Beviser på psykopaters store magt i Danmark og globalt + løsningsforslag!

This post is available in: Dansk

Share this page:

Version 1.20, København, den 07.01.2020

Tilføjelse den 14.9.2019:

Forord

Dette er en af de længste og mest strukturerede tekster jeg længe har skrevet. Der er masser af kilder og citater fra eksperter og vidner osv.

Jeg har opdelt teksten i relativt korte kapitler, med under-kapitler, og fremhævet nogle af de vigtigste konklusioner og udtalelser, så man relativt hurtigt kan få et indtryk af teksten, og så senere gå i dybden med resten af teksten.

Jeg håber virkelig at du vil læse teksten, og at du vil sende den videre til alle du kender! Hvis du gør det, tror jeg at Danmarks fremtid bliver væsentlig lysere end hvis du springer den over og ikke sender den til nogen!

KH,

Henrik

Indholdsfortegnelse

Beviser på psykopaters store magt i Danmark og globalt + løsningsforslag!……..1

Konsekvenserne af eksistensen af psykopater……..1

Beviser på at Folketinget er styret af en konspiration af psykopater……..2

Har massemedierne givet sig selv mundkurv på? (Ja!)……..3

CFR styrer medierne i USA og Europa……..4

Foredrag med journalist Tommy Hansen: Medierne er gennem-korrupte……..6

Andre tegn på at Folketinget er styret af den globale magtkonspiration……..6

Lidt fakta om 9-11……..6

Formålet med 9-11 angrebet……..7

Hvordan man stjæler alverdens landes ressourcer med trusler og vold og magt……..8

Trump og hans bagmænd forsøger stadig at starte en krig mod Iran……..8

CFR og CIA – 2 ‘fangarme’ som sammen styrer medierne……..8

Vidner om CIAs magt over medierne……..9

CIA og ‘Operation Mockingbird’ – kontrol over medierne……..10

1975: Church Committee, Pike Committee og Rockefeller Commission……..10

Det var CIA’s kontrol over medierne vi kom fra……..11

Eksempler på censur af medierne nutildags i USA……..12

Internettet – nye muligheder for masseovervågning, manipulation og censur……..13

Imponerende danske eksperter om den globale magtkonspiration……..19

Konklusion……..20

Slutning: Et par fyndige citater……..21

Yderligere kilder om den globale magtkonspiration, især manipulation af medierne……..22

Konsekvenserne af eksistensen af psykopater

At der nødvendigvis må eksistere en ekstremt rig psykopatisk magtelite der vil gøre alt hvad de kan for at få mere og mere magt og kontrol over alle os andre, for til sidst at forsøge at oprette et (evt. camoufleret) globalt diktatur, er i virkeligheden blot den logiske konsekvens af at forstå fænomener som psykopati og sociopati – og den brede befolknings tendens til at forsøge at lukke øjnene for ting der er ubehagelige eller chokerende.
Således er eksistensen af en global magtkonspiration af stenrige psykopater – og deres store succes – den logiske konsekvens af især følgende:

 1. Psykopater eksisterer.
 2. Psykopater ønsker magt, kontrol og dominans over andre.
 3. Ægte psykopater vil gøre hvad som helst for at opnå magt og rigdom, herunder alle de ting, som resten af os aldrig ville gøre!
 4. Dertil skal lægges det faktum at de faktisk er ret gode til at samarbejde i det skjulte i al hemmelighed. Rent juridisk hedder det sammensværgelser eller konspirationer.
  Når det gælder primitive psykopater, så kender vi det som bander, gangstere, mafia osv. Når det kommer til de mere intelligente og veluddannede psykopater, så foregår deres skjulte hemmelige samarbejde f.eks. i form af hemmelige loger, ordner og selskaber, som f.eks. frimurerordner, The Skull and Bones Society osv. samt i form af næsten lige så lukkede og ukendte organisationer som The Council on Foreign Relations (CFR), The Trilateral Commission (TC), Bilderberg Group (BG) mv. Om The Skull and Bones Society – de andre – CFR, TC og BG kommer jeg tilbage til.

Således vil psykopater automatisk næsten altid vinde i magtens spil og derved blive de mest rige og magtfulde i enhver tidsperiode i ethvert samfund, på bekostning af alle os andre, indtil den dag vores samfund opretter mekanismer der systematisk og målrettet skal forhindre psykopater og sociopater i at opnå magt og indflydelse – se min tekst Psykopat-testen – Hvordan samfundet kan tjene et 2-cifret mia.-beløb årligt

En af pointerne er at medlemmer af hemmelige loger altid er loyale overfor logen forud for alt andet! Det er et kernepunkt i hvordan hemmelige loger fungerer og er ‘designet’. Lidt ligesom mafia-organisationer. Og du får ikke lov til at avancere i logens hierarkiske niveauer af magt og indsigt uden at du meget eksplicit og seriøst underkaster dig logens magthierarki og højtidligt erklærer din fulde loyalitet overfor logen på måder hvor det er klart og tydeligt at logen og alle dens medlemmer vil samarbejde om at tage gruelig hævn hvis man træder ved siden af eller svigter den ubetingede loyalitet. Igen ligesom i mafia-organisationer. Uden at lægge mærke til det mister man lidt efter lidt mere og mere af den frie vilje efterhånden som man stiger i graderne.

Mentaliteten på de højere niveauer i en loge er derfor at logen og dens magt-ekspansion står over alt andet, inklusiv landets love og etik osv. Logen og logemedlemmernes samarbejde i det skjulte står over alt andet, og er så at sige automatisk på bekostning af alt andet og alle andre. Og så er det jo ikke så mærkeligt, hvis logens medlemmer ender med at sidde på alle de mest magtfulde poster i samfundet og i fællesskab kan bedrage og manipulere alle os andre i meget udstrakt grad uden at almindelige mennesker kan se at det som forskellige parter og personer og organisationer foretager sig i virkeligheden er koordineret af en hemmelig loge el.lign., som led i en omfattende, kompleks og langsigtet plan, for hele tiden at opnå endnu mere magt og dominans over alle os andre, indtil de tilsidst reelt er diktatorer og vi andre reelt er slaver. Og igen: Bemærk at det kun er de mest kompromisløse psykopater, som vil gøre hvad som helst for at skaffe logen eller det hemmelige selskab mere magt, som når de højeste niveauer i det hemmelige magthierarki.

Quod erat demonstrandum = det er hermed bevist.

Beviser på at Folketinget er styret af en konspiration af psykopater

At alle Folketingets partier reelt styres af en magtkonspiration af psykopater er faktisk blevet bevist(!):

I Oversigtsartikel: Dybt foruroligende information om verdensøkonomiens situation (og tekster den henviser til) forklarer jeg bl.a. at selve vores samfunds penge- og bank-system i realiteten er designet til hele tiden at gøre en stenrig elite endnu rigere og endnu mere magtfuld på bekostning af alle os andre. En reformation af penge- og bank-systemet (f.eks. efter Islandsk forbillede) er således den absolut vigtigste økonomiske samfunds-reform nogen dansk regering nogensinde vil kunne gennemføre. Samtidig er det sjovt nok også den eneste reform ingen dansk regering nogen sinde har talt om at gennemføre…!

Tidligere investment banker, nu whistle-blower, Mads Palsvig, skriver således følgende i sin kronik om hvordan den danske befolkning hvert år bliver snydt for ca. 170 mia.kr. eller 30.000 kr./person fra 2017:

”En bekendt af mig kontaktede alle 179 medlemmer af Folketinget og spurgte, hvorfor de ikke drøftede emnet og lavede det om? 177 svarede ikke. 2 svarede. Een fra Enhedslisten og een fra Dansk Folkeparti med samme ordlyd:

Vi har fået mundkurv på.”

Så den globale magtkonspiration af superrige psykopater er altså så magtfulde at ingen i det danske Folketing overhovedet tør tale om det absolut vigtigste økonomiske politiske emne!!

Igen: Quod erat demonstrandum…

Et andet eksempel på at Folketinget reelt er ekstremt korrupt og tjener magtpsykopaterne og ikke Danmark og den danske befolkning er salget af en del af DONG til Goldman Sachs. Den skandale – eller rettere det landsforræderi – behandler jeg nærmere i min tekst Politikerne ignorerer stort set de vigtigste emner og problemer!

Listen over vigtige emner, problemer, løsninger og forbrydelser, som politikerne og medierne stort set systematisk ignorerer og undlader at tale om er lang. Jeg nævner nogle få af de vigtigste i en tekst jeg skrev under valgkampen op til de nyligt overståede Folketings- og EU-parlaments-valg: Læg mærke til alt det politikerne IKKE taler om i valgkampen! – Jeg (be)viser her at de 13 partier reelt præsenterer os for 13 varianter af ignorance, fornægtelse og løgnagtighed…

Alle de ting politikerne og medierne i stedet fylder os med – løgne, halve sandheder og ligegyldigheder – har til formål at bortlede opmærksomheden fra emner og informationer som virkelig kunne ændre verden i en mere positiv retning…

Har massemedierne givet sig selv mundkurv på? (Ja!)

At ikke kun de politiske partier, men også alle mainstream medierne i Danmark og det meste af resten af verden reelt er styret af den globale konspiration af stenrige magtpsykopater er vel egentlig allerede åbenlyst ud fra ovenstående:

Hvis medierne ikke også var styret af den globale magtkonspiration, så ville de jo konstant bombardere politikerne med spørgsmålet om hvorfor de ikke reformerer penge- og bank-systemet…

Alligevel vil jeg fremlægge en række yderligere informationer der understøtter konklusionen:

I en opfølgning på ovennævnte kronik, 2 uger senere, skrev Mads Palsvig således:

”Kronikken der beskriver bedrageriet, som penge-verdenen laver blev sendt til 1.900 folketingspolitikere og journalister den 20. februar 2017.

Reaktionen har været som forventet af vores dybt korrupte og udenlandsk kontrollerede medier:

Total ‘radio silence’ som det hedder eller på godt dansk:

Ingen Reaktion.

Ingen har bragt Kronikken.

Ingen har kontaktet mig for at interviewe nærmere.

Ingen har modsagt EEN ENESTE af de ting jeg siger i kronikken!

Fuldstændig stiltiende accept.

DOKUMENTATION for hvordan pengesystemet er organiseret og hvorledes det er PRIVATEJET og pengene produceres i de privatejede banker!! Til gavn for superrige ejendomsspekulanter i stedet for befolkningen! LÆS:

Monetary Reform on Iceland af Frossti Sigurjonsson, tidligere parlamentsmedlem på Island.

Irvin Fisher

Ellen Hodgson Brown

Michael Hudson

Steve Keen

Richard Werner

Tag en gratis 4-ugers uddannelse her via nettet (stærkt anbefalet!):

Positive Money videos

www.vorespenge.com

https://www.facebook.com/VoresPenge-1526129621050636/

YouTube.com – søg på: Mads Palsvig

HUSK – alle jer menige journalister og suppleanter til de 179 krigsforbrydere i Folketinget – der bliver mange topstillinger ledige efter RETSOPGØRET.

Så hvis I vil hjælpe (som mange allerede er begyndt at gøre, tak for det), så send en email til – WB står for whistleblower.”

CFR styrer medierne i USA og Europa

Hvis du har svært ved at forstå at praktisk talt alle massemedier reelt fortier stort set alle magtelitens meget omfattende forbrydelser, så prøv at læse den omfattende artikel Det store Propaganda-matrix – Hvordan Council on Foreign Relations (CFR) styrer den geostrategiske informationsstrøm. Artiklen påviser bl.a. at cheferne i stort set alle europæiske og amerikanske medier samt en række andre prominente organisationer, som f.eks. Amnesty International, alle er medlemmer af CFR – The Council on Foreign Relations eller The Trilateral Commission eller Bilderberg Group. De 2 sidstnævnte kan opfattes som udløbere af CFR. Artiklen har et ret stort antal kilder og er bl.a. skrevet af den nu afdøde danske journalist Tommy Hansen. Der er også en version uden figurer her: Det store Propaganda-matrix

CFR blev grundlagt i 1921. Stort set alle amerikanske præsidenter og vicepræsidenter siden 1929 har været medlemmer af CFR!

Dr. Harold Pease er college professor i historie og politisk videnskab igennem 25 år. Han skrev følgende i artiklen The Secret Societies of U. S. Presidents i 2012:

”All presidents from Herbert Hoover on have either been members of, or had a close relationship with, the Council on Foreign Relations in New York City. When a president is not a member himself, his vice president is. Virtually all of our secretaries of state, United Nations ambassadors, and ambassadors to Russia and China have been members of this Wall Street special interest group since the Hoover administration in the late 1920’s. Moreover, CFR members largely fill all presidential cabinets.

This is why there is so little difference in foreign policy between democrats and republican presidents. They get their advisors from the same Wall Street special interest group. They all support extensive foreign aid, policing the world with over 900 military bases in other lands, and continual wars without declaration or pre-established end. Likewise, they all support bank bailouts and their management of the money supply through the bankers own private Federal Reserve Bank.

Obama’s Secretary of State, Hillary Clinton, probably admitted more than she was supposed to in her address at the recent dedication of a branch CFR in Washington D. C. when she said that her source of direction was the CFR sub-center down the street:

“I am delighted to be at these new headquarters. I have been often to the mother ship in New York City but it is good to have an outpost of the Council right here down the street from the State Department. We get a lot of advice from the Council so this will mean that I won’t have as far to go to be told what we should be doing and how we should think about the future.”

Notable political scientist Lester Milbraith observed in his work Domestic Sources of Foreign Policy, p. 247, that “the influence of the CFR throughout government is so pervasive that it is difficult to distinguish the CFR from government programs.” Prominent political scientist Thomas R. Dye in his textbook ”Who’s Running America? The Bush Restoration”, p. 188, wrote “The history of CFR policy accomplishments is dazzling” then traced in detail their dominating role in foreign policy accomplishment from the 1920’s through the George Bush Administration from their own boasts of success in Council on Foreign Relations Annual Reports.”

Du kan også prøve at se foredraget På sporet af Deep State – et foredrag af Tommy Hansen. Ca. 10 min. inde i videoen fremlægger han det eksempel at alle større aviser i Vesteuropa og USA havde nøjagtig den samme historie på forsiden den 8.6.2015: At G7 landenes ledere havde aftalt at udfase fossile brændsler indenfor en vis tid. Og de brugte alle stort set nøjagtigt det samme foto sammen med historien. Som journalist vurderer Tommy Hansen at det er fysisk umuligt at alle disse avisers redaktioner uafhængigt af hinanden skulle vælge at bringe nøjagtig den samme nyhed øverst på forsiden, og med stort set det samme foto. Han ser det således som en bekræftelse af at indholdet i samtlige vestlige massemedier reelt er styret og koordineret fra ET centralt sted.

Det foredrag minder sikkert ret meget om det jeg selv var til i november 2017, og som blev annonceret på følgende måde:

Foredrag med journalist Tommy Hansen: Medierne er gennem-korrupte

”I foredraget stiller journalist Tommy Hansen bl.a. spørgsmålet, hvorfor Pentagon og de store tænketanke beskæftiger tusindvis af såkaldte journalister, når de ikke udgiver en avis?
Vi ser eksempler på massiv krigspropaganda gennem tiderne, fra “Kuvøse-løgnen” i 1990 til Saddam´s ikke-eksisterende masseødelæggelsesvåben og Assad´s ikke-eksisterende krig mod sin egen befolkning.
Illusionen er massiv, og Tommy Hansen sætter den i sammenhæng med den geopolitiske udvikling i verden siden 2. verdenskrig – en udvikling, som i dag suverænt er styret af én stor spiller, nærmere bestemt den globale elite med hjemsted i U.S.A.
Talrige journalister har på verdensplan forladt deres stillinger ved de store medier, som alle er styret af kræfter uden for redaktionerne, først og fremmest via et organiseret netværk af tænketanke.
Hvem er det, som styrer?
Hvem bestemmer den offentlige mening?
Hvor er den frie presse i det 21. århundrede?
Tommy Hansen kommer ind på den offentlige meningsdannelse via FaceBook og Twitter hvor den “offentlige mening” for længst har mistet enhver betydning.
Tilsvarende med de store “folkebevægelser”, som nærmest alle som en er styret af de samme kræfter, der styrer medier og politik og dermed truer hele den demokratiske proces i den vestlige verden.”

Andre tegn på at Folketinget er styret af den globale magtkonspiration

Tommy Hansen har, ligesom Mads Palsvigs ovennævnte bekendte, oplevet at Folketinget fuldstændigt ignorerer henvendelser som påpeger den globale magtkonspirations forbrydelser. Han skrev således en bog, som trin for trin viser at den officielle historie om at 2 fly fik 3 højhuse i New York til at kollapse den 11.9.2001 er løgn. Den sendte han til samtlige medlemmer af Folketinget. Ingen af dem reagerede…!

Lidt fakta om 9-11

Alle ved forhåbentlig at der var 3 skyskrabere der kollapsede den 11. september 2001 i New york: WTC1, WTC2 og WTC7.

Den officielle forklaring om at 2 fly fik 3 højhuse i New York til at kollapse på den måde som de gjorde er faktisk fysisk umulig! Derfor har over 3000 arkitekter, ingeniører mv. skrevet under på at den officielle forklaring er i strid med fysikkens love og derfor løgn. Det betyder rent logisk at alle 3 tårne reelt blev revet ned, hvilket selvfølgelig må have været forberedt uger eller måneder i forvejen! De 2 fly og eventuelle flykaprere er groft sagt irrelevante, eller med andre ord: En afledningsmanøvre!

Den danske kemiker, lic.scient. Niels Harrit, pensioneret lektor fra Københavns Universitet har holdt talrige foredrag om dette emne, især med fokus på bygning 7 – den bygning som ikke blev ramt af noget fly, og som styrtede sammen i et perfekt lodret frit fald, hvilket kan ses på en række (youtube) videoer fra forskellige vinkler. Noget som umuligt kan være et resultat af de skader den pådrog sig ved at WTC1 og WTC2 kollapsede tidligere på dagen!

Tilføjelse den 7.9.2019 (& 16.9.):

Så sent som her i september 2019 udgav University of Alaska Fairbanks (UAF) udkastet til en omfattende analyse der kort fortalt konkluderer det samme. Se Major University Study Finds “Fire Did Not Bring Down Tower 7 On 9/11”

Fire did not cause the collapse of WTC 7 on 9/11, contrary to the conclusions of NIST and private engineering firms that studied the collapse. The secondary conclusion of our study is that the collapse of WTC 7 was a global failure involving the near-simultaneous failure of every column in the building.

I artiklen står der desuden:

The results of this study cannot be dismissed. It completely destroys the narrative that has been shoved down the throats of Americans for nearly two decades. What’s more, this study backs up thousands of other researchers, scientists, and engineers who have been pointing this out for years.

In fact, as TFTP reported in July, history was made in regard to 9/11 as New York area fire commissioners called for a new investigation into the tragic events that unfolded that day. The resolution called for a new investigation due to the “overwhelming evidence” that “pre-planted explosives . . . caused the destruction of the three World Trade Center buildings.”

Rapport-udkastets officielle side: University Study Finds Fire Did Not Bring Down World Trade Center Building 7 on 9/11

Tilføjelse den 16.9.2019 (& 17.9.):

New York’s brændmænd er jo nok dem der har den allerstørste interesse i at få undersøgt årsagerne til at WTC1, WTC2 og WTC7 kollapsede den 11.9.2001 tilbunds, i og med at mange af dem blev dræbt af bygningernes pludselige kollaps. Derfor er det bemærkelsesværdigt at ‘The Franklin Square and Munson Fire District’ fornylig har udsendt en ‘9/11 Resolution’ som kan findes på siden New York Area Fire Commissioners Make History, Call for New 9/11 Investigation. I deres erklæring skriver de bl.a.:

Whereas, the overwhelming evidence presented in said petition demonstrates beyond any doubt that pre-planted explosives and/or incendiaries — not just airplanes and the ensuing fires — caused the destruction of the three World Trade Center buildings, killing the vast majority of the victims who perished that day;

Det må siges at være en klokkeklar konklusion fra New York’s brændmænd!

Ifølge the Franklin Square and Munson Fire District blev deres møde den 24. juli 2019, hvor resolutionen blev vedtaget, også dokumenteret og video-filmet af Justthefactsmedia.com. Men de har tilsyneladende ikke publiceret det endnu.

Tilføjelse den 11.9.2019:

Medierne i den vestlige verden har nu i 18 år ignoreret alle andre forklaringer på hvad der skete den 11. september 2001 end den officielle historie fra 9/11-kommisionen. Men vidste du at 6 ud af 10 medlemmer af kommissionen ikke selv har tillid til resultatet af deres undersøgelser… Og at begge de ledende medlemmer har sagt: “We were setup to fail”! De har endda skrevet en bog om det!

Se The Corbett Report’s 10 min.s video 9/11 Whistleblowers: The 9/11 Commissioners hvor konklusionen er:

The 9/11 Commission and its final report are still held up as the final word on the events of September 11, 2001. But there’s just one problem: Six out of the 10 commissioners have admitted that the commission was misled, stymied, hampered by conflicts of interest, and, ultimately, forced to participate in a politically-motivated cover-up. This is the story of the doubtful 9/11 commissioners.

Endvidere:

… the majority of the commissioners felt that the commission had been lied to, deliberately obstructed, undermined by the White House, or set up with staff that had conflicts of interest in the investigation.

One of these concerned commissioners, Max Cleland, resigned because the commission had been “deliberately compromised by the president of the United States.”

Og:

Commission members even considered bringing criminal charges against Pentagon officials who had deliberately lied to them about the military’s complete lack of response on that day.

Den ovennævnte side på The Corbett Report leder videre til vidneudsagnene fra andre 9/11 whistleblowers.

Personligt tror jeg ikke på at der overhovedet var nogle flykaprere ombord på flyene. I betragtning af at de 3 skyskrabere blev revet ned, og flyene derfor var en afledningsmanøvre, er det mest logiske at flyene blev fjernstyrede. Teknologien til det formål blev patenteret af det amerikanske militær et par år senere (kilde: Courtney Brown fra The Farsight Institute). Det mest tragiske – eller komiske – er at dette patent betegner det at man fra jorden kan overtage styringen af et passagerfly som en sikkerhedsmekanisme mod flykaprere… Det er skæbnens ironi!

Courtney Brown, Ph.D., farsight.org, har årtiers erfaring med videnskabelig anvendelse af remote viewing. Remote viewing er en systematisk måde at anvende menneskets 6. sans. Det blev udviklet af de amerikanske militære efterretningstjenester, og bliver anvendt med stor succes til spionage-formål. Men det er en anden historie. Remote viewing kaldes også ekstra-sensorisk perception – ESP. Efter sigende har Putin’s Rusland verdens dygtigste hold af remote viewere/ESP-ere. Det virker rimeligt logisk i betragtning af at der i den russiske befolkning generelt er en noget større interesse for de fænomener end de fleste andre steder og clairvoyante osv. bliver taget mere alvorligt end f.eks. her i Danmark.

Courtney Brown har gennemført et remote viewing projekt, hvor 2 dygtige remote viewere (en slags clairvoyante), Dick Allgire og Daz Smith, remote viewede 9-11 under videnskabelige blindbetingelser, hvilket vil sige at han formulerede en række spørgsmål og gav dem tilfælde labels (kaldet target coordinates), f.eks. ”Target #10a”, og så bad han Dick og Daz om at remote viewe ”Target #10a” osv., uden at fortælle dem noget som helst om hvad denne ‘overskrift’ dækkede over! Da de 2 remote viewere brugte deres veludviklede 6. sans til at ‘stille ind’ på ‘the targets’ – ‘målene’ – ‘så’ de f.eks. hvordan en gruppe af mænd i dybeste stilhed midt om natten listede ind i World Trade Center-bygningerne og placerede sprængstoffer osv. til den forstående nedrivning. Og de så piloter der hev og sled i styrepinde og trykkede desperat på knapper i flycockpittet! Men de havde ingen indflydelse på flyets kurs, i og med at det blev fjernstyret til at flyve ind i et af de 2 tårne!

Formålet med 9-11 angrebet

Alt dette betyder at 9-11 var det man kalder en ‘false flag’ operation. Med andre ord: Dele af det amerikanske militær og efterretningstjenesterne mv. angreb USA ved at rive 3 skyskrabere ned, og skyde skylden på nogle – fiktive eller underordnede – ”arabiske flykaprere”, for derved, bl.a., at få en undskyldning for at invadere og bombe en række arabiske lande! Listen over lande som den globale magtkonspiration ønskede at angribe må derfor have eksisteret før 911-angrebet:

General Wesley Clark var ‘SACEUR’ – NATO’s militære øverstkommanderende, fra juli 1997 til marts 2000 og blev pensioneret nogle måneder senere. Han opdagede denne liste under nogle besøg i Pentagon kort efter 9/11!

De følgende 2 citater er fra et interview med Wesley Clark – se videoen The “Shadow Government” EXPOSED by General Wesley Clark (fra 5:48):

Omkring den 20.9.2001 besøgte Wesley Clark Pentagon, hvor en af hans tidligere kolleger, en unavngiven general, sagde til ham:

He says, “We’ve made the decision we’re going to war with Iraq.” This was on or about the 20th of September. I said, “We’re going to war with Iraq? Why?” He said, “I don’t know.” He said, “I guess they don’t know what else to do.” So I said, “Well, did they find some information connecting Saddam to al-Qaeda?” He said, “No, no.” He says, “There’s nothing new that way. They just made the decision to go to war with Iraq.” He said, “I guess it’s like we don’t know what to do about terrorists, but we’ve got a good military and we can take down governments.” And he said, “I guess if the only tool you have is a hammer, every problem has to look like a nail.”

2-3 uger senere, ca. 1 måned efter 9-11 besøgte han Pentagon-generalen igen:

I said, “Are we still going to war with Iraq?” And he said, “Oh, it’s worse than that.” He reached over on his desk. He picked up a piece of paper. And he said, “I just got this down from upstairs” — meaning the Secretary of Defense’s office — “today.” And he said, “This is a memo that describes how we’re going to take out seven countries in five years, starting with Iraq, and then Syria, Lebanon, Libya, Somalia, Sudan and, finishing off, Iran.” I said, “Is it classified?” He said, “Yes, sir!” I said, “Well, don’t show it to me…” And I saw him a year or so ago, and I said, “You remember that?” He said, “SIR, I DIDN’T SHOW YOU THAT MEMO! I didn’t show it to you!”

Så allerede i 2001 eller måske endda længe før havde de kriminelle dele af USA’s militær-industrielle kompleks og ‘the deep state’ besluttet at angribe syv arabiske og muslimske lande, inklusiv Iran… Og det arbejder de stadig meget ihærdigt på!

Omkring 2007 oprettede Wesley Clark således websitet StopIranWar.com

Hvordan man stjæler alverdens landes ressourcer med trusler og vold og magt

Grunden til at den globale magtkonspiration af stenrige psykopater ønskede at invadere de arabiske lande er selvfølgelig for at opnå kontrol over de pågældende landes ressourcer – især olie selvfølgelig. Men militære angreb bruges generelt kun mod de allermest genstridige lande.

Tit er det nok at sende en ‘Economic Hit Man’ som John Perkins – nu whistleblower og forfatter til bogen ”Confessions of an Economic Hit Man” og bog nr. 2 ”The New Confessions of an Economic Hit Man”. Under foredraget An Economic Hit Man Confesses and Calls to Action | John Perkins | TEDxTraverseCity kalder han det ‘predatory capitalism’. Andre ville simpelthen kalde det imperialisme.

John Perkins blev således sendt til lande som Indonesien, Iran, Ecuador, Panama og Saudi Arabien, hvor han kort fortalt gav landenes ledere valget mellem at deltage i at udplyndre deres eget land og gøre befolkningen til gældsslaver eller at blive snigmyrdet!

Derudover var formålene med at angribe og bombe de arabiske lande, som General Wesley Clark nævner ovenfor, selvfølgelig for at kunne sælge en masse våben og for at kunne stå for, og tage sig godt betalt for, en efterfølgende ‘genopbygning’ af landene… Krige er en fantastisk god forretning – for de psykopater som bevidst og systematisk skaber og fremprovokerer dem…!

Trump og hans bagmænd forsøger stadig at starte en krig mod Iran

Når præsident Donald Trump kommer til Danmark den 2. september 2019 (UPS! Det gjorde han så ikke alligevel…), så er det helt sikkert også for at forsøge at trække Danmark ind i den krig mod Iran, som Trump og den globale magtkonspiration stadig gør alt hvad de kan for at starte / fremprovokere / fremmanipulere. Og lige siden Anders Fogh Rasmussen var statsminister (i 2001) har de danske politikere jo været mere end villige til – nærmest ivrige for – at deltage i USA’s angrebskrige. Det eneste spørgsmål er så om det er fordi de er ekstremt inkompetente eller ekstremt korrupte?

Cryptoviewing.com er en lille gruppe af clairvoyante – remote viewere – mv., som bl.a. bruger deres veludviklede 6. sans til at forudsige de største nyheder i den nære fremtid. Den 2.8.2019 i CV World Events for August 2019 kom de med en af de forudsigelser som jeg virkelig håber ikke går i opfyldelse, nemlig at krigen mod Iran vil blive erklæret her i august 2019 efter endnu en hændelse til søs – formentlig i Hormuzstrædet.

Personligt har jeg også oplevet den totale tavshed fra Folketingets side, når jeg forsøgte at gøre dem opmærksom på den globale magtkonspirations forbrydelser:

 1. Tekst med utallige kilder, bl.a. whistle-blowers, om ‘chemtrails’ og elektromagnetisk manipulation af atmosfæren, vejret og klimaet, kunstigt skabte jordskælv mv., sendt til 3 udvalg under Folketinget. Ingen reaktioner…
 2. US dollars (og aktiemarkedet mv.) bliver nu kunstigt holdt oppe af kriminel manipulation, som jeg sendte til de 17 medlemmer af Folketingets Finansudvalg. Ingen reaktioner…

CFR og CIA – 2 ‘fangarme’ som sammen styrer medierne

”Kært barn har mange navne” – CFR og CIA er blot 2 af den globale magtkonspirations mange ‘fangarme’

I og med at den globale magtkonspiration styrer stort set alle de partier, myndigheder, organisationer og virksomheder osv., som de har en interesse i at styre, så smelter alle disse ”uafhængige” organisationer så at sige sammen i toppen af deres respektive pyramide-formede magthierarkier, og bliver til en stor global organisation – styret af den globale magtkonspiration. Så når ovenstående kilder konstaterer at medierne styres af CFR, og andre kilder f.eks. siger at medierne er styret af CIA, så er det kort fortalt 2 sider af samme sag. CFR og CIA er blot 2 af ‘blækspruttens’ mange fangarme!

Ifølge Det store Propaganda-matrix

”Siden 2. verdenskrig har stort set alle CIA-direktører været medlemmer af CFR. Det gælder også for forgænger-organisationen, OSS, som blev grundlagt og ledet af CFR-medlem Allen Dulles og William J. Donovan. Man kan med rette stille spørgsmålet, om CIA handler på vegne af CFR eller er underlagt den amerikanske præsident.”

Den globale magtkonspirations mange ‘grene’ illustreres af følgende figur på one-dollar-sedlerne, hvor magtkonspirationen – også kaldet Illuminati eller The Deep State eller The New World Order – på en lidt indforstået måde praler med deres omfattende – eller altdominerende – indflydelse:

Klik på billedet for at gøre det større

Nærmere forklaring af symbolet: Se f.eks. min tekst CO2, manipulation af klimaet, undertrykkelse af geniale energi opfindere, “klima-aktivisten” Greta Thunberg viser at hun er magtpsykopaternes agent mv., hvor billedet er hentet fra.

Vidner om CIAs magt over medierne

Selveste CIA’s daværende direktør, William Casey, sagde i februar 1981:

We’ll know our disinformation program is complete when everything the American public believes is false.”

Det sagde han til et møde med præsident Ronald Reagan og en række ministre mv. i Det Hvide Hus! Kilden til dette citat er Barbara Honegger, som var til stede fordi hun var en del af Reagan’s stab. Se artiklen CIA Flashback

Hvis du har set den udtalelse i et massemedie på et tidspunkt i løbet af de sidste 38 år, så har du været så mirakuløst heldig at have adgang til et medie som ikke er 100% styret og kontrolleret af CIA og CFR! I så fald vil jeg gerne høre fra dig.

Og i februar 2016 sagde den tidligere tyske finansminister og tidligere leder af det tyske socialdemokrati Oskar Lafontaine:

“Dass die CIA manchem deutschen Journalisten die Feder führt, dürfte bekannt sein.” (fra MMnews.de.)

Eller på engelsk:

“It should already be a known fact that the CIA is guiding the pen of many German journalists.” (fra Russia-insider.com.)

En anden tysk kilde er journalist Udo Ulfkotte. Han arbejdede i en del år, indtil 2003, for avisen Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ), bl.a. som assisterende redaktør. I 2014 skrev han så bogen ”Gekaufte journalisten” (købte journalister). Hans budskab er kort fortalt:

Hvis man ikke vil underlægge sig CIA, så kan man ikke have en karriere som journalist.”

I videoen Reporter Spills the Beans and Admits All the News is Fake! fra 8. oktober 2014 taler han om det. Her er beskrivelsen af videoen:

”A top German Journalist and Editor Dr. Udo Ulfkotte has just gone public with some shocking admissions. He basically admitted what all of us who read the alternative media such as BeforeItsNews have known for a long time – the entire mainstream media is totally fake! He went into a very detailed talk in this video and spilled the beans about everything! He talked about how the CIA gets control over all of the major journalists.”

(Identisk kopi af videoen: Dr Udo Ulfkotte journalist and author on RT Blows the whistle on Fake News!!

Dengang sagde han desuden:

“I’ve had three heart attacks. I have no children. So if they want to bring me to court or to prison … So it’s worth for the truth.”

Han døde af et hjerteanfald kun 56 år gammel i januar 2017 – se f.eks. Der Spiegel

Allerede i 1970’erne kom det frem at CIA havde udviklet en slags pistol der skød med bittesmå iskugler som indeholdt en gift der fik det til at se ud som om at offeret døde af et hjerteanfald – søg ”Heart Attack Gun” i den, i øvrigt, anbefalelsesværdige artikel 10 Nefarious Conspiracies Proven True. Derudover kan man givetvis inducere et hjerteanfald på lang afstand med elektromagnetiske våben – f.eks. søg ”heart” i artiklen Freedom of Privacy and Thoughts by Alan Yu eller se følgende illustration fra stopthecrime.net

Hvis man kommer på tværs af CIA eller andre dele af den globale magtkonspiration af psykopater bliver man likvideret eller på anden vis sat ud af spillet. Det mest berømte eksempel på det er selvfølgelig præsident John F. Kennedy, som havde sat sig for at nedlægge CIA – og The Federal Reserve – en anden vigtig gren af den globale magtkonspiration – som tidligere nævnt!
Noget som ligner et andet godt men mere diskret eksempel, er den daværende danske udenrigsminister Villy Søvndal fra SF. Lige da han havde erklæret at han ville stoppe krigen i Syrien blev han og hans kone syge! Han måtte træde tilbage og gå på en længere sygeorlov, og vendte aldrig tilbage til Folketinget… Når man som jeg har studeret psykopati og den globale magtkonspiration en hel del så er dette et godt eksempel på en begivenhed, hvor man tænker ”Hov! Det her virker ikke helt naturligt!”

CIA og ‘Operation Mockingbird’ – kontrol over medierne

At CIA forsøger at styre og kontrollere hvad medierne siger og skriver, for derved at manipulere befolkningen og fremme den globale magtkonspirations planer, er ikke noget nyt:

1975: Church Committee, Pike Committee og Rockefeller Commission

I 1975-76 var der i USA 3 parallelle granskninger af CIA, NSA, FBI og IRS (skattevæsnet):

 1. Senatet nedsatte The Church Committee (formelt kaldet Select Committee to Study Governmental Operations with Respect to Intelligence Activities) i januar 1975.
 2. Repræsentanternes hus nedsatte The Pike Committee (senere formelt kaldet United States House Permanent Select Committee on Intelligence) i februar 1975.
 3. Præsident Gerald Ford oprettede the Rockefeller Commission (formelt United States President’s Commission on CIA Activities within the United States), ligeledes i januar 1975.

Den sidstnævnte var efter min vurdering et forsøg på at skabe en afledningsmanøvre – altså et forsøg på at fjerne befolkningens opmærksomhed fra de andre 2 komiteer. Kommissionens formand var således vicepræsident Nelson Rockefeller, bror til David Rockefeller, som af mange opfattes som verdens måske mest magtfulde mand (inden sin død 101 år gammel i 2017).

Allerede fra 1942 var David Rockefeller således medlem af det tidligere nævnte CFR (Council on Foreign Relations). I 1949-85 var han direktør, i 1950-70 vicepræsident, i 1970-85 formand, og siden 1985 æresformand. Derudover var han en af initiativtagerne til Bilderberg Group, som jeg også tidligere har nævnt, i 1954. Lige fra starten har han siddet i styrekomiteen og han er den eneste person som har deltaget i samtlige møder siden starten, ifølge bogen ”Who’s Who of the Elite” af Robert Gaylon Ross fra 1995. Og han oprettede personligt The Trilateral Commission, som jeg også tidligere har nævnt, i 1973, var formand i en årrække og sidenhen æresformand! Så det at sætte hans bror til at lede en kommission der skal granske CIA mv. lyder i mine ører helt klart som at sætte ræven til at vogte gæs…

IfølgeWikipediagjorde præsident Gerald Ford’s administration alt for at modarbejde den ovennævnte Pike Committee:

”In fact, the Administration’s reluctance to release documents requested by the Committee almost ignited a constitutional crisis in 1975. Newly declassified documents from the National Security Archive demonstrate the highly contentious nature of this conflict, showing the CIA’s refusal to comply with the Pike Committee’s requests for information. Ultimately, when the Pike Committee was preparing to sue for the documents’ release, the CIA determined the likelihood of winning the lawsuit was remote, and Ford was able to orchestrate a compromise. The Agency would release the requested documents “on loan” to the Committee, and if there were disagreements about a specific document, the President would have the final say.”

Om The Church Committee kan man på det amerikanske senats officielle website læse følgende:

”After holding 126 full committee meetings, 40 subcommittee hearings, interviewing some 800 witnesses in public and closed sessions, and combing through 110,000 documents, the committee published its final report on April 29, 1976. Investigators determined that, beginning with President Franklin Roosevelt’s administration and continuing through the early 1970s, “intelligence excesses, at home and abroad,” were not the “product of any single party, administration, or man,” but had developed as America rose to a become a superpower during a global Cold War.”

Det var CIA’s kontrol over medierne vi kom fra

I den endelige rapport fra The Church Committee, Book I, Foreign and Military Intelligence, side 455, konkluderes bl.a.:

“The CIA currently maintains a network of several hundred foreign individuals around the world who provide intelligence for the CIA and at times attempt to influence opinion through the use of covert propaganda. These individuals provide the CIA with direct access to a large number of newspapers and periodicals, scores of press services and news agencies, radio and television stations, commercial book publishers, and other foreign media outlets.

Church argued that misinforming the world cost American taxpayers an estimated $265 million a year.

Der findes en halvdårlig OCR-scanning af teksten her: Full text of Final report. For en liste over alle komiteens rapporter, se Intelligence Related Commissions på senatets officielle website. Der findes links til flere andre versioner af rapporterne på Wikipedia – Church Committee

William Schaap er advokat og forfatter. Han har undervist i propaganda og disinformation på John J. College of Criminal Justice of the City University of New York, og har været redaktør hhv. udgiver på magasiner som ‘Military Law Reporter’, ‘Covert Action Quarterly’ og ‘Lies Of Our Times’, for blot at nævne nogle af hans meritter. Sidstnævnte magasin handlede specifikt om propaganda og disinformation. Så vidt jeg ved vidnede han for Church komiteen i en høring i 1975-76.

Han vidnede også i den retssag i 1999, hvor en jury bl.a. afgjorde at statslige myndigheder var medskyldige i mordet på Martin Luther King – se f.eks. Memphis Jury Sees Conspiracy in Martin Luther King’s Killing fra The New York Times. I den retssag sagde han bl.a.:

“About a third of the whole CIA budget went to media propaganda operations… We’re talking about hundreds of millions of dollars a year just for that… close to a billion dollars are being spent every year by the United States on secret propaganda.”

Kilde: Video optaget under retssagen: MLK Assassination Trial: William Schaap Testimony on Govt. Disinformation (1999). På websitet TheKingCenter.org om Martin Luther King er der en udskrift af hele retssagen

CIA’s hemmelige, målrettede og organiserede styring og manipulation af massemedierne startede lige efter anden verdenskrig og blev kaldt Operation Mockingbird. Det blev styret af det famøse ‘the Office of Policy Coordination’. En god introduktion til denne og mange andre af CIA’s og magtkonspirations forbrydelser mod menneskeheden kan findes her:Lifting the Veil – An Investigative History of the United States Pathocracy. Teksten er på ca. 165 A4-sider og har 530 kildehenvisninger! En anden omfattende tekst om problemet er Operation Mockingbird: CIA Media Manipulation

Officielt blev Operation Mockingbird nedlagt, så vidt jeg husker af daværende CIA-chef George Bush Sr. i 1970-erne. Men tit når amerikanske efterretningstjenester eller militæret el.lign. ”nedlægger” en operation så betyder det reelt at den overgår til at være endnu mere hemmelig og umulig for politikerne og medierne at holde øje med – selvom det reelt stadig er skatteborgerne der betaler – og projekterne om muligt bliver endnu mere udemokratiske og destruktive for befolkningen og verden…

Eksempler på censur af medierne nutildags i USA

Via et email nyhedsbrev har jeg modtaget et andet eksempel på hvordan medierne styres og censureres i USA:

My Life as a New York Times Reporter in the Shadow of the War on Terror
January 3, 2018, The Intercept

https://theintercept.com/2018/01/03/my-life-as-a-new-york-times-reporter…

The Obama administration was demanding that I reveal the confidential sources I had relied on for a chapter about a botched CIA operation in my 2006 book, “State of War.” I had also written about the CIA operation for the New York Times, but the paper’s editors had suppressed the story at the government’s request. It wasn’t the only time they had done so. My case was part of a broader crackdown on reporters and whistleblowers that had begun during the presidency of George W. Bush and continued far more aggressively under the Obama administration, which had already prosecuted more leak cases than all previous administrations combined. I started covering the CIA in 1995. Success as a reporter on the CIA beat inevitably meant finding out government secrets, and that meant plunging headlong into the classified side of Washington, which had its own strange dynamics. I discovered that there was, in effect, a marketplace of secrets in Washington, in which White House officials and other current and former bureaucrats, contractors, members of Congress, their staffers, and journalists all traded information. This informal black market helped keep the national security apparatus running smoothly, limiting nasty surprises for all involved. The revelation that this secretive subculture existed, and that it allowed a reporter to glimpse the government’s dark side, was jarring. It felt a bit like being in the Matrix.

Note: Article author James Risen is a courageous hero who shared two Pulitzer Prizes for his reporting around 9/11 and massive government surveillance. If you read the entire article at the link above, you will learn in detail how theNew York Timesand other media bow to government pressure and filter what information reaches the public. They also have a strong, but secretive agenda to support war and the military-industrial complex. You will also see how government keeps the media from reporting some of the most important stories

Jeg modtog det via mit abonnement på ‘The PEERS WantToKnow.info Email List’ – en nyhedstjeneste jeg varmt kan anbefale – Subscribe to the list here (two messages a week).

Gennem samme nyhedsbrev har jeg modtaget et link til Media Corruption – Leading Journalists Expose Major Corruption in Mass Media, med korte resumeer af nogle af de chokerende oplevelser som i alt 20 top-journalister har haft af at blive censureret og forfulgt i USA:

”The riveting excerpts below from the revealing accounts of 20 award-winning journalists in the highly acclaimed book Into the Buzzsaw are essential reading for all who support democracy. These courageous writers were prevented by corporate ownership of the mass media from reporting major news stories. Some were even fired. They have won numerous awards, including several Emmys and a Pulitzer.”

En udvidet beskrivelse af 10 af disse top-journalisters oplevelser af censuren og korruptionen i USA findes her: Mass Media – Top Journalists Expose Major Mass Media Cover-ups

Internettet – nye muligheder for masseovervågning, manipulation og censur

Tilføjelse den 07.01.2020:

James Corbett, The Corbett Report, lavede i juli 2019 en ret grundig dokumentar Episode 359 – The Secrets of Silicon Valley: What Big Tech Doesn’t Want You to Know, som – bl.a. – praktisk talt beviser at ARPA/DARPA og de amerikanske efterretningstjenester, især CIA og NSA, i realiteten skabte mange af de store tech-virksomheder, f.eks. Facebook og Google!

Vor tids Internet har selvfølgelig blot betydet at CIA, NSA og andre ‘håndlangere’ for de stenrige magtpsykopater har fundet på en hel masse nye måder at forsøge at styre, manipulere og monitorere os… Se f.eks. Yes, There Are Paid Government Trolls On Social Media, Blogs, Forums And Websites, som bygger på Edward Snowden’s afsløringer. Og de fleste husker forhåbentlig historien om hvordan Cambridge Analytica misbrugte personlige oplysninger fra (87?) millioner Facebook-brugere til at manipulere befolkningen under det amerikanske præsidentvalg!

Så slaget om magt og kontrol over menneskenes sind og sjæl fortsætter for fuld styrke.

Magtpsykopaterne ønsker selvfølgelig så meget kontrol som muligt over hvilke informationer befolkningen har adgang til og samtidig ønsker de at bruge Internettet, smart-phones, andre ‘smart’-apparater, ‘The Internet of Things’ osv. til at holde øje med og registrere alt hvad vi foretager os. En af de eksperter i den globale magtkonspiration og dens mange forbrydelser, som forsøger at gøre opmærksom på at formålet med 5G mobilnetværket bl.a. er en realisering af dette ‘Big Brother’-mareridt er James Corbett – se hans video The 5G Dragnet – ”5G trawler-nettet” (inklusiv afskrift på engelsk). Der findes også en dansk oversættelse her: 5G = Total Overvågning & Ufrihed

Elektromagnetiske felter/stråler/bølger (EMF) fra mobiltelefoni osv. er skadelige på en meget ‘snigende’ måde. Og 5G vil selvfølgelig blot gøre det væsentligt værre. Det har jeg ambitioner om at skrive en længere tekst om. Indtil videre vil jeg anbefale en kort tekst jeg har skrevet om det: 235 forskere: Wi-Fi, mobilstråling, trådløse telefoner osv. ER skadelige!

I 2018 skrev ‘ChaosNavigator’ Kontrakataloget – en modstandsmanual (på 83 sider), som indeholder et afsnit om Facebook, hvor der bl.a. står:

”Siden 2008 blev flere klar over, at Facebook er data mining (de samler oplysninger, connections blandt folk, som gives til efterretningstjenesterne) – man skal huske på, at Facebook’s oprindelige formål TIA (Total Information Awareness) var at samle ALT om hver eneste person på planeten. Det var deres ERKLÆREDE mål (se Politiken artiklen fra 2008 f.eks: Facebook beskyldes for at være et CIA-register ). Specielt er det farligt for whistleblowers at afsløre deres identitet på Facebook.”

Ifølge ‘ChaosNavigator’ har bl.a. Richard Stallman og Julian Assange også konkluderet at Facebook i virkeligheden er skabt af CIA.

Men Google og Youtube udøver også direkte censur! Det har mange youtube-kanaler til deres store chok måttet konstatere i de senere år. Og det er ikke kun videoer med lettere outrerede eller ekstreme synspunkter eller indhold som bliver blokeret eller slettet. Der foregår en klar knægtelse af ytringsfriheden. Det beskrives kort og præcist i artiklen YouTube Takes Down 100 Videos by Prager University, Sparks Lawsuit

”By now, people the world over are well aware of the purge taking place across the Google-owned platform, YouTube. In fact, in 2017 YouTube terminated our own unblemished account here at Activist Post completely without warning and no recourse.

While many people still maintain that this has been a purge of primarily conservative voices, there are also examples of those on the left as well as the center who have also been struck down. This is coupled with demonetization of certain channels that are permitted to remain active, but can’t earn income. People like Dan Dicks at Press for Truth, for example, who had his account with 250,000 subscribers completely shut off. In our opinion, this amounts to demonetizing free speech. The opposite would then also be true: certain speech is financially rewarded. Incidentally, Google will also be taking similar action across web sites through its AdSense program, as they recently announced in a letter to publishers.

This presents a dangerous direction for the open discourse that is essential if we are truly engaged in finding truth in the information we consume.

Nevertheless, YouTube claims it is “more important than ever to be an open platform,” just one day after yet another banning spree.”

Non-profit organisationen Prager University har f.eks. fået blokeret over 100 meget forskellige videoer. Først forsøgte de at gå i dialog med Youtube. Det kom der ikke noget ud af, så nu har de været nødt til at lægge sag an mod Youtube (som ejes af Google), fordi de soleklart knægter ytringsfriheden.

I ovennævnte artikel (i den tilhørende video) kalder Prager University’s advokat det for den vigtigste retssag pt. i den vestlige verden, fordi den direkte handler om hvorvidt YouTube (og Google) har ret til at censurere og knægte ytringsfriheden. Denne retssag er reelt afgørende for om demokrati har en fremtid på kloden som sådan.

Så vidt jeg ved, giver Youtube ‘monetized’ videos en højere placering i søgeresultater og forslag osv. end ikke-monetized videos, hvilket forstærker den censurerende effekt.

Så sent som den 2.8.2019 blev den populære svenske youtube-kanal SwebbTV med millioner af views og deres hundredvis af videoer pludselig alle slettet af Youtube, ‘som et lyn fra en klar himmel’. Det var ”sjovt nok” nogle få timer efter at den garvede efterforsker Ole Dammegård havde meddelt dem at han ville komme til Sverige og holde et 6-timers foredrag om Oluf Palme-mordet, baseret på hans 30 års forskning i emnet. Han skriver følgende i sit nyhedsbrev:

Recently a very popular alternative online Swedish TV channel by the name of SwebbTV got shut down by YouTube. The owner believes the government is behind it. Just a few hours before the shut-down I had emailed him, saying I was on my way to Sweden to record a planned 6-hour Olof Palme assassination-marathon, exposing what I consider to be the real truth behind the murder of the Swedish Prime Minister. Before that, fellow researcher and author Claes Hedberg had had more than 140 000 views on sharing a lot of this hidden material. Was it just a coincidence, or are we getting too close to exposing this natural trauma?

Ole Dammegård kommer jeg tilbage til senere!

Noget som foregår mere skjult og fordækt end at direkte blokere eller slette videoer, er ‘ghost banning‘ – altså at firmaer som f.eks. Google (og Youtube) manipulerer med søgealgoritmer mv. for at mindske chancen for at brugerne finder visse informationskilder. Dette problem fortjener en hel tekst eller artikel for sig selv, men her vil jeg blot nøjes med igen at henvise til The Corbett Report: I The Information War is Over and We Have Lost. Change My Mind. fra den 30.7.2019 skriver James Corbett:

”The ability to view alternative ideas and contrary opinions and come to our own conclusions is the basis of cognitive liberty. Big tech is now turning the screws and making sure that no one using their platforms will find these alternative viewpoints. Sure, there will be ways to get this information out, but most people will never even know that it exists. This battle in the information war has been lost.”

Og igen den 16.8.2019 i We Need to Talk About Search skriver han:

”Why does no one seem to understand the bigger picture of search algorithm manipulation. This isn’t about being able to work around search blacklists to find certain information, it’s about how we are being steered toward a future where we will not have control over search results at all. We will ask our computer oracles a question and we will get one pre-approved answer. This is the nightmare future we are stumbling into, and (almost) no one seems to get it.

I Kontrakataloget – en modstandsmanual, i afsnittet om Facebook, skrev ‘ChaosNavigator’ desuden:

”Når man poster den første danske mainstream artikel om Facebook’s Ghostbandlysning – Journalisten.dk’s artikel om Facebook’s censur og Ghostbanning censur på Facebook – som handler om, at der censureres ved at selve censuren også bliver censureret, er den store ironi, at Journalistens artikel også risikerer at blive censureret på Facebook (hvilket den gør). En form for grotesk uendelig regres. MEN det bliver endnu mere groteskt. At pointere dette om Facebook blev slettet fra kommentarsektionen på Journalisten.dk også!”

Tilføjelse den 21.10.2019:

Det følgende er egentlig fra den 23.9.2019:

Advarsel: Facebook gruppen ”Politikmentum” er meget censureret:

Jeg opslog således denne tekst i gruppen. Kort fortalt: Efter 1-2 dage og et par meningsudvekslinger med et par medlemmer blev opslaget slettet (bortcensureret)…

Derefter (lørdag aften, den 21.9.2019) opslog jeg så følgende i gruppen:

“Jeg kan se at nogen har bortcensureret det opslag, hvor jeg henviser til en meget lang tekst som reelt dokumenterer at både politikerne og medierne er ekstremt korrupte…

Når jeg nu i stedet henviser til en tekst der dokumenterer et klokkeklart eksempel på at Danmarks Radio lyver, og bedrager befolkningen i ekstrem grad, bliver det opslag så også slettet?:

https://www.transformation.dk/deling/Beboer-EMF-opsang-235-forskere.odt

Og ganske rigtigt!: Søndag morgen var det blevet slettet…!

Så psykopaterne gør hvad de kan for at befolkningen ikke skal vågne op og opdage hvad de har gang i…

Få timer senere kunne jeg konstatere at Facebook’s – eller “Politikmentum”-gruppens censur er så total at jeg får følgende besked når jeg forsøger at læse gruppen (som jeg jo var medlem af få timer før):

Dette indhold er desværre ikke tilgængeligt lige nu

Det link, du fulgte, er muligvis udløbet, eller siden er muligvis kun synlig for en målgruppe, du ikke er medlem af.

Selv en søgning efter “Politikmentum” skjuler gruppen som om den ikke eksisterer!

Alt dette bekræfter selvfølgelig blot alt det der står i denne tekst, og i det her kapitel (Internettet – nye muligheder for masseovervågning, manipulation og censur) i særdeleshed…

Velkommen til George Orwell’s 1984, og Aldous Huxley’s Fagre Nye Verden – anno 2019 i Danmark!

I december 2016 kunne man på Forbes.com i artiklen Becoming China’s Surveillance Software Designer Is Consistent With Facebook’s Dangerous Authoritarian Progression læse:

”Over the Thanksgiving week, anonymous sources at Facebook revealed that the tech corporation has developed a content-suppression programwhich can be used by Chinese authorities to control viewable subject matter.”

Og:

”Considering that Facebook may someday reach half the world’s population, its selective smothering of content, ranging from censoring the controversial, for example images of the Prophet Muhammed, to the historical, such as pictures of the Vietnam War, means it will have absolute power over what half the world watches and reads. When Facebook responds to Chinese pressure to censor controversial images like the self-immolation of a Tibetan monk, the concern over its reach is worsened by the realization that China’s oppressors have the ear of Mark Zuckerberg.

The rate at which content is blocked, and at which accounts are suspended, are both striking in their frequency and their lack of transparency

Og:

”That Mark Zuckerberg has effusively courted China’s chief Internet propagandist hints that Facebook will excitedly aid the authoritarian cause. Josh Horwitz now seems prescient, having written that “The only way Facebook enters China is as a tool of the government.”

The enforced homogenizing of the social network’s user base has, in the past, meant targeting unfashionable viewpoints here at home. More than domestic, though, Facebook’s censorship has become both extra-partisan and international. Wikileaks’ content has been blocked. Chinese dissidents have had their artistic work banned

Og:

”This targeting of “fake news” has already been praised by The Global Times, China’s Communist Party organ, as being comparable to the Communist Party’s own effort at suppressing dissent.”

De sociale medier er således tveæggede sværd, f.eks. fordi de udøver en mere eller mindre skjult censur. Men ikke kun derfor. Narko-handlere ved at man skal passe på med selv at indtage de stoffer man sælger… Ledelsen i Facebook, Twitter og Apple tænker lidt ligesådan…:

Sean Parker, medstifter og tidligere præsident for Facebook, brød tavsheden i november 2017, da han på en konference i Philadelphia sagde:

”Hvis der var en tankerække, der ledte til skabelsen af disse applikationer – Facebook værende de første, som virkelig forstod det – var det dette: ‘hvordan sluger vi så meget som muligt af din tid og bevidste opmærksomhed?’. Og det betyder, at vi skal give dig et lille dopamin hit hvert eneste øjeblik, fordi nogen kunne lide eller kommenterede et foto eller et indlæg eller hvad som helst, og det vil få dig til at bidrage med mere indhold, og det vil give dig flere likes og kommentarer.

Så det er et socialvaliderings feedback loop [ens selvværd bliver bekræftet af likes eller mangel på samme, designet som et psykologisk våben via dopamin signaler i hjernen (ChaosNavigator)]. Jeg mener, at det er netop den slags ting, som en hacker som mig selv ville komme op med, fordi du udnytter en sårbarhed i den menneskelige psykologi. Og jeg tror, at vi – opfinderne/skaberne, du ved, det er mig, det er Mark, det er Kevin Systrom på Instagram, det er alle disse mennesker – forstod dette bevidst, og vi gjorde det alligevel.’

Den danske oversættelse er takket være ‘ChaosNavigator’ i hans artikel Digital Mind Control

Kilde: Sean Parker unloads on Facebook: “God only knows what it’s doing to our children’s brains”. Se desuden Sean Parker: Facebook was designed to exploit human “vulnerability” (på samme website).

Afsløringerne fortsætter i The Guardian-artiklen ‘Never get high on your own supply’ – why social media bosses don’t use social media

” A month later, Parker was joined by another Facebook objector, former vice-president for user growth Chamath Palihapitiya. “The short-term, dopamine-driven feedback loops that we have created are destroying how society works. No civil discourse, no cooperation; misinformation, mistruth,” Palihapitiya said at a conference in Stanford, California. “This is not about Russian ads. This is a global problem. It is eroding the core foundations of how people behave by and between each other. I can control my decision, which is that I don’t use that shit. I can control my kids’ decisions, which is that they’re not allowed to use that shit.” ”

I samme The Guardian-artikel står der desuden:

Developers of platforms such as Facebook have admitted that they were designed to be addictive. Should we be following the executives’ example and going cold turkey – and is it even possible for mere mortals?

Last week, Apple’s chief executive, Tim Cook,told the Guardian: “I don’t have a kid, but I have a nephew that I put some boundaries on. There are some things that I won’t allow. I don’t want them on a social network.

Adam Alter [psychologist and the author of Irresistible, an examination of technology addiction] says that the classic example of this approach is Cook’s predecessor, Steve Jobs, “who spoke about all the virtues of the iPad and then wouldn’t let his kids near it”. (“They haven’t used it,” Jobs told a New York Times reporter a few months after the iPad was released. “We limit how much technology our kids use at home.”)”

Adam Alter uddyber:

”These addictions haven’t happened accidentally, Alter argues. Instead, they are a direct result of the intention of companies such as Facebook and Twitter to build “sticky” products, ones that we want to come back to over and over again. “The companies that are producing these products, the very large tech companies in particular, are producing them with the intent to hook. They’re doing their very best to ensure not that our wellbeing is preserved, but that we spend as much time on their products and on their programs and apps as possible. That’s their key goal: it’s not to make a product that people enjoy and therefore becomes profitable, but rather to make a product that people can’t stop using and therefore becomes profitable.

“What Parker and Palihapitiya are saying is that these companies, companies that they’ve been exposed to at the highest levels and from very early on, have been founded on these principles – that we should do everything we possibly can to hack human psychology, to understand what it is that keeps humans engaged and to use those techniques not to maximise wellbeing, but to maximise engagement. And that’s explicitly what they do.” ”

I samme artikel fremgår det at Mark Zuckerberg og de ledende medarbejdere på Facebook ikke har almindelige profiler som os andre. Zuckerberg har 12 ansatte til at slette kommentarer og spam fra hans side. Plus en håndfuld medarbejdere der skriver hans indlæg (og taler) for ham. Og de har skjult mange af de informationer som vi andre opfordres til at gøre offentlige, såsom antal venner. Lidt det samme gælder Twitter’s ledelse.

Forfatteren til The Guardian-artiklen skriver desuden:

”I used to look at the heads of the social networks and get annoyed that they didn’t understand their own sites. Regular users encounter bugs, abuse or bad design decisions that the executives could never understand without using the sites themselves. How, I would wonder, could they build the best service possible if they didn’t use their networks like normal people?

Now, I wonder something else: what do they know that we don’t?”

I sin artikel Digital Mind Control skrive ‘ChaosNavigator’:

”DARPA-dokumentet, der detaljerer Pentagons planer om at påvirke meninger i det sociale medierum, kaldes ‘Social Media in Strategic Communication’. DARPAs mål er ifølge deres eget websted at “udvikle værktøjer til at hjælpe med at identificere misinformation eller bedrageriske kampagner og modvirke dem med sandfærdige oplysninger”. Præcis hvilke værktøjer, der blev udviklet til dette formål, og hvordan de i øjeblikket bliver implementeret, er uklart. Men Rand Walzman, programmets skaber, indrømmede sidste år, at projektet varede fire år, kostede 50 millioner dollars og førte til offentliggørelsen af over 200 dokumenter. Papirerne, herunder “Indkorperingen af menneskelig kognitiv bias i en sandsynlighedsmæsssig model for retweeting’, ‘Strukturelle egenskaber i ego netværk’, og ‘Sindelags-forudsigelse ved at bruge kollaborativ filtrering’, viser helt klart programmets fokus. Sociale mediebrugere er laboratorierotter, som bliver nøje undersøgt af statsstøttede forskere, deres tweets og Facebook-indlæg og Instagram-billeder analyseres for at bestemme, hvordan information spredes online, og per implikation, hvordan regeringen og militæret kan bruge disse sociale medier til at få deres egen propaganda til at ‘gå viralt’. Hvor bekymrende denne forskning end er, blegner det i sammenligning med kendsgerningen, at regeringer, militære og politiske lobbygrupper allerede beskæftiger eskadriller af fodsoldater til at føre informationskrige i de sociale mediers krigsrum.”

Mht. hvordan man forsøger at ‘vikle sig ud af’ al den komplekse og avancerede manipulation, som den globale magtkonspiration af stenrige psykopater udsætter os for, anbefaler ‘ChaosNavigator’ især Brandon Smith:

”Brandon Smith er en af de mest forudseende med meget høj track record i prognoser. Vil anbefale alle at læse ham, da det vil være UVURDERLIGT i fremtidens konflikter i Danmark også. Flere bør abonnere på hans The Wild Bunch Dispatch og bruge det. Specielt også denne tekst: How To Defeat The Globalist System. This.Is.Not.Written.Lightly.”

Et konkret eksempel på hvordan Facebooks total-overvågning bliver brugt imod individet:

En Harvard-studerende, Ismail Ajjawi, er blevet nægtet indrejse i USA på grund af hvad hans venner opslog på sociale medier. Efter sigende blev hans visum annulleret af USA efter timers forhør i Boston’s lufthavn. Se Social Credit: The U.S. Denied Entry To Student Because of His Friends’ Social Media Posts

Imponerende danske eksperter om den globale magtkonspiration

Der findes faktisk flere danske eksperter i emnet den globale magtkonspiration. En af dem har faktisk startet et parti der forsøger at modarbejde den store magt og indflydelse som psykopater har i Danmark. Ham kommer vi til om lidt.

En af verdens største eksperter i emnet den globale magtkonspiration og dens forbrydelser er faktisk en dansk-svensk journalist, forfatter mv., som har forsket meget seriøst i disse emner: Ole Dammegård. For ham og hans venner har det langtfra været ufarligt at optrævle de globale konspirationer og deres forbrydelser. Han skriver således på sit website

”For more than 30 years I have worked on solving the mystery behind the assassination of the Swedish Prime Minister Olof Palme, something that has turned out to be a very dangerous task and has cost the lives of two dear friends.

My book “Coup d’etat in Slow Motion” / ‘Statskupp i Slowmotion’ is not just any book, but an intense study of one of the biggest murder investigations in modern history (with some 1000 pages with lots of photos, documents, detailed maps and images).

What is still claimed to be the deed of a madman has turned out to have its roots within the international military complex and world finances at the very highest level.

“Ole Dammegard’s investigative works of the assassination of Swedish Prime Minister Olof Palme is both fascinating and chilling, probing the invisible links to the murders of JFK, RFK, MLK, and John Lennon. Ole is a courageous reporter, researcher and creative mind who intelligently and methodically put seemingly disconnected pieces together to offer us logical answers. He is a true inspiration for mankind. I highly recommend “Coup D’état In Slow Motion”.

– Former FBI Chief Consultant, Alen J. Salerian, M.D,. USA

The book has been called ‘a true Bomb of Truth’ and my extensive research has revealed incredible links to other big political ‘events’ like the killing of JFK, John Lennon, Robert Kennedy, Che Guevara, Salvador Allende, and Pablo Neruda as well as the sinking of m/s Estonia, killing almost 1000 people.

Hans bog, “Coup D’état In Slow Motion”, er på hhv. 880 sider (den svenske version) og 1100 sider (den engelske version) og kan købes via hans website. Han har følt sig nødsaget til at flytte fra Skandinavien, for ikke at blive dræbt, som nogle af hans venner er blevet det, pga. deres efterforskning af mordet på Oluf Palme osv.! Og hans website lightonconspiracies.com har været udsat for nogle ret avancerede hacker-angreb.

Ifølge hans 30 års efterforskning er der meget der tyder på at George Bush senior var direkte involveret i mordet på Olof Palme, fordi Palme havde truet med at afsløre hvad han vidste om George Bushs, Bill Clintons, Panamas diktator Manuel Noriegas og flere andres deltagelse i illegal international handel med våben og narko, f.eks. gennem det som sidenhen blev kendt som Iran-Contra skandalen – se hans bog.

På nuværende tidspunkt overrasker disse konklusioner mig ikke – tværtimod. Det ligger i logisk forlængelse af alle de mange ting David Icke opdagede og sagde og skrev allerede for godt 20 år siden f.eks. i hans bog “… and the truth shall set you free”, udgivet første gang i 1996 og genudgivet i 2004.

Ole Dammegård’s indsigt i den globale magtkonspiration og dens arbejdsmetoder er så indgående at han adskillige gange har været i stand til at forudsige såkaldte ‘terrorangreb’, før de skete! Så vidt jeg ved findes der ikke nogen samlet oversigt over og dokumentation af dette. Han har fremsat disse forudsigelser i en række video-telefon-interviews og lign., med forskellige personligheder fra alternative medier. Så det ligger formentlig på disses youtube-kanaler eller lign.

Tidligere international investment banker, nu whistle-blower, Mads Palsvig, som jeg har refereret til tidligere i denne tekst, er også efterhånden ekspert i den globale magtkonspiration og dens forbrydelser. For flere år siden startede han derfor et nyt parti –JFK21.dk Men netop fordi medierne, som jeg har bevist i denne tekst, er styret og kontrolleret af den globale magtkonspiration, så bliver han og hans budskaber osv. totalt ignoreret af medierne, bortset fra nogle enkelte forsøg på at svine ham til – med det formål at forsøge at forhindre befolkningen i at opdage de vigtige budskaber og information han har at byde på – om den selvsamme magtkonspiration, som beslutter at svine ham til i medierne…! Han har for flere år siden lavet en god litteraturliste over bøger, youtube-videoer, websites osv. om den globale magtkonspiration og dens forbrydelser og historie.

En anden dansker som har udgivet en mindre bog kaldet FRI – En personlig beretning om illusionernes lænker om den globale magtkonspiration og dens arbejdsmetoder og forbrydelser er Per Brændgård. (15.9.2019: Bogen er ikke længere gratis.)

Nogen husker måske at han i januar 2019 blev dømt for voldtægt i byretten og så i april pure frikendt i landsretten med dommerstemmerne 6-0. Spørgsmålet er om sagen var et resultat af at han og kvinden misforstod hinanden i usædvanlig høj grad, eller om hun var udsendt af den globale magtkonspiration for at forføre ham og derefter komme med falske anklager om voldtægt, for at befolkningen skulle være optaget af det, og ikke opdage hans vigtige budskaber om klodens magtpsykopater i ovennævnte bog og på hans website? Men det spørgsmål vil jeg ikke forsøge at gisne om.

Konklusion

Jeg synes selv at jeg i denne tekst har bevist det jeg satte mig for at bevise, nemlig at både det politiske system og medierne, både i Danmark og det meste af resten af verden, reelt er styret af en global magtkonspiration af stenrige magtpsykopater, som ønsker at opnå mere og mere magt og kontrol over menneskeheden indtil vi de facto lever i et globalt diktatur.

Den globale magtkonspiration har sine ‘fangarme’ og agenter inde i stort set alle dele af vores samfund, så at kortlægge alle de dybt destruktive konsekvenser heraf ville fylde et mindre leksikon, og ikke en tekst på ca. 20 A4-sider. Så alle de andre mange forbrydelser de har på samvittigheden, og alle deres planer for hvordan de vil manipulere os ind i et globalt de facto diktatur – og samtidig slå så stor en del af menneskeheden ihjel som muligt(!) – vil jeg opfordre dig til selv at opdage og undersøge!

Der findes efterhånden ret mange kilder om det på Internettet – hvis man kan finde dem. Jeg har i hvert fald ikke tillid til at Google-søgninger giver dem den opmærksomhed som de fortjener! Og mange gode websites er forsvundet igennem årene, men de kan tit genfindes igennem The Internet Archive – The Wayback Machine

Der er også en række tekster relateret til det her på mit website Transformation.dk. Den tekst som måske ligger mest direkte i forlængelse af den her tekst er nok Verdens ledere viser deres loyalitet til Satan og Pave Frans opfordrer til at afskaffe nationers suverænitet til fordel for en global regering

Og som jeg skrev i starten af denne tekst: Psykopaterne vil blive ved med nærmest automatisk at vinde i næsten alle magtspil indtil den dag vores samfund opretter mekanismer der systematisk og målrettet skal forhindre psykopater og sociopater i at opnå magt og indflydelse – se min tekst Psykopat-testen [psykopattesten]

Slutning: Et par fyndige citater

”Hvis du ikke er forsigtig, vil aviserne få dig til at hade de mennesker, som er undertrykte, og elske de mennesker som udøver undertrykkelsen”

– Malcolm X

”Jo mere et samfund driver bort fra sandhed, jo mere vil det hade dem, som ytrer den”

– George Orwell

”In the beginning of a change the patriot is a scarce man, and brave, and hated and scorned. When his cause succeeds, the timid join him, for then it costs nothing to be a patriot.”

– Mark Twain

”The world is a dangerous place to live, not because of the people who are evil, but because of the people who don’t do anything about it.”

Eller:

”The world will not be destroyed by those who do evil, but by those who watch them without doing anything.”

– begge bliver tillagt Albert Einstein

Kommentarer er selvfølgelig velkomne. Og del endelig denne tekst!

Kærlig hilsen

Henrik Rosenø

Yderligere kilder om den globale magtkonspiration, især manipulation af medierne

Som inspiration til videre selvstudier, især mht. mediernes manipulation af befolkningen, kommer her en række relevante, især danske, kilder:

Hermed et lille uddrag af DK Fascismen i 10 Trin – Krig – Overvågning – Censur

———[7] [8] [9]———

———[10] ———

Frankfurter Algemeine Zeitungs tidligere redaktør, Udo Ulfkotte udgav en bog med titlen Købte journalister. Hvordan politikere, efterretningsvæsner og storfinans styrer massemedierne(Gekaufte Journalisten). Heri forklarer han, hvordan journalister manipulerer masserne på magtfulde interessers vegne

Og:

For danske eksempler se:

Og:

Se også:

På tysk:

Der er mange andre indflydelser, se for eksempel:

Privacy Policy


Share this page:

This post is available in: Dansk

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.