Ansvarsforkyndelse om dit medansvar for foreløbigt ca. 2900 danskeres død

This post is available in: Dansk

Share this page:

Version 1.00, København, den 5.01.2022

Åbent brev til hele Folketinget
(med kopi til bl.a. ca. 760 journalister)

Jeg vil her fremlægge videnskabelige og statistiske analyser, som viser at Pfizers covid-19 vacciner gør klart mere skade end gavn, og at det vaccinestudie fra Pfizer, som førte til godkendelsen af vaccinen, er fuld af grove fejl og mangler, og derfor slet ikke burde have været publiceret i et videnskabeligt tidsskrift. Pfizers covid-19 vaccine burde derfor aldrig have været godkendt, og slet ikke rullet ud til hele befolkningen.

DU er medskyldig i denne dødbringende fejltagelse, hvis du ikke vælger at bruge alle dine kræfter på at stoppe disse “vacciner”.

Lægevidenskabelig analyse og forkastelse af Pfizers vaccinestudie:

Ekstremt mange fejl og mangler i Pfizers vaccinestudie. Alligevel viser studiet faktisk at vaccinen gør mere skade end gavn:

Canadian Covid Care Alliance er en organisation af ca. 500 canadiske læger, forskere, sundhedpersonale mv. De har gransket Pfizers 6 måneders covid-19 vaccinestudie som blev publiceret i The New England Journal of Medicine den 15. september 2021. De konkluderer at dette studie indeholder så mange graverende fejl og mangler at det aldrig burde have været publiceret i et videnskabeligt tidsskrift, og slet ikke burde have været brugt som argument for at vaccinere dele af befolkningen – og slet ikke hele befolkningen. De påviser utallige fejl og uvidenskabelige procedurer og ufavorable resultater, som aldrig bliver nævnt af politikerne, myndighederne og mainstream medierne.

Det går for vidt at opremse det store antal fejl og mangler her, men jeg kan varmt anbefale at enten se deres 39 minutters video-præsentation eller læse PDF-versionen af præsentationen. Præsentationen hedder “The Pfizer Inoculations For COVID-19 – More Harm Than Good”. De bruger med vilje ikke ordet ‘vaccine’, idet Pfizers produkt ikke lever op til definitionen af en vaccine.

Her kommer overskrifterne fra præsentationen. Jeg har især fremhævet de sider der viser at vaccinestudiet reelt viser at Pfizers vacciner gør mere skade end gavn:

Hierarchy of evidence
Pfizer’s 2 month data report, Dec 31 2020
• ARR vs RRR explained – VIDEO
• Early unblinding of Pfizer’s randomized control trial
Pfizer’s 6 month data report, Sep 15 2021
Increased risk of illness
Increased risk of death
The Pfizer Trials – What went wrong
• Pfizer did not follow established protocols
• Misleading demographics – Wrong age
• Misleading demographics – Tested on healthy, given to sick
• Inadequate control groups
• Did not track biomarkers
• Wrong clinical endpoints
• Not tested for spread reduction
• Subjective testing
• Missing data – Lost to follow up and Suspected, but unconfirmed
• Failure to test – Why it matters
12 – 15 adolescent trial – All risk, no benefit
12 – 15 adolescent trial – Failure to report serious adverse events
• 5 – 11 year olds – Risking their health
• Myocarditis is serious
• The FDA abandons “First, do no harm”
• 5 – 11 year olds – No informed consent
• The BMJ Pfizer trial whistleblower article
A critical eye on the Sep 15 2020 report
• 6 month data manipulation – Mixed cohorts
The Pfizer trials did not prove safety – they proved harm
How this is playing out in the real world
• Roll out surveillance – You don’t find what you don’t look for
• Rising incidents of heart issues in young people (Ontario Public Health Report)
• This is not normal – High incidences of deaths in athletes (German, Israeli news articles)
• This is supposed to be rare – VIDEO of athletes collapsing
Pfizer’s post marketing pharmacovigilance report
Considerable evidence of conflict of interest
• Pfizer is making billions
• The public record of Pfizer’s corporate culture
• Links to articles on Pfizer’s past behaviour
• Conflicts of interest among Pfizer report authors
• The CDC has redefined “vaccine”
• The media has been captured – VIDEO
This is no way to manage a supplier
The inoculations should be withdrawn immediately
Recommended reading & viewing

Pfizers vaccinestudie viste således reelt at der var mere sygdom og flere døde i gruppen af vaccinerede end i kontrolgruppen, som ikke blev vaccineret.

Meget klar overdødelighed i Danmark og Tyskland i 2021 efter vaccinerne:

Den 14.12.2021 sendte jeg et brev til Folketinget under overskriften Både Danmarks og Tysklands døds-statistikker: Jo flere vaccinerede, desto højere overdødelighed! hvor jeg med dødstallene fra Danmarks Statistik dokumenterede at der i den samlede danske befolkning i månederne maj-oktober 2021 var rekordhøj dødelighed. I alle 6 måneder var der højere dødelighed i Danmark end i den samme måned i alle de 10 forrige år (2011-2020)! Og det til trods for at der i de måneder var meget få der døde af covid-19 i 2021. Min beregning giver en samlet overdødelighed på 2229 personer i maj-oktober 2021 sammenlignet med gennemsnittet af årene 2016-2020. På en måned i maj-oktober 2016-2020 døde der i gennemsnit 4276 danskere. Se nedenstående tabel over overdødeligheden måned for måned i procent. Som det ses, er overdødeligheden klart stigende måned for måned.
Max Schmeling (Kilde 1) opgør det ‘ekstra’ antal døde danskere i maj-november 2021 til 2928 personer, som altså umiddelbart må antages at være døde af covid-19 vaccinationen.
Dødsstatistikken fra september i Tyskland viser at overdødeligheden er størst i de delstater hvor flest er blevet vaccineret. Se min ovennævnte webside.
Den mest oplagte årsag til overdødeligheden er selvfølgelig covid-19 vaccinationsprogrammet, selvom andre negative effekter af regeringernes covid-19 politik også kan have en vis indflydelse.

Her kommer den relative dødelighed for 2021 i % af gennemsnittet af den pågældende måned i 2016-2020:

Maj104,0
Juni105,0
Juli106,6
August110,3
September108,7
Oktober112,4

Kilde 1: Max Schmeling (max at schmeling dot dk), dansk Statistiker / Økonom, Cand.merc.(log), har foretaget analyser for folketsmedie.dk og Frihedsbevægelsens Fællesråd og desuden sendt det til Folketinget

FDA blev tvunget til at frigive dokumenter som beviser at Pfizers vacciner er skadelige:

Canadian Covid Care Alliance konkluderer i ovennævnte præsentation at myndighedspersoner, som har set disse nyligt frigivne dokumenter og besluttet at vaccinen er sikker, har formentlig begået en kriminel handling. En af de mest chokerende dokumenter er 5.3.6 CUMULATIVE ANALYSIS OF POST-AUTHORIZATION ADVERSE EVENT
REPORTS

Derudover er der mindst 2 videnskabelige studier, som afviser Pfizers konklusion på deres vaccinestudie:

Why Are We Vaccinating Children Against COVID-19?
US COVID-19 Vaccines Proven to Cause More Harm than Good Based on Pivotal Clinical Trial Data Analyzed Using the Proper Scientific Endpoint, “All Cause Severe Morbidity”

Canadian Covid Care Alliance konkluderer at Pfizers covid-19 vacciner bør stoppes øjeblikkeligt:

 • It’s clear that Pfizer – and the agencies overseeing their trials – failed to follow established, high quality safety and efficacy protocols right from the beginning.
• We have presented Level 1 evidence of harm from Pfizer’s own trial data. Any government which has approved these inoculations, much less mandated them, knew or
should have known from the available data that harm would be caused to its citizens.
• Any government that approved this medical intervention for its citizens should have ensured that the trial had used the appropriate clinical endpoints and high quality
safety science.
• Any government official who possesses this evidence and continues to allow its citizens to be inoculated with a toxic agent is, at the very least, negligent.

Pfizer er talrige gange blevet idømt store bøder for løgn og bedrag og skadelige og dødbringende produkter:

Pfizer har en lang kriminel historie: Canadian Covid Care Alliance oplister følgende domme, hvor Pfizer er blevet idømt store bøder for løgn og bedrag og skadelige og dødbringende produkter:

 • Pfizer Unit to Settle Charges Of Lying About Heart Valve, Jul 2, 1994
Pfizer to Pay $430 Million Over Promoting Drug to Doctors, May 14, 2004
$60 Million Deal In Pfizer Suit over Rezulin, July 3, 2004
Experts Conclude Pfizer Manipulated Studies, Oct 8, 2008
Pfizer to Pay $2.3 Billion for Fraudulent Marketing, Sep 2, 2009
Pfizer Admits Paying $35 Million to Doctors Over Last 6 Months, Apr 1, 2010
Pfizer Pays Out to Nigerian Families of Meningitis Drug Trial Victims, Aug 12, 2011
Pfizer Pays US$60M to Settle Allegations of Bribing Doctors, Aug 7, 2012
SEC Charges Pfizer with FCPA Violations, Aug 7, 2012
US High Court Leaves Intact $142 million Verdict Against Pfizer, Dec 9, 2013
Pfizer Fined Record £84.2m for Overcharging NHS, Dec 7, 2016
Sonofi, FSK, Pfizer, Boehringer Must Face Zantac Class-Action Lawsuits: Court Oct 15, 2021

Whistleblower fra kvalitetskontrollen på en stor Pfizer vaccine fabrik:

Melissa McAtee er (eller var?) ansat i kvalitetskontrollen på en stor Pfizer fabrik i Kansas. I et interview fra den 19.10.2021 fortæller hun at hun og andre ansatte ikke er trygge ved kvalitetskontrollen af Pfizer’s covid-19 mRNA vacciner. Hun oplever at produktionen af covid-19 vaccinerne ikke bliver kvalitetskontrolleret nær så grundigt som alle Pfizer’s øvrige produkter. Specifikt observerede hun at visse vaccine-doser havde et blåligt skær, som resten ikke havde, og som ingen af deres produkter har. Hun spurgte ledelsen hvad det var, men har ikke fået noget svar.
En af hendes kolleger, som arbejder i selve produktionen, har fortalt at covid-19 vaccinen er den første gang hvor vedkommende har oplevet at skulle blande ting i produktet, uden at vide hvad det er…!
Hun er ikke vaccineret, og hendes vurdering er at ca. 50% af de ansatte på Pfizer fabrikken ikke vil vaccineres med Pfizer’s eksperimentelle covid-19 “vaccine”.
Ledelsen er meget optaget af at fortælle de ansatte at de ikke må udtale sig om noget og ikke må fortælle nogen at de arbejder på Pfizer fabrikken.
Hun har arbejdet på fabrikken i over 10 år, under flere ejere. Pfizer har ejet den siden 2015. Hun forventer at blive fyret fordi hun udtaler sig. En af hendes venner som har arbejdet der lige så længe har sagt op i protest.
Hun udtaler: “Vi bliver tvunget til at skrive under på ting, som vi normalt ikke ville, og så undrer de sig over, hvorfor deres egne medarbejdere ikke vil tage covid-19 vaccinen”.

Hun er også blevet interviewet af whistleblower organisationen Project Veritas den 7.10.2021, hvor hun bl.a. afslører nogle interne emails fra Pfizer ledelsen, hvor ledelsen tydeligt viser at deres højeste prioritet er at offentligheden IKKE skal vide noget om hvad der er i covid-19 vaccinerne… Helt specifikt handlede det om fosterceller:

Pfizer Whistleblower Leaks Execs Emails: ‘We Want to Avoid Having Info on Fetal Cells Out There’

(Der er gået noget galt i redigeringen af den video. Jeg tror de første 4½ minut er et resume af resten.)

Afsløringer omkring Pfizers vaccinestudie i British Medical Journal (BMJ.com), den 2.11.2021:

Artiklens titel: Covid-19: Researcher blows the whistle on data integrity issues in Pfizer’s vaccine trial

Artiklens introduktion:

“Afsløringer af dårlig praksis hos et kontraktforskningsfirma, der hjalp med at udføre Pfizers centrale covid-19-vaccinestudie, rejser spørgsmål om dataintegritet og myndighedstilsyn. Det rapporterer den undersøgende journalist Paul D. Thacker.”

Den oprindelige uvaccinerede kontrolgruppe er sidenhen blevet vaccineret – ekstremt uvidenskabeligt:

Kontrolgruppen, dvs. den halvdel af deltagerne i Pfizers vaccinestudie, som ikke blev vaccineret med deres covid-19 vaccine er sidenhen blevet vaccineret, hvilket gør det umuligt at bruge eksperimentet til at sige noget om de langsigtige konsekvenser af vaccinen. Det virker dybt uvidenskabeligt. Vaccinestudier varer normalt 4-7 år – ikke 2-6 måneder.

5 gange så mange FIFA fodboldspillere døde pludseligt på banen i 2021 sammenlignet med 2001-2020:

En hel anden måde at konstatere at covid-19 vaccinerne er dybt skadelige er ved at se på hvor mange elitesportsfolk der pludselig er blevet syge eller døde i 2021. I 2021 er der f.eks. 21 FIFA fodboldspillere som er døde på en fodboldbane indtil midt i november. I de sidste 20 år (2001-2020) var der 4,2 døde i gennemsnit per år. Tallene er fra en omfattende Israelsk artikel fra“Real Time News”, og inkluderer kun pludselig hjertedød og uforklarlig pludselig død – ikke alle pludselige dødsfald. Ifølge Dr. Josh Getzko fra the Hebrew University i Israel er sandsynligheden for at 21 døde i 2021 er et tilfældigt udsving 2 ud af 1000. Med andre ord: Ret umuligt.

Artiklen er fra den 13. november, så dødstallet for 2021 dækker ikke engang hele året. Her er et uddrag af artiklen:

To know how many cases occurred this year – in 2021 (until mid-November 2021), we used the list of players who died during 2021, collected in the “Real Time News” research. This list includes the players listed in Wikipedia this year (in Wikipedia the list is more partial). From these data, 21 cases of SCD / SUD were found among FIFA players.

Dr. Josh Getzko, a senior lecturer in the Department of Sociology and Anthropology and the Institute of Criminology at the Hebrew University, analyzed the data. That is – about 5 times more than the annual average!

“This figure is statistically significant. In fact, there is no other year since 2001 where the difference between the number of cases observed of SCD / SUD and the expected number is statistically significant. 2021 is the only one where the difference is very statistically significant, which is unlikely to occur – 2 out of 1,000 “Moreover, even if we take into account the margin of error, and we will only cover 14 cases in 2021 – the difference is still statistically significant.”

Klik for at forstørre grafen

Samlet konklusion:

Der eksisterer nu utrolige mængder af informationer som enten beviser eller meget stærkt indikerer at de såkaldte covid-19 vacciner er en kæmpestor dødbringende fejltagelse. Det er på høje tid at stoppe disse dødbringende “vacciner”.

MVH
Henrik Rosenø, civilingeniør

PS: Denne tekst er bl.a. sendt til alle Folketingets medlemmer.

Privacy Policy


Share this page:

This post is available in: Dansk

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.