men det er ministrene, som skal tage ansvaret for beslutningerne, samtidig med at de kan fyres af kongen…! Meget smart – altså fra monarkens synspunkt… Men ikke for hverken ministrene eller alle os andre.

Kongefamilien brugte århundreder på at tilkæmpe sig magten

Martin Tidsvilde brugte meget energi på at forklare, at før den første grundlov i 1848 havde den danske kongefamilie brugt flere hundrede år på at tilkæmpe sig magten over Danmark. De skulle ikke bare ‘kæmpe’ med adelen og folket, men også med paven og Europas stormagter! Det er derfor meget ulogisk og usandsynligt, at forestille sig at de “bare lige” afgiver magten til en folkevalgt forsamling. Det er meget mere logisk og meningsfyldt, at de har set en række fordele ved at udøve magten på en mere skjult, indirekte og overordnet måde, og så overlade alt det besværlige til ministrene osv., og lade dem tage skraldet og ansvaret for upopulære beslutninger og fejltagelser osv. Det er faktisk ret smart – set fra kongefamiliens synspunkt.

Hvis man tror at en kongefamilie, som har brugt århundreder på at tilkæmpe sig magten, vil give den til en folkevalgt forsamling, så har man ikke forstået menneskets psykologi – herunder psykopati og magtbegær.

Messerschmidt og andre: Ministrene er Kongens tjenere, ikke folkets

Men der er jo også flere fremtrædende nuværende politikere og ministre, som fornylig har henvist til Dronningen som den øverste magthaver og regeringsleder, og ikke statsministeren. F.eks. Jakob Ellemann og den nyudnævnte minister Morten Dahlin, fra 23. november 2023. Morten Messerschmidt, formand for Dansk Folkeparti, bekræftede på video overfor Flemming Blicher at ministrene er dronningens tjenere, og han er cand. jur.!

Ifølge Gyldendals Fremmedordbog betyder ‘minister’ tjener. Det kommer af minor og minus = mindre (end). Spørgsmålet er så om de skal tjene monarken, eller Folketinget og folket… Ifølge Grundloven og jurist Morten Messerschmidt er de først og fremmest monarkens tjenere… Men udadtil og officielt er de folkets tjenere.

Derudover kan en lov kun træde i kraft, hvis regenten skriver under på den. Det fremgår også klart af grundloven. Og Martin Tidsvilde nævnte en række eksempler på love, som ikke trådte i kraft, fordi dronning Margrethe ikke ville skrive under på dem! Grundloven hedder grundloven, fordi det er den lov, som står over alle andre love! Det nytter ikke noget at hævde at den blot beskriver noget ceremonielt eller symbolsk, eller at den skal fortolkes, ved at ignorere hvad der faktisk står…

Martin Tidsvilde nævnte også Den Europæiske Menneskerettighedskonvention:

Den Europæiske Menneskerettighedskonvention – forkortet EMRK – blev ratificeret i Danmark den 3. september 1953, men blev først formelt en del af dansk ret ved inkorporeringen den 29. april 1992. Loven trådte i kraft 1. juli 1992 og er indtil videre den eneste menneskeretlige konvention, som er inkorporeret i dansk lovgivning. Inkorporeringen betyder, at EMRK er en del af dansk ret.

Hvorfor EMRK så først trådte endeligt i kraft i 1992 – næsten 40 år efter at Danmark havde ratificeret den, ved jeg ikke.

[Tilføjelse den 27.1.2024:

Martin Tidsvilde har skrevet et Facebook opslag om EMRK, hvor han skriver:

Men bemærk at man i §2 skriver at regeringen kan indgå overenskomster om ændring af bestemmelserne om konventionsorganernes sammensætning og VIRKEMÅDE!!! For det betyder på dansk, at det stadig er op til regeringen, hvordan menneskerettighederne skal virke i Danmark, og da de stadig ikke virker som de er skrevet, gælder de derfor stadig ikke i den udformning som vi kan læse!]

Min konklusion – eller vurdering – er, at godt nok er regenten/monarken/kongen stadig den højeste magt og myndighed i Danmark, og hævet over alle de love alle vi andre skal overholde(…), men dronning Margrethe har ikke haft lyst til at blande sig i mere end højest nødvendigt.

Men ifølge Jens Otto Krags dagbog var dronning Margrethe faktisk mere interesseret i politik end sin far, Kong Frederik den 9.

Hvis jeg modtog en grundlovssikret overførselsindkomst i den størrelsesorden som kongefamilien får, så ville jeg heller ikke gide at blande mig i alle mulige praktiske besværlige daglige beslutninger og skærmydsler, men nøjes med at beskæftige mig med overordnede ting der var mig magtpåliggende. Magtpåliggende må være det helt rigtige ord her. 🙂 😉

Kong Christian den 10. styrede frimurerlogen som en ‘skyggeregering’

Men sådan har det ikke altid været. En frimurer har engang fortalt mig, at under 2. verdenskrig sad kong Christian den 10., som leder af frimurerlogen på Blegdamsvej, og styrede den, som en slags ‘skyggeregering’. Det stemmer meget godt overens med at Martin Tidsvilde hævder at kongehuset udøver en skjult magt gennem frimureriet.

Selvom kongehuset modtager et meget stort beløb årligt, så hævder Dansk Industri, at kongehuset har en langt større samfundsværdi på over 100 mia kr. (per år?) i eksport-goodwill, så vores udgifter til kongehuset er tilsyneladende peanuts, i forhold til den goodwill det giver i udlandet.

Martin Tidsvilde: Kongefamilien har begået mord for at opnå magten

Martin Tidsvilde har skrevet en række bøger om emner som grundloven og kongefamilien – se http://webbøger.dk/. Det er formentlig også der han vil annoncere fremtidige foredrag. Udover at konkludere, at monarken har det sidste ord i ethvert spørgsmål, OG er hævet over loven, så har han også gravet sig frem til at kongefamilien igennem tiderne har begået en række mord, for at opnå og beholde magten!

Martin Tidsvilde bliver angrebet og saboteret på mange mærkelige måder

Hans bøger og foredrag må således være en torn i øjet for kongefamilien/kongehuset. Så meget desto mere bemærkelsesværdigt er det, hvor mange måder han er blevet modarbejdet og saboteret og angrebet. F.eks. har han oplevet, at der har været hærværk på både bremserne og benzin-tilførslen på hans bil, så han fik ondt i hovedet af benzindampene. Og han har flere gange oplevet indbrud og omfattende hærværk, på huse han ejer og udlejer. Og pludselig blev hans telefon lukket og hans email adresse hacket, så han ikke kunne modtage bestillinger på sine bøger og foredrag om kongehuset… Og flere myndigheder har begået åbenlyse “fejl”, for at sabotere og modarbejde ham.

Knud Jacobsen er blevet angrebet af frimurerne igennem 50 år

En anden person, som igennem ca. 50 år er blevet angrebet af frimurerne, bl.a. gennem deres agenter blandt dommere og politi mv., er Knud Jacobsen. Det der står klarest i min erindring er, at dommere og politiet uden nogen gyldig grund beslaglagde hans heste og vanrøgtede og mishandlede dem så voldsomt, at et par af dem ikke overlevede. Så frimureriet er meget destruktivt og undergravende for retssikkerheden mv., for alle os der IKKE er frimurere…

Her er et lille citat fra Knud Jacobsens omfattende website http://rettenpaavrangen.dk/ :

RETTENPAAVRANGEN har aldrig taget eller fået penge for at hjælpe borgere, når de havde brug for hjælp, hvad de tit har, og når vi nu har kæmpet for bedre lovgivning, for beskyttelse af borger, jeg tænker her gældsaneringsloven og fredningsreglen som RPV alene fik gennemført, og som mange borgere i dag har gavn af.
Vi betalte en stor pris for det, dommerdiktaturet tog alt fra os, gården – fabrik – heste, og da vi fik det hele hjem, for det var ulovligt det dommerdiktaturet lavede, var det ødelagt, et par heste overlevede ikke. Nu kæmper vi igen en kamp for Danske borgere, og vi må igennem det samme en gang til, gård – fabrik og heste blev igen taget fra os, og måtte igen leveres tilbage for det var igen ulovligt de overgreb, men det var for at stoppe vores kamp, diktaturet har her brugt flere millioner imod os, de har jo en stor statskasse at tage af, det har vi ikke.

Han har også en Facebook profil: https://www.facebook.com/knud.jacobsen.FolketsRet

Bog fra 1857 afslører at Statsrådet planlagde 32 mord, forfatteren døde kort efter

Ifølge Martin Tidsvilde er den måske vigtigste bog til at forstå kongefamilien, deres psykologi, deres magt og hvordan de udøver magten, bogen “Phantasterne” af Hans Egede Schack, dansk politiker, embedsmand og forfatter. Bogen udkom i julen 1857, og Hans Egede Schack døde den 20. juli 1859 (i Frankfurt am Main, Tyskland) kun 39 år gammel.
Bogen er udgivet som en roman under pseudonymet E.S. Men ifølge Martin Tidsvilde blev han myrdet, fordi han i bogen afslører kongens og andres skumle beslutninger i de hemmelige statsrådsmøder, hvor han var referent.
Bogen er blevet genudgivet adskillige gange, så sent som i 1981, og anses som en vigtig milepæl i dansk litteratur. Der er ca. 10 eksemplarer af “Phantasterne” til salg på DBA.dk. Men det er tilsyneladende meget få, som får øje på at bogen afslører vigtige detaljer fra de hemmelige møder i statsrådet, såsom planlægningen af i alt 32 mord på personer som stod i vejen for kongefamilien…!
Men udgaverne er vist ret forskellige. Nogle er forkortede. Måske er de vigtigste afsnit blevet fjernet?

Kong Frederik den 10. og Mary er medlemmer af Young Global Leaders (WEF – Davos)

I marts 2012 blev kronprinsesse Mary ‘indlemmet’ i Klaus Schwab’s omfattende Young Global Leader træningsprogram, under World Economic Forum (WEF). Young Global Leaders er den gruppe, som har “fostret” en meget stor del af verdens ledere, lige fra Angela Merkel og Macron over Canadas Trudeau til Putin… Kronprins Frederik, nu kong Frederik den 10., har været medlem siden 2005.

Der er et berømt klip, hvor Klaus Schwab selv praler med at han gennem sit Young Global Leader program har direkte indflydelse i en stor del af verdens regeringer og offentlige administration… Og altså inklusiv kong Frederik den 10. og dronning Mary, HVIS de lader sig påvirke af Klaus Schwab og WEF.

Amerikanske militærbaser tæt på kongefamiliens slotte…

Martin Tidsvilde hævdede at de netop vedtagne fremtidige amerikanske militærbaser i Danmark vil blive placeret tæt på kongefamiliens slotte. Hans fortolkning af det var, at kongehuset en gang i fremtiden vil føle sig mere trygge ved at blive beskyttet af amerikanske soldater end af danske. Man kan også fortolke det lige omvendt: At hvis man vil begå et statskup i Danmark, så skal der være nogen til at fængsle kongefamilien, og de skal jo helst være udstationeret i nærheden af slottene…

Roald Als har lavet denne satiretegning om emnet:

Tegningen kan desuden findes her på Martin Tidsvildes Facebook profil.

5 statsministres fortrolige møder med Margrethe

Udover de ca. månedlige hemmelige møder i Statsrådet mellem ministrene og regenten, tager statsministeren til møde hos dronningen (kongen…) en gang om ugen. I forbindelse med at Dronning Margrethe abdicerede har DR og TV2 i fællesskab lavet hhv. en artikel og en dokumentar om disse møder. Der kommer ikke noget særligt interessant frem i den forbindelse. Men her er et lille resume:

De følgende citater om disse møder er fra Nu deler fem statsministre øjeblikke fra deres alenetid med dronningen:

Poul Nyrup Rasmussen:
Onsdagsreferaterne blev hurtigt en spændende samtale om livets vigtige spørgsmål. Når vi endelig gik ind i politiske diskussioner, så var det mere, hvis der var en krise eller en udfordring, der skulle håndteres.
Samtalerne var et forum, hvor vi hjalp hinanden til at opretholde det ansvar, vi havde hver især. Dronningen kunne få en klar fornemmelse af, hvor regeringen var på vej hen. Og jeg kunne få en fornemmelse af, om jeg var på rette spor efter dronningens vurdering. Det var man aldrig i tvivl om.

Anders Fogh Rasmussen:
Dronningen er mere optaget af kultur, historie og udenrigspolitik end af skattepolitik. Så vi havde mange diskussioner om de emner.
Dronningen er forsigtig. Hun ønsker at opretholde sin upartiskhed. Men det er jo ikke sådan, at dronningen er uden holdninger – tværtimod. Man kan godt lægge to og to sammen.
Ved et par lejligheder udtrykte dronningen sin holdning til nogle ting, som gav mig anledning til at reflektere efterfølgende. Det går med mig i graven, hvad vi har talt om, men man kan godt sige, at dronningen kan påvirke det politiske liv. Ligesom hun har gjort det i sin nytårstale, så kan hun jo også igennem den ugentlige samtale med landets statsminister indirekte være med til at påvirke udviklingen i en bestemt retning. Og det tror jeg, at alle kan være tjent med.

Helle Thorning-Schmidt:
Der er ingen tvivl om, at det er de store linjer, der interesserer dronningen. Særligt rigsfællesskabet interesserer hende virkelig. Det har vi talt meget om.

Lars Løkke Rasmussen:
Statsministerens drøftelser med dronningen er jo ikke af politisk karakter. Men der har været situationer, for eksempel da vi havde de store flygtningestrømme i 2015, hvor vi har haft en ordentlig drøftelse om, hvordan håndterer vi det? Hvad har vi af beredskab? Hvad er implikationerne i det her?
Vi har haft en på alle måder professionel regent og et meget professionelt kongehus. Jeg har ledsaget mange statsledere til dronningen og iagttaget, at selv typer som Obama og Putin bliver en my mindre, når det danske kongehus ruller sig ud. Det kan noget helt særligt.

Mette Frederiksen:
For gravhunden plejer at ligge i den stol, som var tiltænkt statsministeren – i dette tilfælde mig. … Til sidst blev gravhunden venligt, men dog bestemt, bedt om at flytte sig, og jeg kunne så sætte mig ned.

Mette Frederiksen siger ikke rigtig noget interessant.

De 5 statsministres udtalelser er også blevet til DR-dokumentaren “Dronningen og statsministrene – i al fortrolighed”.


KH
Henrik


Share this page:

This post is available in: Dansk

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.