Omfanget af politikernes og mediernes COVID-19 forbrydelse (i DK)

This post is available in: Dansk

Share this page:

Version 1.20, den 28. oktober 2020: 1 tilføjelse

Version 1.10, den 17. oktober 2020: 1 tilføjelse

Version 1.00, den 15. oktober 2020

– og 35000+ lægers og forskeres protest imod det (internationalt)

Tilføjelse i version 1.20, den 28.10.2020:
Den 19.10.2020 sendte jeg nedenstående tekst til alle Folketingets medlemmer, idet emailets ’Emne’ var: ”Omfanget af Folketingets og mediernes COVID-19 forbrydelse (i DK) – og 35000+ lægers og forskeres protest imod det (internationalt)”. Teksten beskriver reelt Folketinget som en bande forbrydere der ønsker at indføre et diktatur.

Den 28.10.2020 er der endnu ikke EN af dem der har svaret! Spørgsmålet er så om der er tale om at ’den der tier samtykker’? 😉 Eller om der snarere er tale om at de tror at hvis de tier helt stille så forsvinder sandheden måske helt af sig selv…?

I bedes alle medvirke til at sprede sandheden! Jo før jo bedre!

Jo flere idiotiske og diktatoriske tiltag, som Folketinget og regeringen gennemfører UDEN at befolkningen protesterer, som f.eks. de helt nye mundbindsregler og forbud mod salg af alkohol efter kl. 22:00 (komplet idioti!) og den nye epidemilov (læs: diktaturlov!), som er i høring indtil fredag den 13.11., jo større er risikoen for at Danmark ender som et fascistisk diktatur a la Nazi-Tyskland i 1930-erne og 40-erne. Hvor “jøder” er skiftet ud med “ikke-vaccinerede” og hvor manglende mundkurv – øøh mundbind… svarer nogenlunde til at bære jødestjerne-armbindene dengang!

Erkendelse vs. fortielse

En af mine venner, Kathrine Elizabeth Lorena Johansson, PhD, har lagt en kort video på Facebook, hvor hun taler: ”Om erkendelse i en virus tid & forskellen på eksakt videnskab og fortolkningsvidenskab og i det hele taget menneskelig erkendelse på den individuelle udviklingsvej”.

Jeg skrev følgende kommentar til den:

Tak for et glimrende forsøg på at udvide folks perspektiv!

Du siger at medierne bortcensurerer alternative teorier om hvad virus er og hvad “covid-19 testen” reelt måler osv., og det vil jeg give dig helt ret i.

Men mediernes og politikernes forbrydelse er langt værre end det, idet de reelt ikke kun ignorerer og fortier teorier, men også en kolossal masse vigtig – efter min mening altafgørende – viden og videnskabelige fakta om hvordan man effektivt kan forebygge og behandle covid-19 og andre smitsomme sygdomme. (Se f.eks. mit website).

Hvis medierne fremlagde alle de resultater der allerede nu eksisterer om hvordan man effektivt kan både forebygge og behandle covid-19, så ville folk kunne se at vi reelt ikke har noget sundhedsproblem, og at både en vaccine og mundkurve – øøh mundbind… – og alle de andre restriktioner som begrænser menneskelig udfoldelse og vores rettigheder og ødelægger økonomien er helt overflødige!

En anden måde hvorpå man kan konstatere at medierne og politikerne begår en kolossal fortielse er ved at konstatere at de praktisk talt overhovedet ikke taler om det allervigtigste – nemlig immunforsvaret, og hvordan man hhv. styrker eller svækker det!

Mediernes og politikernes hysteri og demagogi og de vilkårlige restriktioner og begrænsninger i vores udfoldelser har helt sikkert skabt masser af angst, bekymring og stress osv., og det er jo “sjovt nok” noget der SVÆKKER immunforsvaret… Jeg kan ikke lade være med at få den tanke at det faktisk er meningen – intentionen fra deres side.

Ny epidemilov = diktatur i Danmark

Den 1.10.2020 skrev advokat Mikkel Kaastrup følgende opslag på Facebook

REGERINGEN FORESLÅR EN NY EPIDEMILOV SOM VIL OMDANNE DANMARK TIL ET DIKTATUR LEDET AF SUNDHEDSMINISTEREN OG STYRET AF EN EKSEKUTIVKOMITÉ I FORM AF STYRELSEN FOR PATIENTSIKKERHED.

Hvis Folketinget vedtager denne lov, er det slut med enhver form for demokrati i Danmark.

Sundhedsministeren vil egenhændigt kunne definere, hvornår vi er så truet af en alment farlig sygdom, at han kan bruge sine ekstraordinære beføjelser i loven. Beføjelser til at indespærre folk, isolere dem, tvangsbehandle dem, tvangsvaccinere dem, kræve at politiet gennemfører disse ting, forbyde folk at bruge offentlige eller private transportmidler m.m.

Han kan endda lave regler om, at man ikke kan påklage hans afgørelser til domstolene (hvilket er i strid med Grundlovens § 63), og der står i loven, at regler, som han eller andre ministre laver for at “beskytte” os imod farlige sygdomme ikke behøver at overholde Danmarks øvrige lovgivning.

Det vil altså blive Sundhedsministerens regler efter epidemiloven, som vil have forrang for al anden lovgivning, så Sundhedsministeren VIL juridisk blive diktator.

Og vi har allerede set, hvordan den nuværende sundhedsminister er villig til at lukke landet ned og ødelægge landets økonomi og befolkningens fysiske og psykiske helbred med de magtbeføjelser, han har i henhold til den nuværende epidemilov. Hvis han får magt som ønsket i regeringens forslag til den NY epidemilov, vil hans magt blive mangfolddiggjort, og vil vil – som jeg skriver – have et “sundhedsdiktatur” eller et corona-diktatur ledet af Sundhedsdiktatoren og hans eksekutivkomité i form af Styrelsen for Patientsikkerhed.

Danmark vil blive som den australske delstat Victoria er i dag. Og de danskere, som har muligheden, vil naturligvis flygte til Sverige eller andre steder uden tilsvarende diktator.

Skriv og ring til dit lokale folketingsmedlem, og protester!

Samtlige folketingsmedlemmer med navn og e-mail kan findes her:

Folketingets medlemmer

Man kan downloade hele adresselisten som Excelfil her:

Folketingsmedlemmernes adresseliste

Hvis loven bliver vedtaget i denne form, bliver vores land HELT ødelagt – det er slemt nok i dag – vil du gerne have et medicinaldiktatur under Sundhedsministeren? Læs selv hvad der står i lovforslaget – jeg har skrevet kommentarer med rødt i den version, som kan downloades her:

Ny_epidemilov_oktober_2020_Foreløbigt_udkast_-_høring_-_med_kommentarer_(MK).pdf

Del meget gerne denne tekst, og download og spred lovforslaget med kommentarer, så det kan downloades mange andre stedet. Lad folk selv se, hvilke vanvittige regler, regeringen har sat administrationen til at udforme, så vi alle vil kunne kontrolleres som får i en fold.

Hvortil jeg skrev følgende kommentar:

Der er nok ikke flertal i befolkningen for yderligere indskrænkelse af demokratiet i DK, men derfor kan der jo sagtens være flertal for det i Folketinget. Det ville ikke være første gang at et stort Folketingsflertal gør det modsatte af hvad befolkningen ønsker. Jeg tænker her især på DONG-salget, som stort set enhver dansker kunne se var gak-gak, men som kun Dansk Folkeparti og Enhedslisten stemte imod… Ikke engang SF stemte imod, selvom de “forlod regeringen i protest”…

Berlingske har skrevet artiklen Lækket udkast til ny epidemilov afslører helt ny magtbeføjelse til Heunicke: »Et stort demokratisk problem«. Hvis du ikke abonnerer på Berlingske kan du læse artiklen på Facebook

I Information skriver professor i biologi Morten Petersen indlægget Corona er ikke værre end en hård influenzasæson, så drop panikken over smittetallene

Det ny epidemilov forslag bliver også kommenteret på Facebook af Thomas Thomas og af praktiserende læge Henrik Keller. (Og sikkert af mange andre…!)

Danske og internationale protester mod det COVID-19-drevne tyranni

Heldigvis er læger og forskere begyndt at organisere sig i protest mod hvordan politikerne, medierne, myndigheder og medicinalindustrien mv., ikke mindst vaccine-fabrikanter, misbruger COVID-19 situation:

1. Jeg har tidligere henvist til America’s Frontline Doctors, som har fremlagt omfattende dokumentation for at Hydroxychloroquine (Klorokin) og zink (og Azithromycin) er en effektiv behandling mod COVID-19.

Der findes flere andre effektive behandlinger mod COVID-19! Se f.eks. lægeorganisationen Orthomolecular Medicine – News Service eller Dr. Mercola.com

2. Den største internationale protest mod COVID-19 hysteriet og tyranniet er så vidt jeg ved underskriftsindsamlingen The Great Barrington-erklæringen. Nu, den15.10.2020,har 9781 forskere, 26081 læger og 476170 borgere skrevet under! Så sent som den 9.10.2020 var det 16000 læger OG forskere tilsammen og 150000 borgere! Du og jeg kan selvfølgelig også skrive under!

Collective-evolution.com skrev den 9.10.2020:

Approximately 16,000 doctors have come together opposing lockdown measures in various countries, as well as the possibility of a second lockdown that multiple governments are currently considering. They believe lockdown measures are not only completely unnecessary, but also have a devastating impact on physical and mental health as well as society.

3. Den tyske organisation af læger mv. ACU2020.org. (’Det udenoms-parlamentariske corona undersøgelsesudvalg’.)

4. Spanske læger ’Médicos por la verdad – España’. Jeg ved ikke om de har et website, men de afholdte en konference: Lang video på spansk, delvist med engelske tekster: Spanish Doctors for the Truth: Covid-19 is a false pandemic created for political purposes. Et 13 min.s uddrag, hvor bl.a. den tyske læge Heiko Schöning fra ovennævnte tyske organisation ACU2020.org taler findes her: 640 Doctors Claim that “COVID-19 is a Global Scam” og et engelsk afskrift af hans tale findes her: 640 Doctors Claim that “COVID-19 is a Global Scam”

Min ven Peter skriver om det:

Et stort verdensomspændende lægeoprør mod Covid-19 løgnen er ved at tage form.

Spanske læger har dannet en udenomsparlamentarisk alliance med specialister fra hele spektret af helseplatformene “Medicos por la verdad España” med udgangspunkt i at det officielle narrativ er lodret løgn. Nu vil de vide hvad det handler om og ’Cui bono’ – til gavn for hvem?

De har dannet partnerskab med grupper i Sydamerika, Mexico, USA og Tyskland.

I Tyskland hedder det https://acu2020.org/

Mange mennesker vågner meget hurtigt nu, det er det positive i alt dette vanvid.

5. Så er der det belgiske Open letter from medical doctors and health professionals to all Belgian authorities and all Belgian media. Den 15.10.2020 er det blevet underskrevet af 622 læger, 1991 sundhedsuddannede og 15119 borgere. Du og jeg kan også skrive under!

6. Og det danske OOC.one, formand Søren Ventegodt:

OOC’s videnskabelige komité pr. 12/6-2020

Dr. Leonard Coldwell

Dr. med. Peer Eifler

Prof. Dr. med. Pietro Vernazza

Prof. Dr. rer. nat. Stefan W. Hockertz

Prof. Dr. Sucharit Bhakdi

Prof. Dr. med. Jay Bhattacharya

Søren Ventegodt MD MMedSci, EU-MSc-CAM

De skriver f.eks.:

OOCs besøg i Århus i morgen 17 september 2020 er aflyst!

Kære venner,

OOCs Danmarkstur er løbet ind i uventede problemer, nemlig total censur. Uanset hvor vi lægger videoerne op bliver de censureret. Vi holder derfor pause i Danmarksturen til vi finder en måde at dele videoerne på… rigtig ærgeligt, men vi giver ikke op! Der er altid en løsning, hvis man VIL finde den.

7. Der er en række danske underskriftsindsamlinger på skrivunder.net. F.eks. Omgående ophævelse af Covid-lovene, men også flere imod mere eller mindre tvungne vaccinationer.

Tilføjelse i version 1.10, den 17.10.2020:
8. Fire læger har startet en meget velargumenteret underskriftsindsamling:

Erklæring fra sundhedsfagligt personale vedrørende Covid-19. (Alle andre har også mulighed for at underskrive erklæringen)

Fra et sundhedsfagligt perspektiv stiller vi os uforstående overfor de lovindgreb, som regeringen og folketinget har foretaget i forbindelse med det aktuelle udbrud af Covid-19. Vi er bekymrede for de sundhedsmæssige, sociale og økonomiske konsekvenser, som indgrebene har i forhold til befolkningens generelle trivsel og vores rettigheder som mennesker. Vi oplever, at de indgreb, der er foretaget, hviler på et meget spinkelt sundhedsfagligt grundlag, og at alvoren i det aktuelle udbrud af Covid-19 ikke står mål med konsekvenserne af indgrebene.

Vi oplever, at disse indgreb har ført til en sygeliggørelse af raske mennesker og har skabt angst og splittelse i befolkningen.

Konsekvenserne af indgrebene, som regeringen og folketinget har indført, er ude af proportioner og gør mere skade end gavn for os alle sammen som enkeltpersoner, for sundhedsvæsenet og for det danske samfund som helhed. Vi mener, at restriktionerne og indgrebene bør ophæves øjeblikkeligt, så vi igen kan få et trygt og velfungerende samfund.

Læs resten og de 9 kildehenvisninger på skrivunder.net

9. Endelig er der borgerforslaget fra august (som alle selvfølgelig også kan underskrive):

Ophævelse af krav om mundbind

ID: FT-05377

Lovgivningen om obligatorisk brug af mundbind i den offentlige trafik skal ophæves.

Det er afgørende for menneskehedens fremtid at så mange mennesker som muligt vågner op NU og forstår at “Coronakrisen” er en løgn, som er bevidst skabt af stenrige magtpsykopater, med en lang række meget destruktive formål, hvoraf den værste er at tvangsvaccinere os med en giftblanding der har til formål at gøre os syge og svage!

KH

Henrik Rosenø

Privacy Policy


Share this page:

This post is available in: Dansk

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.