Afrika har færrest vaccinerede OG færrest covid-19 døde! – Årsag: D-vitamin!

This post is available in: Dansk

Share this page:

Version 1.00, København, den 19.12.2021

Åbent brev til alle Folketingets medlemmer

Det er relativt nemt at konstatere at de fleste afrikanske lande hører til dem med den laveste covid-19 dødelighed (det laveste samlede antal covid-19 dødsfald/100.000 indbyggere) OG samtidig hører til dem hvor færrest er vaccinerede med de såkaldte covid-19 “vacciner”!
Man skal bare se på de følgende 2 verdenskort over hhv. det samlede antal covid-19 dødsfald pr. 100.000 indbyggere i verdens lande og det samlede antal vaccinedoser pr. 100 indbyggere i de samme lande…:

Først det samlede antal covid-19 dødsfald pr. 100.000 indbyggere (lyse farver = færrest døde) – https://covid19.who.int/

Klik for at forstørre grafen

Og nu antal vaccinedoser pr. 100 indbyggere (røde/lyse farver = færrest vaccinerede) – https://covid19.who.int/

Klik for at forstørre grafen

Og hvad er så årsagen til dette “mirakel”?

Den vigtigste faktor må være D-vitamin.

Der er efterhånden meget store mængder af forskning som viser at hvis man har et tilstrækkeligt højt D-vitaminniveau i blodet, så er man praktisk talt immun overfor covid-19 og andre influenzaer…

For nu at citere en lille del af den meget lange danske tekst COVID-19: 264 gange flere dør af de nye eksperimentelle vacciner* end af tilsvarende gammeldags influenzavaccination!

D-vitamin: Hos indlagte med COVID-19 sænkede behandling med D-vitamin risiko for at ende på intensiv fra 50 % til blot 2 % og INGEN af disse 2 % døde i nyligt studie…

Tilføjet 13. dec. Vi kan ikke siger det tydeligt nok: Dit D-vitamin niveau relaterer direkte til udfaldet af eventuel infektion med SARS-CoV-2. Er dit niveau lavt, ser det slemt ud for dig. Er det over middel til højt, er du ret godt beskyttet mod indlæggelse, svær sygdom og mulig død relateret til COVID-19. Ja, du er også bedre beskyttet mod at blive smittet. Bliver du smittet, er du bedre beskyttet mod indlæggelse. Bliver du indlagt, er du beskyttet mod at ende på intensiv. Og ender du alligevel på intensiv, er du i langt mindre risiko for at dø… op til 19,2 gange MINDRE risiko.

Her opremser vi hurtigt nogle af de vigtigste studier. Vi holder os til de studier, der er peer-reviewed, og linker til de pågældende publikationer, så du selv kan verificere oplysningerne. Here goes…

Nutrients 2021, 13(10), 3596; Lorenz Borsche et al. Metastudie finder direkte sammenhæng mellem D-vitamin niveau målt i blodet (serum) og risiko for død ved COVID-19. Forholdet er omvendt proportionalt. Jo lavere D-vitamin niveau, jo højere dødelighed. Studiet konkludere, at et optimalt D-vitamin niveau i blodet ligger omkring 50 ng/ml, modsvarende 125 nmol/L, som er den måleenhed, vi bruger i Danmark. Ved 125 nmol/L eller over, vil ingen teoretisk set dø “med” COVID-19. Se Dr John Campbell gennemgå studiet på Youtube.
Kommentar fra os: På det afrikanske kontinent ligger det generelle D-vitamin for den traditionelt levende befolkning omkring 115 nmol/L. I Danmark går anbefalinger på, at dit niveau bør være over 50 nmol/L, altså under det halve… en over 100 år gammel grænseværdi. I Afrika oplever de en brøkdel af den smitte, vi har i Vesteuropa. Ser du en sammenhæng?

Plus One: September 17, 2020; H W Kaufman et al. D-vitamin sænker din risiko for at teste positiv for COVID. Den største observationsundersøgelse til dato (på publikationstidspunkt sep. 2020), som så på data for 191.779 amerikanske patienter, viste, at af dem med et D-vitamin niveau under 50 nmol/L (20 ng/ml), testede 12,5 % positive for SARS-CoV-2 sammenlignet med kun 5,9 % af dem, der havde et optimalt D-vitaminniveau på 137 nmol/L (55 ng/ml) eller højere. Dette omvendte forhold fortsatte på tværs af breddegrader, racer/etniciteter, køn og aldersgrupper.
Kommentar fra os: Bemærk, at den stærkt forøgede smitte skete ved et D-vitamin niveau, vi i Danmark anser for optimalt. Et niveau, hvor kun få læger ville anbefale dig at tage et tilskud.
50 nmol/L er tydeligvis langt fra optimalt, hvis du vil beskytte dig mod at blive smittet med SARS-CoV-2.

The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism, Volume 106, Issue 3, March 2021; José L Hernández et al. D-vitamin reducerer din risiko for symptomatisk sygdom. Studiet fastslår, at COVID-19 er langt mere almindelig hos personer med D-vitaminmangel.
De fandt, at 82,2 % af de testede COVID-19-patienter havde mangel på D-vitamin sammenlignet med kun 47,2 % af den befolkningsbaserede kontrolgruppe.
De fandt også, at blodniveauer af D-vitamin var omvendt korreleret til D-dimer-niveauer (et mål for blodkoagulation og bevis på, at du danner mikroblodpropper). Mange COVID-19 patienter har forhøjede D-dimer niveauer, som er forbundet med blodpropper. Dette var især tilfældet med det originale SARS-CoV-2-virus, men selvom det er mindre almindeligt med den nuværende delta-variant, kan der stadig forekomme blodpropper, bare mindre intense.

Nutrients 2020, 12(11), 3361; Joseph Mercola et al. D-vitamin reducerer infektionssværhedsgraden. Studiet trækker data fra 14 observationsstudier og viser, at D-vitaminniveauer i blodet er omvendt korreleret med forekomsten af og/eller sværhedsgraden af COVID-19. Jo mindre D-vitamin i blodet, jo flere smittede og jo mere alvorlige sygdomsforløb.

Har du mistet en kær til COVID-19? Så vid, at din regering og dennes sundhedsmyndigheder, kunne ha’ reddet vedkommende. Undlod de bevidst at gøre det, mens de ventede på en vaccine?

Vi har kendt til ovenstående protokoller i over et år nu… snart halvandet! Og vi har kendt til de mange studier af D-vitamin. Det er sundhedsmyndighedernes pligt ligeledes at kende til dem og deres pligt at bruge dem. Synes du ikke? Hvorfor har disse protokoller ikke været standardbehandling på danske hospital fra det sekund dygtige læger andre steder i verden offentliggjorde dem?

Efter min vurdering er politikernes, myndighedernes og mediernes fortielse af D-vitamins betydning for covid-19 og andre smitsomme sygdomme ansvarspådragende! Så vidt jeg kan se, er I medskyldige i massemord, fordi I ikke for længst har fortalt befolkningen at D-vitamin er afgørende for om man bliver syg – endsige dør – af covid-19 mv.!

Det ER bevist at Covid-19 “vaccinerne” gør mere skade end gavn

Jeg har tidligere sendt jer en hel del dokumentation for at de såkaldte covid-19 “vacciner” gør klart mere skade end gavn, f.eks. de følgende statistiske analyser:

Både Danmarks og Tysklands døds-statistikker: Jo flere vaccinerede, desto højere overdødelighed!
Ergo: Vaccinerne gør klart mere skade end gavn!

Efter min vurdering er politikernes, myndighedernes og mediernes fortielse af covid-19 vaccinernes skadelighed og dødelighed ansvarspådragende! Så vidt jeg kan se, er I medskyldige i massemord, fordi I ikke for længst har stoppet de dødbringende “vacciner”!

MVH
Henrik Rosenø, civilingeniør

Privacy Policy


Share this page:

This post is available in: Dansk

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.