Både Danmarks og Tysklands døds-statistikker: Jo flere vaccinerede, desto højere overdødelighed!

This post is available in: Dansk

Share this page:

Version 1.10, København, den 20.12.2021

Åbent brev til alle Folketingets medlemmer

Ergo: Vaccinerne gør klart mere skade end gavn!

Den 9.12. sendte jeg følgende email til jer, hvor jeg bl.a. gjorde opmærksom på en analyse af Tysklands døds-statistikker for uge 36-40, som viste at alle delstater havde en overdødelighed, og at de delstater med flest vaccinerede havde den største overdødelighed!:

Tysklands døds-statistikker: Jo flere vaccinerede, desto højere overdødelighed!

Danmarks døds-statistikker: Jo flere vaccinerede, desto højere overdødelighed!

Nu har jeg analyseret døds-statistikkerne fra Danmarks Statistik og er nået til samme konklusion som i Tyskland!

For Danmarks vedkommende er der tale om en analyse af dødeligheden før og efter at store dele af befolkningen blev covid-19 vaccineret:

Her kommer således grafer over den samlede danske befolknings dødelighed i månederne maj-oktober 2021 sammenlignet med de samme måneder i de forrige 10 år.

Grafen viser at i alle 6 måneder satte 2021 klar rekord i dødelighed sammenlignet med ALLE de 10 forrige år! Og det vel at mærke i 6 måneder hvor der i 2021 stort set ingen covid-19 dødsfald var – se den næste graf, som er fra TV2.dk:

Klik for at forstørre grafen

Covid-19 dødstal for 2020 og 2021 fra TV2.dk – https://nyheder.tv2.dk/samfund/dagens-coronatal-overblik-over-smittede-indlagte-og-doede

Klik for at forstørre grafen

Konklusion: Der er en meget klar overdødelighed i 2021, efter vaccinationerne, også i de måneder hvor meget få døde af covid-19!

Jeg har lavet en graf mere over de samme officielle danske dødstal. Denne gang har jeg – for hver måned – defineret 100% som gennemsnittet af 2016-2020 (for den pågældende måned). Man skal se på begge grafer. De illustrerer forskellige konklusioner. Man kan se her at overdødeligheden er stigende!:

Klik for at forstørre grafen

Her kommer den relative dødelighed for 2021 i % af gennemsnittet af 2016-2020:

Maj: 104,0
Juni: 105,0
Juli: 106,6
August: 110,3
September: 108,7
Oktober: 112,4

Konklusion: Overdødeligheden i 2021 sammenlignet med gennemsnittet af 2016-2020 stiger, måned for måned, efterhånden som flere og flere bliver vaccineret eller revaccineret!

Alle mine tal er som sagt fra Danmarks Statistik: Dødstallene (DODDAG suppleret af DODC1) og befolkningstal (FOLK1A) – se https://www.statistikbanken.dk/statbank5a/default.asp?w=1536 . Vælg “Borgere” under “Emner” (til venstre). Sig til hvis du vil have regnearket med alle tallene fra Danmarks Statistik.

Som du kan se, er der en forværring af overdødeligheden fra maj 2021 til oktober 2021. Ergo: Vi må umiddelbart forvente at det blot bliver endnu værre. Og at “booster shots” vil gøre det ENDNU værre! “Booster shots” er lidt som at forsøge at slukke et bål ved at hælde benzin på ilden… Den eneste reelle løsning på covid-19 influenzaen er at erkende at vi har et immunforsvar og så målrettet styrke DET med vitaminer og mineraler osv., OG erkende at der findes masser af relativt billige og effektive måder at behandle covid-19 – se f.eks. vitalrådet.dk og min rapport til hele Folketinget i december 2020 – for et år siden:

Mange advarer: COVID-19 vaccinen bliver en katastrofe!
– Der kommer et retsopgør!
– Statistikken: Der er ingen COVID-19 epidemi i DK!
– ‘Smittetallene’ er meningsløse!

Tilføjelse i version 1.10, den 20.12.2021:
Max Schmeling, Statistiker / Økonom, Cand.merc.(log), har lavet en anden grafisk fremstilling af overdødeligheden i Danmark i 2021 som følge af vaccinerne:  
Overdødelighed i Danmark
Hvis det link ikke virker, så ligger grafen også her på mit website

Tilføjelse den 20.5.2023:

Jeg burde nok lige have medtaget selve Max Schmelings tabel over den statistisk signifikante overdødelighed i Danmark i 2021 i mit email til Folketinget:

I 2021 døde 57.158 personer, hvilket ved en middelpopulation for 2021 på 5.856.733 personer svarer til en mortalitet på 976 døde pr. 100.000. Dette svarer til en stigning i mortalitet set i forhold til de forudgående 5 år på 5%. Stigningen er statistisk signifikant (P=0,0017). Vi ser altså overdødelighed i Danmark i 2021, svarende til 2520 personer på årsbasis.Anvender vi samme metodik som ovenfor og udregner mortalitet månedsvis (angivet som årlig mortalitet) ses følgende værdier.Af tabellen ses det tydeligt, at på nær: februar, marts og april er der statistisk signifikant overdødelighed. Januar skyldes ikke overraskende den naturlige vinter dødelighedspukkel, men siden maj ses statistisk signifikant kontinuer overdødelighed, som til stadighed henstår uforklaret.

Max Schmeling slutter sit 12 siders brev til Folketingets epidemiudvalg med følgende opsummering:

Jeg synes det er meget problematisk, at sundhedsministeren reelt set ikke svarer på det problem, som undertegnede forsøger at gøre opmærksom på. Tværtimod forsøges det at affeje problemet med argumenter om at der ikke ses overdødelighed, selv om at man med de simpleste metoder kan vise, at der netop er overdødelighed i 2021, at denne overdødelighed ses fra maj og fremefter, hovedsageligt blandt 65 årige og ældre.

Dertil synes det yderligere problematisk, at det forsøges at affeje, de i relation til Covid-19 vaccinerne, indberettede dødsfald som ikke relateret med argumenter og vurderinger, der ud over netop kun at være vurderinger, der ikke er endeligt konkluderende, også er metodisk og fagligt forkerte. Såfremt sundhedsmyndighederne ønskede at kunne konkludere endeligt på dette spørgsmål, ville dette faktisk være en mulighed og der ville være adskillige måder at opnå dette på, af hvilke nogen findes i bilag 3 og 4.

Dette skal ses i relation til at det havde været meget hurtigere og lettere at undersøge det af undertegnede beskrevne problem.

Jeg skal venligst opfordre medlemmerne af Epidemiudvalget til at:

• tage oplysningerne i mit brev i betragtning ved evalueringen af Sundhedsministerens svar.
• overbringe mit ønske om aktindsigt i det midlertidige dødsårsagsregister fra d.d. og tilbage til år 2000, til Sundhedsministeriet, som det tydeligvis har været muligt for, at få adgang til.
• støtte min anmodning om aktindsigt hos SSI, vedr. batchstørrelser, covid-19 vaccinerne.


Aarhus d. 18.2.2022
Max Schmeling

Derudover:

Statens Serum Institut (SSI) afslører nu selv at vaccinernes positive effekt er ret kortvarig. Her er starten af en artikel fra Økonomisk Ugebrev… Deres kilde er side 12 i følgende 19 siders rapport fra SSI: https://files.ssi.dk/covid19/gennembrudsinfektion/rapport/gennembrudsinfektion-covid19-uge49-2021-ji88

Af Morten W. Langer

lørdag 11. december 2021 kl. 15:10

Nye data fra Statens Serum Institut, SSI:

Klik for at forstørre grafen

Graferne viser med al ønskelig tydelighed at vaccinernes beskyttelse mod covid-19 er ret kortvarig sammenlignet med naturlig immunitet efter at man har været smittet!

Dette bør sammenholdes med det jeg skrev i mit email til Folketinget den 18.11.

1. At i de fleste aldersgrupper er covid-19 nu mere udbredt blandt de vaccinerede end blandt de uvaccinerede (i Storbritannien)!

2. Hvilket bekræftes af tal fra 68 lande og 2947 amter i USA, publiceret i European Journal of Epidemiology

Ud fra de store mængder af informationer jeg har set igennem snart 2 år, er det min klare fornemmelse, at covid-19 “vaccinerne” vil gå over i verdenshistorien som en kæmpe dødbringende fejltagelse, skandale og forbrydelse.

Enhver politiker, myndighed, journalist eller massemedie der ikke arbejder målrettet på at stoppe vaccinerne er – moralsk eller juridisk – medansvarlig for massemord.

PS: Denne tekst er bl.a. sendt til alle Folketingets medlemmer.

MVH
Henrik Rosenø, civilingeniør

Privacy Policy


Share this page:

This post is available in: Dansk

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.