Samlet månedlig boligstøtte i 1983-2021

Staten giver ejerne af udlejningsboliger en “bonus” på ca. 16 mia. kr. per år

This post is available in: Dansk

Share this page:

Jeg har analyseret tallene fra Danmarks Statistik for statens udbetalinger af boligstøtte. Det viser sig at staten nu bruger ca. 16 mia. kr. per år på boligstøtte til i alt næsten 600.000 husstande i Danmark. Næsten hele beløbet går til boliglejere. Jeg ved fra mig selv at mange af disse lejere ville have meget svært ved at finde et sted at bo uden denne støtte – hvis der også skal være råd til mad osv….

Men hvad betyder alt dette egentlig, rent logisk?

Det betyder at Folketinget igennem en lang årrække har ført en politik, som har tilladt ejendomsejerne at hæve lejen i lejeboliger til et helt ekstremt niveau, som befolkningen slet ikke har råd til, og derfor må staten betale ca. 16 mia. kr. per år til ejendomsejerne, fordi lejerne simpelthen ikke har pengene…

Hvordan er det så gået til?

Det er måske lidt komplekst? Men en meget stor del af problemet er de ændringer i lejeloven som Nyrup-regeringen lavede i 1996, idet det gjorde det muligt for udlejerne at “modernisere” lejligheder ved genudlejning og derved hæve huslejen, måske til det dobbelte eller endnu mere, uden hensyn til om de nye indflyttere ønskede disse “moderniseringer” og den deraf følgende voldsomme huslejestigning!

Det er hermed bevist at Socialdemokratiske regeringer IKKE arbejder for befolkningens interesser, men for en lille kreds af rige ejere af boligudlejnings-ejendomme… Man kan selvfølgelig hævde at det ikke er bevidst og med vilje… Men der er gået over 25 år UDEN at “fejlen” er blevet rettet… 😉

Du er selvfølgelig velkommen til at komme med supplerende kommentarer om hvordan det kunne gå så galt i et “demokratisk retssamfund” som Danmark. Og hvad kan vi så gøre ved det? Så vidt jeg kan se er der ikke nogen af de partier som er i Folketinget som arbejder for befolkningens interesser. Selv det tidligere Folketingsmedlem for Socialistisk Folkeparti, Özlem Cekic, vil ikke stille op til Folketinget igen. “Folketinget er ikke en del af løsningen, men en del af problemet”, har hun sagt…

Regneark med data fra Danmarks Statistik:
1. Boligstøtte totaler for december 1983-2021 og den ovenstående graf.
2. BOST63 – alle data for 2007-2021.
Data for 1983-2006 er lidt mere kompliceret. De ligger i tabellerne BOST2 og BOST4Danmarks Statistik.

KH
Henrik


Share this page:

This post is available in: Dansk

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.