Ingen fra Folketinget har svaret <=> de arbejder ikke for befolkningen!

This post is available in: Dansk

Share this page:

København, den 20.7.2020

(redigeret den 15.8.2020)

Plus andre eksempler på at Folketinget ignorerer vigtige informationer

Nu er der gået 22 dage, og ingen af Folketingets medlemmer har besvaret min email, hvor jeg gør dem opmærksom på at man praktisk talt kun kan blive alvorlig syg af “COVID-19” hvis man har D vitamin mangel.

HVIS nogen af dem arbejdede for befolkningens bedste, så ville de have sagt “Mange tak for informationen!”. Så de er åbenbart alle ‘i lommen’ på magtpsykopaternes dagsorden – skabelsen af et globalt diktatur med os alle som slaver…!

Men det er jo ikke første gang at nogen har måttet drage den konklusion. Mange før mig har forsøgt at gøre dem opmærksomme på vigtige informationer og er blot blevet ignoreret. Jeg nævner flere eksempler på det i min 29 sider lange tekst med ca. 100 kilder:

Beviser på psykopaters store magt i Danmark og globalt + løsningsforslag!

Nogen få af jer videresender mine mails. Nu må det snart være på tide at nogle flere af jer videresender disse vigtige informationer til alle I kender.

Her kommer 2 venners kommentarer til det at ingen af Folketingets medlemmer har besvaret mit mail om den nyeste forskning, der viser at man kun bliver alvorligt syg af COVID-19 hvis man har under 75 nmol vitamin D / liter blod.

Først min ven Carl Henriks kommentarer, med mine svar:

Det er selvfølgelig også et udtryk for magtarrogance et eller andet sted. De svarer ikke engang pressen. Men siden e-mailens opfindelse modtager de nok 10 gange flere henvendelser end tidligere.

Mit email’s emne var “Vitaminer og mineraler kan afskaffe COVID-19 epidemien!” Den overskrift burde da få nogle af dem til at læse det… Og disse burde kunne se at der er videnskab bag og at deres politik på området derfor bør ændres grundlæggende.

Har du læst de andre eksempler på at de – med vilje – ignorerer vigtig information?

Tommy Hansen fik ikke EN respons da han sendte dem alle en hel bog om hvad der i virkeligheden skete på 911…

Det mest opsigtsvækkende er vel da de blev spurgt hvorfor de ikke ændrer penge- og banksystemet, og TO svarede. De svarede begge: “Vi har fået mundkurv på”…

Carl Henrik skrev:

Jeg har skrevet til dem adskillige gange – og medsendt temmelig sensationelle oplysninger og dokumentation; oven i købet i min egenskab af journalist (dkdox er medlem af Pressenævnet) og stort set ingen svar fået.

I “gamle dage” havde alle ministre en dag i ugen, hvor de “tog imod” – hvor borgerne kunne møde op i ministeriet og meddele ministeren, hvad de mente om dit og dat og videregive informationer. Selv om Ombudsmanden i 2007 fastslog, at ministrene SKAL svare pressen, har jeg fået de mest arrogante afslag på kommentarer; ikke fra ministrene, men deres fucking spin-doktorer, og mange henvendelser til f.eks. Astrid Krag og Pernille Rosenkrantz-Theil er ubesvarede. Det er tilstanden.

Den eneste undskyldning for fjolsetingsmedlemmerne er den nævnte – at de får rigtig mange mails.

Det er en EKSTREMT dårlig undskyldning!

Dine oplevelser bekræfter netop det jeg siger – hvis du spørger mig.

HVIS de interesserede sig for befolkningen OG modtager ‘for mange’ emails så ville de vel hurtigt kunne blive enige om at ansætte x antal sekretærer pr. Folketingsmedlem til at ‘filtrere’ og bearbejde informationerne. Og selvfølgelig lade det være op til hvert enkelt medlem HVEM de vil ansætte!

Her kommer Peters kommentarer, og mit svar:

Jeg er på linje med Henrik når han påstår de er lakajer for en elite der leger med os alle og nu har lagt store planer, som Celeste fortæller om i detaljer. Det sendte jeg forleden links til.

Man kan prøve at læse lidt om det på et (har jeg hørt) Rothschildejet website/firma, der handler med militært isenkram og har en bibeskæftigelse med at lave befolknings-fremskrivninger.

http://www.deagel.com/country/

Man kan så søge på lande enkekltvis. F.eks. US 2017 325 mill. indbyggere og 2025 100 mill. indb.-hmmm!

DK 2017 5,6 mill., 2025 3,8 mill. Hvor bliver 1,8 mill. danskere af og 225 mill. amerikanere osv.?

Min pointe er, at hvis man skal have fat i dem der påstås at repræsentere os, skal der noget voldsomt til når 179 landsforrædere ignorer indlysende yderst vigtige informationer. Ikke blot i denne sag, men i utallige (i bogstaveligste forstand).

Det har de jo omtrent altid gjort eller også har embedsværket gjort det for dem uanset hvem og hvor meget og hvor højt der er blevet råbt.

Høringssvarfrister er absurd korte og får omtrent ALDRIG nogen respons i retning af at man lytter til befolkningen, herunder grupper af både læger og advokater eller lignende kompetente faggrupper, ja sågar dommerforeningen overhører og ignorerer det politiske system.

Faggrupper eller enkelte fagpersoner eller lægmænds henvendelser forbigås i dybeste tavshed i de fleste tilfælde alt imens industrien og de internationale institutioner hamrer det ene tiltag efter det andet i sylten på os i et stadigt hastigere tempo uden tilsyneladende at møde noget der kan bremse “fremskridtene”

Så ja Henrik – det maner i høj grad til eftertanke.

Jeg har længe funderet over hvordan det kan være at der kan eksistere tilsyneladende parallelle universer i den samme fysiske ramme.

Der må være noget vi har overset!

Mit svar til Peter:

Min formulering af forklaringen på det er at der er en hel masse ‘ting’ som ‘almindelige’ mennesker ikke ønsker at se, føle, erkende, forstå osv. – populært sagt lukker de øjnene for det, og det giver psykopaterne et kæmpe stort ‘spillerum’ at ‘boltre’ sig i. Og det er til meget stor skade for os alle sammen.

Kærlig hilsen

Henrik Rosenø, M.Sc (civilingeniør)

Privacy Policy


Share this page:

This post is available in: Dansk

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.