Mange advarer: COVID-19 vaccinen bliver en katastrofe!

This post is available in: Dansk

Share this page:

Version 1.30, den 27. december 2020: 1 korrektion
Version 1.20, den 15. december 2020: 1 tilføjelse
Version 1.10, den 6. december 2020: 1 tilføjelse
Version 1.00, den 3. december 2020

Den 3.12.2020 sendte jeg følgende email:

Til alle Folketingets medlemmer
(med kopi til mange andre, som sædvanlig)

– Der kommer et retsopgør!
– Statistikken: Der er ingen COVID-19 epidemi i DK!
– ‘Smittetallene’ er meningsløse!

Denne tekst har ca. 60 navngivne primære kilder (alt efter hvordan man beregner det), hvoraf de fleste er lægevidenskabelige. Disse kilder refererer tilsammen til mange hundrede videnskabelige artikler mv.

Tilføjelse i version 1.10, den 6.12.2020:
Til alle Folketingets medlemmer
(med kopi til en række medier og mange andre)

Den ubehagelige logiske konklusion på min nedenstående lange rapport:

Der findes masser af effektive måder at behandle, helbrede og forebygge COVID-19. Men de ignoreres, undertrykkes, fornægtes og bortcensureres systematisk af politikerne, medierne, myndighederne og sågar i de såkaldte videnskabelige tidsskrifter. Alt sammen for at bilde befolkningen ind at COVID-19 er vældig farlig og at vi har behov for en vaccine.
HVIS ‘COVID-19 vaccinen’ var i befolkningens interesse, så ville det jo ikke være nødvendigt at udøve den ekstreme grad af censur og fortielse og manipulation for at bilde os ind at vi har behov for vaccinen. Derfor kan “COVID-19 vaccinen” rent logisk umuligt være i befolkningens interesse!

Samtidig er det højest bemærkelsesværdigt at både Pfizer’s og Moderna’s ‘COVID-19 vaccine’ er en helt ny type eksperimentelle mRNA vacciner, hvilket vil sige at de er designet til at ændre vores DNA! Så de store spørgsmål er: Hvem ønsker med vold og magt og løgn og manipulation at ændre menneskehedens DNA – vores arveanlæg? Og med hvilket – skjult – formål?

Læg også mærke til at ‘man’ ønsker at vaccinere så mange som muligt så hurtigt som muligt. Man forsøger med andre ord at vaccinere hele menneskeheden FØR nogen begynder at opdage de destruktive konsekvenser af “vaccinen”…!

JEG skal i hvert fald IKKE have den “vaccine”!

HVIS Folketinget pludselig skulle få lyst til at begynde at tjene FOLKETS interesser, så stopper man straks denne “vaccine” fuldstændigt, for i stedet at begynde at beskæftige sig seriøst og oprigtigt med de mange måder at forebygge og helbrede COVID-19 (og andre smitsomme sygdomme)!

Folketingets hidtidige COVID-19 politik beviser med al ønskelig tydelighed at det ikke er befolkningens interesser de arbejder for…!

Venlig hilsen
Henrik Rosenø, civilingeniør

Tilføjelse i version 1.20, den 15.12.2020:
Til alle Folketingets medlemmer
(med kopi til en række medier og mange andre)

COVID-19 vaccinen er en trojansk hest som vil forårsage uoprettelige skader og smerter for dem der tager den!

I mine tidligere emails, se f.eks. nedenfor, henviste jeg til:

 1. at der findes masser af effektive behandlinger og forebyggelse af COVID-19,
 2. at disse bliver systematisk undertrykt, ignoreret og bortcensureret, selv i videnskabelige tidsskrifter
 3. og at der derfor reelt slet ikke er behov for en vaccine
 4. og at når medierne, politikerne og myndighederne alligevel ‘promoverer’ vaccinen så massivt er det enten udtryk for en ekstrem uvidenhed eller ondsindede intentioner

I og med at I har modtaget mine emails kan I ikke i et fremtidigt retsopgør hævde at I ikke vidste bedre!

Grunden til at man rent logisk kan regne ud at COVID-19 vaccinen er en trojansk hest, som vil forårsage forfærdelige og uoprettelige skader, sygdomme, smerte og død for dem der tager den, er at kun psykopater vil bruge så kolossale ressourcer på at promovere en vaccine som der slet ikke er brug for! Ergo er vaccinen en del af en psykopatisk plan. Og psykopaters planer og intentioner er altid ekstremt destruktive for alle andre end dem selv, altså uden nogen som helst form for hensyn til alle dem det går ud over!

I flere af mine emails til jer, inklusiv dette, skriver jeg praktisk talt at I er en bande forbrydere som IKKE tjener befolkningens interesser, men nogle helt andre stik modsatte – dybt destruktive – psykopatiske – penge- og magt-interesser. Ingen af jer har reageret på disse mails. Det må rent logisk betyde at I samtykker. Altså at I er enige med mig i at I er i gang med at begå omfattende forbrydelser mod befolkningen!
Det er meget praktisk… Det betyder jo at det fremtidige retsopgør bliver en ren tilståelsessag, og i havner alle i fængsel, hvis befolkningen synes at det er en hård nok straf i forhold til jeres ekstreme forræderi mod dem. Og her tænker jeg selvfølgelig især på de ekstreme skader som er “COVID-19 vaccinens” reelle intentioner, men også den ødelæggelse af økonomien og demokrati og menneskerettigheder som alle “COVID-19 restriktionerne” har medført, og som, i betragtning af at COVID-19 er en sygdom med en række effektive behandlings- og forebyggelses-metoder, er helt overflødige og ren destruktion!

JEG kan se hvad I har gang i, og det kan resten af Universet også. Og det er kun et spørgsmål om tid hvornår resten af befolkningen opdager at ‘COVID-19 vaccinen’ er en af verdenshistoriens største forbrydelser mod menneskeheden.

MVH
Henrik Rosenø, civilingeniør

Tilføjelse i version 1.30, den 27.12.2020:
Korrektion:

En lægeven gør mig opmærksom på at mRNA vacciner normalt ikke ændrer vores DNA:

”Ja, mRNA inkorporeres normalt ikke i DNA, men forbliver i cytoplasma hvor det bliver brugt op…”

Men det ændrer ikke på at der er blevet begået ufatteligt mange løgne, fortielser og censur for at bilde os ind at vi har behov for en vaccine, som vi reelt overhovedet ikke har behov for. Og når der begås SÅ mange forbrydelser, herunder ødelæggelse af økonomien og fratagelse af vores frihed og menneskerettigheder, for at presse os til at tage denne vaccine, så kan den rent logisk umulig være god for os.

Indhold:

 1. Der er ingen overdødelighed i Danmark i år
 2. Årsagen til den manglende overdødelighed i Danmark i år
 3. Smittetallene er stort set meningsløse
 4. Der eksisterer masser af effektive og billige behandlinger af COVID-19!
 5. Det kommende retsopgør
 6. Mange advarer om at COVID-19 vaccinen kan blive en katastrofe for menneskeheden!
 7. Bilag: Yderligere kilder om de store risici ved COVID-19 vaccinen

Der er ingen overdødelighed i Danmark i år

corona-statistik.dk har nogen gjort sig den ulejlighed at lave en række grafer med statistik fra Statens Seruminstitut (SSI) og Danmarks Statistik mv.

Den overordnede – og vigtigste kurve – er dødeligheden i 2020 (orange kurve) i forhold til gennemsnittet af de forrige 5 år (blå kurve). Kort fortalt: Der døde mindst lige så mange af eller med influenza i gennemsnit i de sidste 5 år, som der er døde af eller med COVID-19 ELLER influenza i år! Fra corona-statistik.dk

Corona i forhold til antal døde 2015-2019 og 2020

Diagrammet nedenfor er fra Danmarks Statistik og der er lagt et diagram indover med antal Corona-døde. Læg mærke til, at der faktisk har været en underdødelighed i 2020 (orange kurve) set i forhold til 2015-2019 (blå kurve). Antal døde af (med) Corona (grønne kurve) peaker i april, men flader herefter ud og “flimrer” herefter kun lidt i bunden af diagrammet. Vi skal alle herfra på et tidspunkt, men det er næppe på grund af Corona.

Klik for at forstørre grafen

Årsagen til den manglende overdødelighed i Danmark i år

Mette Frederiksen vil sikkert hævde at det er fordi at HUN og regeringen i marts ‘lukkede Danmark’ og “midlertidigt” fratog os alle vores rettigheder og påførte økonomien og især mindre virksomheder meget store tab og satte dem og alle os andre i en ekstremt usikker, stressende og forvirrende situation…

Dertil vil jeg sige at det er nok snarere fordi danskerne har relativt meget D vitamin i blodet! Det er i hvert fald den konklusion som lægeorganisationen Orthomolecular.org og andre kommer til ud fra forskningen, og som jeg har refereret til i tidligere mails til jer og i tekster på mit website. På mit website refererer jeg til i alt ca. 134 videnskabelige studier om den klare sammenhæng mellem D vitamin og COVID-19 og andre smitsomme sygdomme.

Her vil jeg nøjes med at omtale et enkelt videnskabeligt studie fra den nyeste version af artiklen “HOW WE CAN FIX THIS PANDEMIC IN A MONTH” fra Orthomolecular.org. Artiklen taler om 18000 IU vitamin D pr. day. Det svarer til 450 mikrogram D vitamin pr. dag. Altså 90 gange det såkaldte “referenceindtag for voksne (RI)” – før i tiden kaldet “anbefalet daglig tilførsel (ADT)”:

The new study, from Cordoba in Spain [9], looked at 76 patients admitted to hospital with signs of both Covid-19 and an acute respiratory infection. 26 patients had only the hospital’s standard care; 50 of them were given vitamin D as well. The form used was the 25-hydroxy D3, the more active form and the one that is usually measured in blood tests. The dose, given on days 1, 3 and 7, so over one week in effect, was equivalent to 128,000 IU in a week or 18,000 units every day of ordinary vitamin D3. This was a big dose, but not dangerous – see below.

What was the outcome? Here’s the graph. In the control group 50% of patients needed transfer to intensive care units; in the 25 (OH) D group only 2% – one patient out of 50.

Image2

Så hvis man dør af “covid-19”, så dør man altså reelt af D vitamin mangel…!

Version 1, fra den 22. juni: HOW WE CAN FIX THIS PANDEMIC IN A MONTH
Version 2, fra den 6. oktober: HOW WE CAN FIX THIS PANDEMIC IN A MONTH

I samme artikel er der en graf der viser at danskerne har relativt meget D vitamin i kroppen:

Klik for at forstørre grafen

Derudover vil den opmærksomme læser bemærke at netop den ekstreme stress og usikkerhed som regeringens politik har forårsaget for befolkningen er med til at svække vores immunforsvar, som jo altså er vores primære værn mod virus mv.!

Der findes også et website med dødstal for hele Europa – https://www.euromomo.eu/ . Det er i øvrigt Statens Seruminstitut (SSI) som vedligeholder det website.

En ven som er læge udtaler:

Der har været en epidemi. Den har bare ikke større dødelighed, end den årlige influenzaepidemi plejer at have.

Den epidemilov, de forbereder nu, kan derfor komme til at gælde hvert eneste år fra december til marts.

Covid-19 restriktionernes (eventuelle) forebyggende effekter kunne i stedet have været opnået med vitaminer og mineraler. De negative effekter har til gengæld været kolossale. Længere nede i teksten nævner jeg nogle af de mange effektive behandlingsmetoder, som alle er blevet ignoreret af regeringen og myndighederne og stort set af medierne.

Smittetallene er stort set meningsløse

Det er vigtigt at forstå at når medierne og myndigheder og politikere hele tiden fokuserer på smittetallene, så er det mildest talt ret misvisende! De eneste tal der reelt giver mening i forhold til COVID-19 “epidemien” er dødsfald og til dels hospitalsindlæggelser. Alle andre tal er ‘elastik i metermål’…

“Smittetallet” – eller “bekræftede tilfælde” – som SSI har omdøbt det til, er simpelthen dem der tester positiv i den såkaldte “COVID-19 test” – PCR-testen. Det største problem ved det tal er de falske positive i PCR-testen.

Der findes mange meninger om antallet af falske positive ved PCR-testen. Nogen siger 1% af det samlede antal tests, andre 2% eller måske 2,6%. SSI henviser til Virologisk Afdeling på afdMDV (at) ssi.dk. Hvis man skal være nøjagtig skal man selvfølgelig også tage højde for eventuelle falske negative.

Siden ca. den 25.4.2020 har antal positive test i procent af det samlede antal PCR-tests i Danmark konstant ligget under 2% og i perioden 3.5.-16.9. konstant under 1% – se nedenstående gule graf fra corona-statistik.dk (for uge 14 til 47), med 1% formodede falske positive markeret som en grå vandret bjælke. Som det ses, kan de godt teoretisk set ALLE være falske positive, hvilket vil sige at INGEN reelt har været smittet med covid-19 i den periode…:

Klik for at forstørre grafen

PCR-testen egner sig slet ikke til at diagnosticere en sygdom som COVID-19:

Allerede den 30. marts i år skrev Jon Rappoport teksten Corona: creating the illusion of a pandemic through diagnostic tests, hvor han citerer officielle rapporter mv. fra WHO og de amerikanske FDA og CDC om PCR-testens ufuldkommenhed. Hans konklusion:

the admitted holes and shortcomings of the test are devastating.

Han citerer også test kit producenten Creative Diagnostics:

“Regulatory status: For research use only, not for use in diagnostic procedures.”

Altså at testen ikke egner sig til at diagnosticere sygdom. Creative Diagnostics skriver også at testen ikke specifikt finder covid-19, men også viser positiv selvom der i virkeligheden er tale om en række andre vira:

“non-specific interference of Influenza A Virus (H1N1), Influenza B Virus (Yamagata), Respiratory Syncytial Virus (type B), Respiratory Adenovirus (type 3, type 7), Parainfluenza Virus (type 2), Mycoplasma Pneumoniae, Chlamydia Pneumoniae, etc.”

Og PCR-testen er kvalitativ. Dvs. at den ikke siger noget om mængden af virus i patienten.

Faktisk kan testen vise positiv selvom alle virusserne allerede er døde… Dr. Kevin McKernan (læs også om ham her) er en ekspert som har arbejdet med PCR-metoden og det menneskelige DNA i 25 år. Her er starten af en tekst han skriver om problemet (26. oktober):

The Live-Dead qRT-PCR problem, the testing industrial complex and its impact on society.

I never thought the work I did for the human genome project would be weaponized to lock down society. We are now ruled by qPCR right and the transparency on the process is shameful.

Og en portugisisk appeldomstol har erklæret PCR-testen upålidelig (16. november): Portuguese Appeals Court Deems PCR tests unreliable (og Landmark legal ruling finds that Covid tests are not fit for purpose). Domstolens 34-siders dom konkluderer:

“In view of current scientific evidence, this test shows itself to be unable to determine beyond reasonable doubt that such positivity corresponds, in fact, to the infection of a person by the SARS-CoV-2 virus.”

Retten gav således 4 tyske turister medhold i at det at de blev sat i tvungen karantæne, efter at en af dem testede positiv i PCR-testen, var en ulovlig tilbageholdelse.

Yderligere tekster om hvor problematisk PCR-testen er som “covid-19 test”:

Fra Hubpages.com – af Dr. Michael Yeadon, som har arbejdet 30 år i den farmaceutisk industri (28. oktober):

Former Chief Science Officer for Pfizer Says “Second Wave” Faked on False-Positive COVID Tests, “Pandemic is Over”

Dr. Michael Yeadon skrev også en lang artikel den 20. september, hvor han konkluderer:

This test is fatally flawed and MUST immediately be withdrawn and never used again in this setting unless shown to be fixed.

Og:

I have explained how a hopelessly-performing diagnostic test has been, and continues to be used, not for diagnosis of disease but, it seems, solely to create fear.

This misuse of power must cease. All the above costs are on the ledger, too, when weighing up the residual risks to society from COVID-19 and the appropriate actions to take, if any. Whatever else happens, the test used in Pillar 2 must be immediately withdrawn as it provides no useful information. In the absence of vastly inflated case numbers arising from this test, the pandemic would be seen and felt to be almost over.

Han og Paul Kirkham, Professor of cell Biology and Head of Respiratory Disease Research Group at Wolverhampton University og Barry Thomas, Epidemiologist, vil sammen indsende en videnskabelig artikel om PCR-testens ubrugelighed til peer-reviewed tidsskrifter. Et udkast til artiklen fra den 8. september findes her: How Likely is a Second wave?

Fra Off-guardian.org – Torsten Engelbrecht og Konstantin Demeter – (27. juni):

COVID19 PCR Tests are Scientifically Meaningless
Though the whole world relies on RT-PCR to “diagnose” Sars-Cov-2 infection, the science is clear: they are not fit for purpose

15 siders rapport af Dr. Stefano Scoglio, Ph.D., B.Sc.:

SARS-COV 2 VIRUS HAS NEVER BEEN ISOLATED
COVID-19 SWABS PRODUCE UP TO 95% OF FALSE POSITIVES

ALL CERTIFIED BY HEALTH AUTHORITIES
With the most complete analysis on Covid-19 tests

Og fra den kendte Dr. Mercola.com:

13. november: Why COVID-19 Testing Is a Tragic Waste
19. november: Asymptomatic ‘Casedemic’ Is a Perpetuation of Needless Fear

Endelig er der selvfølgelig det problem at masser af mennesker bliver registreret som døde ‘med’ coronavirus, når de reelt døde af nogle andre sygdomme som de havde i forvejen.

I anden uge af november talte jeg f.eks. med en mand som sagde at hans mor døde fornylig efter mange års problemer med lungerne, og så ville lægerne skrive ‘døde med COVID-19’. Det fik ham til at kræve en obduktion, som så viste at hun slet ikke havde COVID-19…!
Han har kone og børn på Filippinerne, men de danske myndigheder krævede at han kom til Danmark i foråret, ellers ville de ‘slå hånden af ham’. Og nu vil de ikke have at han tager tilbage. Så han er ‘strandet’ her, hvor han sidder og glor i en lejlighed, uden særlig mange venner osv., mens hans kone og børn er på Filippinerne.

Alt sammen pga. den danske og andre regeringers stort set meningsløse indgreb og restriktioner mod demokrati, menneskerettigheder og økonomien.

Professor i biologi Morten Petersen når til stort set de samme konklusioner som jeg i et indlæg i Information.dk (1. oktober):

Kommentar

Corona er ikke værre end en hård influenzasæson, så drop panikken over smittetallene

Et halvt år inde i coronapandemien må det være på sin plads at gøre tallene op, sammenligne corona med influenzaen og udfordre narrativet, der har sat store dele af vores samfund i stå. Der er ikke den store forskel på influenza og COVID-19, skriver professor i biologi Morten Petersen i dette debatindlæg.

Der eksisterer masser af effektive og billige behandlinger af COVID-19!

Lægeorganisationen Orthomolecular.org har dokumenteret en række effektive covid-19 behandlingsmetoder. Bl.a. noget så simpelt (og effektivt) som C og D vitamin! I oversigtsartiklen COVID-19 – How can I cure thee? Let me count the ways gennemgår de 14 stoffer som hver især eller i kombination effektivt kurerer COVID-19. Artiklen har 42 referencer.

America’s Frontline Doctors har fremlagt dokumentation for at hydroxychloroquine (HCQ) (Klorokin) sammen med zink (og Azithromycin) er en effektiv behandling mod COVID-19

De kræfter som vil påtvinge os en COVID-19 vaccine har manipuleret utrolig meget for at narre folk til at tro at hydroxychloroquine er skadeligt eller uvirksomt overfor COVID-19. Det mest opsigtsvækkende eksempel er en artikel i det kendte tidsskrift The Lancet. Artiklen måtte trækkes tilbage 2 uger efter at den var publiceret…
Noget lignende skete i New England Journal of Medicine (NEJM), ifølge et 2 min.s video-klip fra en høring i USAs senat, hvor Dr. Peter McCullough siger at der har været dusinvis af falske artikler i videnskabelige tidsskrifter for at skræmme folk fra at bruge HCQ. Efter hans vurdering er videnskabelig svindel vidt udbredt i den akademiske verden nutildags.

(NB: Ifølge Wolfgang Wodarg, 73 årig tysk læge og politiker, har op til 30% af befolkningen i lande med malaria en arvelig enzymmangel kaldet ‘G6PD deficiency’ som gør at de ikke kan tåle hydroxychloroquine.)

Dr. Mercola.com har dokumenteret andre effektive behandlingsmetoder.

Stealth Strategies to Stop COVID Cold – The Most Important COVID-19 Report You Will Ever Read er en meget omfattende rapport skrevet af Dr. Mercola og 4 andre læger, med 185 videnskabelige kilder, især om D vitamins store betydning i forhold til covid-19 og andre smitsomme sygdomme.

Klordioxid/chlordioxid (Chlorine Dioxide, CDS) er tilsyneladende 100% effektivt overfor covid-19:

Den 12. november: Borgmesteren i den mexicanske by Campeche (ca. 250.000 indbyggere) udtaler i MetroNews at grunden til at delstaten Campeche som den første i Mexico har “grønt lys” må skyldes klordioxid!

COMUSAV – World Health and Life Coalition er en organisation som forsøger at udbrede kendskabet til klordioxid som behandling af COVID-19 og andre infektioner. På deres website kan man finde en længere rapport om klordioxid, med 56 videnskabelige referencer: CHLORINE DIOXIDE DOSSIER: A safe and potentially effective solution to overcome covid19

Andreas Ludwig Kalcher har studeret klordioxid grundigt (21. marts):

Coronavirus Special Information for Physicians and Researchers

Chlorine Dioxide for Coronavirus: a revolutionary, simple and effective approach

(Klordioxid kaldes tit MMS, men det er lidt misvisende, idet MMS oprindeligt blev fremstillet lidt anderledes, og derfor indeholdt andet end klordioxid.)

Ivermectin mv.

Professor Thomas Borody, Australien, som igennem årene har udviklet en række medicinske behandlinger og har 4 FDA godkendte lægemidler på markedet, behandler COVID-19 med en kombination af Ivermectin, Doxycycline og zink. Han udtaler:

”we were surprised how amazingly well it cures coronavirus. It’s an easy virus to kill!”

Men:

Professor Borody told Sky News despite early result showing the drug is a successful COVID-19 treatment, he has been met with a “very negative reaction” by the federal government when he suggests the drug should be subjected to rigorous clinical trials.

Efter hans vurdering kunne man afskaffe alle de restriktioner som begrænser australiernes frihed og ødelægger økonomien, hvis man brugte Ivermectin osv. både forebyggende og behandlende. Myndighederne i Australien arbejder åbenbart heller ikke i befolkningens interesse.

Han siger også:

”There are so many doctors that take it around the world, and don’t tell you about it until you ask them, as a preventative for themselves not to catch it, because often they are frontline workers.”

Og:

”Vaccine is in a lot of trouble. But if we use a preventative combination of Ivermectin every say 2 weeks it would work like a vaccine but it would not only cure – vaccine doesn’t cure – and prevent recurrence as long as you took it – for 1 or 2 years. There are papers that show that the vaccine looses it’s activity between 3 and 6 months, so we are in trouble with a vaccine.”

Kilde: 8 min.s videoklip fra Sky News Australia fra 8. august: Doctor claims Ivermectin triple therapy is ‘amazingly effective’ in treating COVID-19

27. juli, videoen Clinical Trials and Research News Weekly Roundup | Dr. Tarek Alam’s Ivermectin Working

Bangladesh Medical College’s Dr. Tarek Alam’s Ivermectin Working 98% With Between 400-500 Patients & More Research to Come.

Sølv

For 100 år siden fandtes der en lang række virus- og bakterie-dræbende medikamenter hvor aktivstoffet var sølv. Da man opfandt penicillin /antibiotika gled sølv ud i baggrunden, men sølv er altså stadig virus- og bakterie-dræbende!

I starten af februar 2020 købte Kina 150 maskiner til desinfektion af rum, til 10000 USD pr. stk. af et firma i Delaware, USA. Disse maskiner sprayer en tåge af sølvioner og hydrogenperoxid (brintoverilte) – se Chinese Using “Silver Fogger Machine” to Beat Coronavirus (eller evt. Delaware company’s disinfectant equipment headed to China to fight coronavirus).

Artiklen henviser til 2 studier af sølv. Det ene er fra 2003, har 99 referencer, og konkluderer at “State-of-the-art, electrolytically produced ‘oligodynamic’ Ag+” (=sølvioner) er effektivt mod alle varianter af SARS coronavirusser, fordi det fungerer på en måde som ikke ændres af virusmutationer: Viral Pathogens and Severe Acute Respiratory Syndrome: Oligodynamic Ag1 for Direct Immune Intervention

Og så er der f.eks. Dr. Sircus, som har skrevet en lang række tekster både om forebyggelse og behandling af covid-19.

Og i Danmark har vi Vitalrådet hvor især læge Claus Hancke forklarer om forebyggelse og behandling af COVID-19 og taler om de store risici ved vacciner.

Osv. osv. …

Jeg udsendte selv i foråret en række mails til venner og bekendte med en lang række forslag og råd om forebyggelse og behandling af COVID-19.

Alt i alt er konklusionen på alt dette at covid-19 ikke ville være mere farlig end en almindelig influenza, hvis myndighederne osv. tog alle disse resultater til sig. I stedet forsøger politikere og myndigheder og medierne at ignorere og bortcensurere dem, for at opretholde løgnen om at de mange destruktive indgreb i vores rettigheder og økonomien er nødvendige, OG – måske allerværst – løgnen om at en vaccine er nødvendig.

Hvis nogen af jer ønsker at forstå hvorfor befolkningens opfattelse af covid-19 “epidemien” manipuleres så voldsomt og hvad det reelle formål med ‘epidemi-håndteringen’ er, så prøv f.eks. websitet stopworldcontrol.com: The Plan To Control The Whole World eller corona-information.dk eller Den store Plan af Jytte Harkjær. Se endvidere videoen Episode 387 – Your Guide to The Great Reset med James Corbett (1 t. 10 min.) eller læs The Great Reset for Dummies – Where do we go from here? af Tessa Lena.

Jeg kan godt afsløre at formålet med manipulationen kort fortalt er at forsøge at skabe et globalt højteknologisk teknokratisk diktatur med alle os andre som slaver.

Det kommende retsopgør

COVID-19 / coronavirus svindlen er hermed afsløret!

I Tyskland er retsopgøret så småt begyndt. En række jurister, læger, internationale videnskabelige eksperter osv., som tilsammen har stor erfaring og ekspertise, har fundet sammen, og de vil blive ved indtil de ansvarlige for hele denne kæmpe svindel er blevet stillet til ansvar!

En af disse kapaciteter er advokat Dr. Reiner Füllmich, som tidligere med succes har ført store retssager mod Deutsche Bank og VW (dieselbil-skandalen). Som det fremgår af det dokument han læser op i videoen Corona Scandal – The Biggest Crime Against Humanity Ever Committed – Dr. Reiner Fuellmich så har han og hans team tilsyneladende allerede de informationer og beviser der skal til for at føre en række retssager og dømme de ansvarlige. Se desuden interviewet med ham her: German Lawyer Sues The World Over Coronavirus

I øvrigt blev Youtube versionen af den førstnævnte video bortcensureret af youtube: https://www.youtube.com/watch?v=kr04gHbP5MQ. Det er åbenbart imod Youtube’s og dermed Google’s regler (læs: interesser) at en erfaren advokat fremlægger konklusioner og henviser til beviser og ekspertvidner om COVID-19… Til gengæld ligger videoen også på https://www.bitchute.com/video/vykjuc55bl62/

Med henvisninger til en række fakta og ekspertudtalelser nævner han f.eks. at PCR-testen sagtens kan vise positiv selvom personen IKKE er syg og IKKE kan smitte andre.
De eksperter han henviser til vurderer at 95-99% af alle positive test-resultater i PCR-testen er falske positive. PCR-testen har sågar vist positiv når man tester geder, får, papaya og kyllingevinger… Jeg kan huske at det var i et land i Afrika at man sendte alt muligt mærkeligt til PCR-testning og fik resultatet ‘positiv’…

Advokat Dr. Reiner Füllmich er således medstifter af ‘Stiftung Corona Ausschuss’ – Corona Komité Stiftelsen – https://corona-ausschuss.de/ . Reiner Füllmich’s eget website: https://www.fuellmich.com/

Han nævner også (i interviewet) at stort set nøjagtig de samme personer, som har blæst covid-19 helt ud af proportioner for at kunne tjene penge på PCR-tests og vacciner osv., forsøgte at gøre nøjagtig det samme med svineinfluenzaen i 2009! En af dem der bremsede det dengang var Wolfgang Wodarg (se senere i denne tekst).

De har allerede anlagt en sag om æreskrænkelse/injurier mod de såkaldte “faktacheckere” som reelt beskylder den 73-årige læge og politiker Wolfgang Wodarg for at lyve når han siger at PCR-testen er upålidelig. Jeg tror helt klart at “faktacheckerne” taber den sag, og dermed bliver afsløret som det de er: Fake news. Medmindre det tyske retssystem også er infiltreret af COVID-19 manipulatorer. Der er et 11 min.s interview med Dr. Reiner Füllmich om det: BREAKING: German Lawsuit Against “FactCheckers” Would Force Them To Prove Legitimacy of C0VlD Tests. (24. november).

Hver enkelt politiker i det danske Folketing må nu afgøre med sig selv om han/hun fortsat vil deltage i eller lægge navn til de omfattende og voldsomme forbrydelser mod befolkningen og menneskeheden og engang i nær fremtid blive dømt for sit medansvar i disse forbrydelser eller vende 180 grader og ‘rulle’ alle restriktioner og indgreb og løgne tilbage og i stedet deltage i at afsløre alle løgnene og bedragene og gøre opmærksom på alle de effektive og relativt billige covid-19 behandlinger og forebyggelser der allerede eksisterer, OG at en covid-19 vaccine derfor er helt overflødig og formentlig vil gøre langt mere skade end gavn – i hvert fald sammenlignet med vitaminer, mineraler osv. – som er det reelle alternativ til vaccinen, og som samtidig beskytter mod alt mulig andet!

Mange advarer om at COVID-19 vaccinen kan blive en katastrofe for menneskeheden!

Befolkningen i hele verden er blevet udsat for en ekstremt omfattende mængde af løgn, bedrag, manipulation, fortielser og direkte censur på Internettet og i medierne og selv i videnskabelige tidsskrifter! Censuren og manipulationen af de såkaldte ‘videnskabelige tidsskrifter’ viser sig f.eks. ved at en række store videnskabelige tidsskrifter afviste at trykke det store danske mundbindsstudie fordi det ikke kunne bekræfte hypotesen om at mundbind har en effekt mod smitte! Også selvom det blev udført i april-maj, ca. da ‘epidemien’ – altså antal døde – var på sit højeste. Se pressemeddelelse udsendt af Rigshospitalet
Det er på grund af al denne censur at så få mennesker ved at der eksisterer masser af effektive og billige måder at behandle og forebygge covid-19. Alt sammen for at få os til at tro at vi har behov for en vaccine, som vi slet ikke har behov for. Ergo kan den vaccine rent logisk umuligt være godt for os! Så ville det jo ikke være nødvendigt at manipulere så voldsomt.

Se desuden ‘How the News Media Taught Us to Love Censorship, Hate Journalism’ (27. november):

Social media platforms are openly censoring dissenting views about COVID, particularly its origin and treatment, says author Sharyl Attkisson in her new book on media bias and the deterioration of objective journalism.
(…)
In terms of health, COVID-19 reporting has taken censorship and media manipulation to brand-new heights. All social media platforms are openly censoring dissenting views about the virus, particularly its origin and treatment. Even lauded doctors and scientists have been axed for speaking against the desired narrative dictated by the World Health Organization.

Den bedste kilde jeg kender om de kolossale risici ved de nært forestående “covid-19 vacciner” er læge Dr. Carrie Madej. Derudover er der Dr. Mercola og The Defender – et website som har advokat Robert F. Kennedy Jr. som leder og juridisk rådgiver, søn af Robert F. Kennedy, som blev myrdet i 1968 da han stillede op til USAs præsidentvalg. Jeg vil betegne disse personer som frihedskæmpere. Og det er hvad vi har hårdt brug for netop nu!

Læge Dr. Carrie Madej forklarer at covid-19 vaccine-kandidaterne er fundamentalt forskellige fra alle tidligere vacciner:

En af de vaccine kandidater man tit hører om er fra firmaet Moderna. “Moderna” er en forkortelse af ‘modify RNA’. Firmaets speciale er således at modificere RNA og DNA – altså gener. De har aldrig før lavet medicin og aldrig før lavet en vaccine…! Men pludselig er det deres RNA/DNA-modifikations-teknologi som skal bruges i en ‘COVID-19 mRNA vaccine’.

Læge Dr. Carrie Madej giver en ret detaljeret forklaring af hvorfor det i enhver henseende er meget eksperimentelt og ekstremt risikabelt – med hele menneskeheden som forsøgskaniner… Alt sammen pga. en coronavirus som ikke er væsentligt farligere end influenza… Det giver ikke mening, og kan umuligt være i menneskehedens interesse! Det lugter langt væk af en bevidst kriminel – planlagt – katastrofe.

Se hendes 21 min.s tale på Dr. Mercola.com (12. september): Will New COVID Vaccine Make You Transhuman? – sammen med Dr. Mercola’s analyse, hvor han sætter det i et historisk perspektiv vha. andre vaccine-skade-skandaler, f.eks.:

In 2019, researchers discovered the 2009 pandemic swine flu vaccine Pandemrix caused narcolepsy by affecting a non-coding RNA gene that regulates the production of glial cell line-derived neurotrophic factor, a protein that plays an important role in neuronal survival. If a conventional vaccine can have genetic effects, the risk of mRNA vaccines having genetic effects is bound to be even greater.

En ca. 2 mdr. ældre video med hende (15. juli): Dr Carrie Madej shares IMPORTANT information on CV19 Vaccine. (Jeg har en kopi, hvis Youtube bortcensurerer den, som de tilsyneladende har gjort med en anden kopi af den.) Der findes en afskrift af den tale her: Dr. Carrie Madej Video Transcription. Endelig er der artiklen Dr. Carrie Madej Urgently Warns Against Coming DARPA HydroGel in COVID Vaccines, Total Control of Humans Through Artificial Intelligence (20. juli).

Dr. Mercola (11. november):

How COVID-19 Vaccine Can Destroy Your Immune System

 • Previous coronavirus vaccine efforts — including those for SARS, MERS and RSV — have revealed a serious concern: The vaccines have a tendency to trigger antibody-dependent enhancement (ADE)

 • ADE means that rather than enhance your immunity against the infection, the vaccine actually enhances the virus’ ability to enter and infect your cells, resulting in more severe disease than had you not been vaccinated

 • Lethal Th2 immunopathology is another potential risk. A faulty T cell response can trigger allergic inflammation, and poorly functional antibodies that form immune complexes can activate the complement system, resulting in airway damage

 • There’s evidence showing the elderly — who are most vulnerable to severe COVID-19 and would need the vaccine the most — are also the most vulnerable to ADE and Th2 immunopathology

Wolfgang Wodarg, 73 årig tysk læge OG politiker:

No wonder they sell their own shares quickly!

HERE a sobering scientific commentary in the British Medical Journal (BMJ) on the euphoric announcement of  vaccine manufacturers, which I am happy to reproduce HERE in German.

To prevent only one case of Covid-19, 256 people need to be vaccinated with the BioNTech/Pfizer vaccine. With MODERNA it would be 177, so the risky genetic “vaccinations” only help 0.35% and 0.56% of those vaccinated. This is an extremely poor benefit-risk ratio.

Because the other 255 or 176 people have no benefit, but are exposed to the unwanted sideeffects of the vaccines, whatever they may be and whenever we get to know them. A Pfizer top manager probably guessed that others could do better math than many governments and is said to have sold millions of his own shares that very same day.

Se desuden den email jeg sendte jer den 22. november med Emne: ‘Ny vigtig dokumentarfilm “Svigtet” om de mange uregistrerede vaccineskader i DK og det risikable ved producenternes ansvarsfrihed’. Der skrev jeg:

Cheflæge Finn Nørmark siger at ideen om at ikke-vaccinerede er til fare for de vaccinerede er galimatias.

Han siger også at selv personer som er blevet vaccineret mod mæslinger, kan få mæslinger.

Og at vacciner er den eneste form for medicin, hvor producenten er fritaget for erstatningsansvar for de skader medicinen forårsager! Så vaccine-industrien har slet intet incitament for at forbedre vaccinerne og mindske antallet af bivirkninger… Det er skatteborgerne (og forældrene) som betaler prisen!

Denne særlige ansvarsfrihed for vaccineproducenter bør afskaffes FØR politikerne og myndighederne godkender en eventuel COVID-19 vaccine!

Faktisk bør der etableres en eller anden form for nyt ‘finmasket net’ til at opdage og registrere vaccineskader, for derefter at gøre producenten ansvarlig, FØR man godkender en eventuel COVID-19 vaccine!

I interviewet Læge Claus Hancke COVID-19 og immunforsvar (17. september) forklarer læge Claus Hancke at da WHO i 2009 erklærede at svineinfluenza H1N1 var en alvorlig pandemi, selvom det viste sig ca. at være århundredets mildeste influenza, så lod en række lande sig rive med og blev lokket til at købe en masse vacciner, bl.a. Sverige, hvor en masse mennesker blev vaccineret, og hvor mange tog skade af det, i form af narkolepsi! Og vaccineproducenterne havde fraskrevet sig al ansvar, så det var den svenske stat som endte med at måtte udbetale store beløb i erstatning til de vaccineskadede!

‘Pandemien’ blev muliggjort af at WHO havde ændret reglerne for hvad en ‘pandemi’ er…

Året efter, den 10. juni 2010, skrev Politiken om skandalen:

Øf øf, sådan tjener man 42 milliarder

WHO’s omdømme har taget alvorligt skade af H1N1, skriver Poul Aarøe Pedersen.

Sygeligt. Medicinalfirmaerne Roche og GlaxoSmithKline har siden den gyldne dag, 11. juni 2009, tjent mellem 42 og 55 milliarder kroner på at sælge vaccinemedicin til en opskræmt verden.

I morgen er det præcis ét år siden, at Verdenssundhedsorganisationen, WHO, skred til handling og fuppede en hel verden ved at erklære influenza-epidemien H1N1 for en pandemi, dvs. en global epidemi, den første i 41 år.

Dermed var scenen sat for et skuespil, som i fantasi ikke overgår selv den vildeste konspirationsteori: Ikke alene har det vist sig, at influenzaepidemien ikke blev nær så omfattende og farlig, som WHO-eksperterne forudsagde.

Det har også vist sig, at selvsamme WHO-eksperter var købt og betalt – ja, eller i hvert fald på lønningslisten – hos de to førende vaccinefabrikanter, Roche og GlaxoSmithKline.

Egentlig skulle man tro, det var umuligt at gennemføre en sådan lyssky aktion i et oplyst informationssamfund. Men informationssamfundet er måske netop en af årsagerne til, at det kunne gå så galt. Historien om epidemien – der i begyndelsen blev kendt som ’svineinfluenzaen’ – begynder i marts 2009 i Mexico. Tv-billederne af de syge mexicanere nåede hurtigt til USA, det samme gjorde smitten, og så var grisen ellers løs i medierne. I slutningen af maj 2009 skete der imidlertid noget mystisk: WHO ændrede pludselig – efter kyndig ekspertbistand – sin definition af en pandemi. Nu behøvede det ikke længere at være, at »et enormt antal mennesker er døde eller smittede«.

I USA har vaccineproducenterne haft den samme famøse fritagelse for ansvar for vaccineskader siden 1986 – se Dr. Mercola: What You Need to Know About the Act of 1986

TV talkshowet ’Ministry Now’  er en 4 min.s video hvor Dr. Rashid A. Buttar og andre bliver interviewet og hvor han siger at Obama sagde at 60 mill. amerikanere ville dø af svineinfluenza H1N1 (i 2009). Og så tilføjer han at det skete ikke, fordi befolkningen nægtede at lade sig vaccinere ”mod svineinfluenza”.

Med andre ord: Hvis vi lader os vaccinere ”mod covid-19”, så vil millioner af mennesker formentlig dø – af ”vaccinen”!

JEG skal i hvert fald IKKE COVID-19 vaccineres! Læge Claus Hancke siger ca. det samme.

Det er NU du skal afgøre på hvilken side af verdenshistorien DU vil stå i historiebøgerne?

Magtpsykopaternes strategi må rent logisk være at forsøge at vaccinere så mange mennesker som muligt FØR nogen begynder at opdage hvor ekstremt skadelig vaccinen er… For psykopater er det ren logik. For os andre er det en chokerende – ‘utænkelig’ – tankegang. Men netop fordi vi almindelige mennesker har svært ved at erkende hvordan psykopater tænker, så er det relativt nemt for ægte psykopater at manipulere os og skabe ekstreme lidelser, i form af krige og kriser og nu en “vaccine”, som skal modificere (eller ødelægge) vores DNA… Hvorved vi – som læge Dr. Carrie Madej påpeger – rent logisk ophører med at være mennesker… Tænk over hvad magtpsykopaternes formål er med det… Du kan være sikker på at det ikke er noget som er til fordel for andre end psykopaterne.

Kærlig hilsen
Henrik Rosenø, civilingeniør

(Jeg skriver ‘kærlig hilsen’ i stedet for blot ‘venlig hilsen’, fordi mit hjerte virkelig håber at I vil ‘vende om’ og begynde at arbejde for menneskehedens interesser og ikke blive ved med at bruge ‘covid-19’ som undskyldning for at undergrave demokratiet, menneskerettighederne, økonomien osv. De negative konsekvenser er allerede voldsomme. Og med en helt unødvendig eksperimentel vaccine, som ændrer vores arvemasse, så kan det MEGET nemt blive til en katastrofe!)

Bilag: Yderligere kilder om de store risici ved COVID-19 vaccinen:

En alliance af læger, forskere, akademikere og advokater – UK Medical Freedom Alliance – har den 23. november sendt en 14 siders rapport med 51 referencer til de engelske myndigheder:

CONCERNS AND SUGGESTIONS REGARDING THE UK’S COVID-19 VACCINE AGENDA

Open Letter

From: UK Medical Freedom Alliance
To: The Medicines and Healthcare products Regulatory Agency (MHRA)
To: The Joint Committee on Vaccination and Immunisation (JCVI)
Cc: Matt Hancock (Secretary of State for Health and Social Care)
Re: Advertisement, Offer and Administration of Vaccines for COVID-19 in the UK

Sent by Email on 23 November 2020

To All Concerned:

Our Concerns about a Covid Vaccine, at the present time (and subject to additions or amendments as the situation progresses) fall into the following four areas:

I) Over-Estimation of the Public Health Risk from SARS-CoV-2
II) Inadequate Assessment of the Public Health Risk from a Covid Vaccine
III) Medical Freedom and Informed Consent
IV) Media Claims and Misinformation

Fra Principia Scientific Intl – Latest News

UK Government Expecting a Flood of COVID-19 Vaccine Injuries

Posted: 27 Nov 2020 09:02 AM PST

While the mainstream media is telling us all that covid-19 vaccines are perfectly safe and “95% effective” the UK government is actively seeking an Artificial Intelligence (AI) system to process the expected flood of covid-19 vaccine injuries and side effects. In an advertisement seeking new bids which is titled simply, “Supplies – 506291-2020” and found […] The post UK Government Expecting a Flood of COVID-19 Vaccine Injuries first appeared on Principia Scientific Intl..
Click title above to read the full article

Doctors Urge CDC to Explain Painful Side Effects of COVID-19 Vaccines

Posted: 27 Nov 2020 04:06 AM PST

A group of doctors is urging the Center for Disease Control and Prevention (CDC) to make the public aware of the painful side effects that will come with the experimental COVID-19 vaccines that have been rushed through the testing process. Dr. Sandra Fryhofer of the American Medical Association (AMA) is worried that lying to the public will […] The post Doctors Urge CDC to Explain Painful Side Effects of COVID-19 Vaccines first appeared on Principia Scientific Intl..
Click title above to read the full article

COVIDGATE (Part Two): Clinical Trials and Crusader Bias

Posted: 27 Nov 2020 03:47 AM PST

Participants in Pfizer and Moderna’s COVID-19 vaccine clinical trials can’t stop blabbing. The media is overflowing with testimonials explaining “Why I Volunteered” or “What It Was Like To Participate In The Clinical Trial For Moderna’s COVID-19 Vaccine.” Loudmouth Molly Jong-Fast publicly begged for beatification: “Call Me the Joan of Arc of Coronavirus Vaccine Trials,” Jong-Fast’s […] The post COVIDGATE (Part Two): Clinical…
Click title above to read the full article

COVIDGATE: The Corruption of Clinical Trials (Part One)

Posted: 27 Nov 2020 03:32 AM PST

“Truly striking.” “Tremendous.” “Extraordinary.” “Miraculous.” “A great day for science and humanity.” Those are just a few of the hyperbolic responses from government health officials and Big Pharma cheerleaders to preliminary COVID vaccine trial data released by Pfizer and Moderna this past week. If it all sounds too good to be true, then congratulations: Your […] The post COVIDGATE: The Corruption of Clinical Trials (Part…
Click title above to read the full article

Der er også en række artikler om det ekstremt risikable ved disse vacciner fra The Defender og advokat Robert F. Kennedy Jr.:

13. november:

FDA Whitewashes Warnings About Coronavirus Vaccine Trials

FDA officials ignored input from outside experts, including one doctor’s warning of the potential for “a total disaster.”

– By David S. Hilzenrath, Project On Government Oversight

25. november:

COVID Vaccine Hesitancy Widespread, Even Among Medical Professionals

Public health groups, including the World Health Organization, are making a concerted effort to reduce COVID vaccine hesitancy, as many medical professionals and minority groups remain doubtful about safety and efficacy.

– By Jeremy Loffredo

13. november:

Leading COVID Vaccine Candidates Plagued by Safety Concerns

Unproven technologies, unsafe ingredients and inadequate testing — fortunately, current law prohibits mandating unlicensed vaccines approved for “emergency use.”

– By Alix Mayer, MBA

24. november:

Ben Swann Interviews RFK, Jr. on What We Know — and Don’t Know — About COVID Vaccine Safety

Kennedy addresses the COVID vaccine efficacy rates being touted by Pfizer and Moderna, the lack of publicly available safety data on either vaccine, flu vaccines and more.

– By Children’s Health Defense Team

23. november:

What the Leading COVID Vaccine Contenders Still Need to Tell the Public

Given how much we don’t yet know, it’s unclear why those of us asking for more information about the leading COVID vaccines are being marginalised. We’re simply exercising our right to informed consent.

– By Rob Verkerk Ph.D

17. november:

Media Hypes Moderna’s COVID Vaccine, Downplays Risks

Media mostly silent on safety concerns and lack of transparency surrounding Moderna’s experimental COVID vaccine, while stakeholders get richer.

– By Children’s Health Defense Team

20. november:

Pfizer Says Trials Show COVID Vaccine Is 90% Effective, But Questions Remain on Safety of Novel Tech

“Because there’s never been a licensed mRNA vaccine before, we really don’t know what injuries are going to look like.” — Mary Holland

– By Children’s Health Defense Team

Privacy Policy


Share this page:

This post is available in: Dansk

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.