Ansvarsforkyndelse: Ifølge The Lancet ødelægger covid-19 vaccinerne immunforsvaret på lang sigt

This post is available in: Dansk

Share this page:

Version 1.20, København, den 11.08.2022
Version 1.10, København, den 18.02.2022
Version 1.00, København, den 27.01.2022

Sendt til alle Folketingets medlemmer mv. den 27.1.2022:

Åbent brev til hele Folketinget
(med kopi til ca. 760 journalister mv.)

Ifølge en analyse som bygger på data fra 1,68 millioner svenskere, bliver effekten af de såkaldte covid-19 vacciner ikke blot mindre og mindre i løbet af få måneder. Efter ca. 240 dage bliver effekten NEGATIV. Med andre ord: Vaccinerne ØGER pludselig risikoen for at blive syg med covid-19 (og formentlig også andre infektioner). Dvs. at immunforsvaret direkte nedbrydes af vaccinerne. Analysens resultater tyder umiddelbart på at denne svækkelse af immunforsvaret blot bliver værre over tid.
Analysen bygger på 842.974 covid-19 vaccinerede og lige så mange uvaccinerede svenskere.
Artiklen er i ‘Preprint with The Lancet’. Dvs. at den endnu ikke er blevet peer reviewed, og derfor endnu ikke officielt er publiceret i The Lancet.

Det er DIT ansvar at stoppe denne katastrofale ødelæggelse af befolkningens immunforsvar: Stop vaccinerne.

Den vigtigste af artiklens 34 sider er den næstsidste, som indeholder den følgende figur, som viser at covid-19 vaccinernes effekt på covid-19 bliver negativ efter 240 dage, og at vaccinens negative effekt på immunforsvaret derefter blot forværres:

Klik for at forstørre grafen

Grafen handler om ‘symptomatisk covid-19 infektion’. Den sidste side i artiklen indeholder den samme graf, men i forhold til ‘alvorlig covid-19 infektion’. Det er åbenbart ret få af de 1,68 millioner svenskere som har haft ‘alvorlig covid-19 infektion’, for her er resultatet, som det ses, behæftet med langt større usikkerhed:

Klik for at forstørre grafen

Artiklen kan findes her: Effectiveness of Covid-19 Vaccination Against Risk of Symptomatic Infection, Hospitalization, and Death Up to 9 Months: A Swedish Total-Population Cohort Study. Derudover har jeg lagt den på mit website som PDF-fil

Tilføjelse i version 1.10, den 18.2.2022:
Jeg har lige opdaget at artiklen nu officielt er blevet udgivet (den 4.2.2022), men med en lidt anden titel: Risk of infection, hospitalisation, and death up to 9 months after a second dose of COVID-19 vaccine: a retrospective, total population cohort study in Sweden

Desværre konkluderer forfatterne stadig det stik modsatte af hvad deres resultater reelt viser! Nemlig:

“The results strengthen the evidence-based rationale for administration of a third vaccine dose as a booster.”

Så peer review processen har ikke rigtig hjulpet…

Figur 2 har desværre fået en ‘længere’ Y-akse-skala, så selve kurven ser mere flad ud, hvilket er ret misvisende. Det er også lidt manipulerende at skalaen lige slutter ved ‘-100%’, idet vaccine-effektiviteten sagtens kan være under -100%, altså f.eks. -150%. Det er den faktisk nu i Storbritannien i visse aldersgrupper. Og på mystisk vis er usikkerhedsintervallet omkring kurven nu mindre. Men jeg ved ikke om artiklens tekst forklarer hvordan usikkerheden på deres beregninger er blevet mindre end i ‘the preprint’ i oktober. Og figur S1 er helt forsvundet.

Her er den nye Figur 2:

Klik for at forstørre grafen

Andre kilder viser også at vaccinernes langsigtede effekt på immunforsvaret er negativ

Jeg har tidligere sendt emails til hele Folketinget, som henviser til kilder, som viser eller tyder på at vaccinernes langsigtede effekt på immunforsvaret er negativ:

1. Mit email fra den 14.12.2021 (se Både Danmarks og Tysklands døds-statistikker: Jo flere vaccinerede, desto højere overdødelighed!) indeholder således følgende figur fra Statens Seruminstitut, som viser at vaccinernes effekt falder efter en næsten ret linje mod 0. Man kan ikke bare gå ud fra, at den stopper med at falde, når den rammer 0:

Klik for at forstørre grafen

Hvis man ekstrapolerer vaccineeffektivitetsgrafen fra SSI.dk, vil den krydse 0 efter cirka et år – altså ca. 50% længere tid end de 240 dage på figur 2, side 33, i The Lancet artiklen baseret på 1,68 mill. svenskere. Jeg ved ikke helt hvorfor. Måske er der større usikkerhed på SSI’s beregninger. Ifølge den svenske undersøgelse opfører de forskellige covid-19 vacciner sig lidt forskelligt, så måske skyldes det at Danmark og Sverige bruger forskellige mængder af de forskellige vacciner.
SSI grafen viser i øvrigt også at naturlig immunitet efter smitte umiddelbart holder i årevis – langt længere end vaccinerne!

2. Mit email fra den 18.11.2021 (se Den officielle covid-19 statistik i UK: Covid-19 er nu mere udbredt blandt de vaccinerede end blandt de uvaccinerede! Så vaccinerne gør nu mere skade end gavn!) henviser til 2 kilder:

2.A. dailyexpose.uk:

En analyse af den officielle covid-19 statistik for befolkningen i Storbritannien konkluderer at covid-19 nu er mere udbredt blandt de vaccinerede end blandt de uvaccinerede! Covid-19-vaccinerne ØGER reelt risikoen for at få covid-19 – det stik modsatte af, hvad vi alle forventer af en vaccine!

Nyere og mere detaljerede analyser af den britiske statistik viser at den negative effekt af covid-19-vaccinerne på immunsystemet bliver værre og værre over tid.

2.B. Analyse publiceret i European Journal of Epidemiology den 30.9.2021: Increases in COVID-19 are unrelated to levels of vaccination across 68 countries and 2947 counties in the United States

Covid-19-statistikken fra 68 lande og 2947 amter i USA analyseres. Det viser sig at de lande (og amter i USA), der har flest vaccinerede, faktisk også har de højeste covid-19 smittetal/infektionsrater!

Tilbage til The Lancet artiklen:

Selvom analysen af tallene fra 1,68 mill. svenskere viser at covid-19 vaccinernes langsigtede effekt på immunforsvaret er negativ, og at vaccinerne derfor bør stoppes øjeblikkeligt, så vælger forfatterne, af uransagelige grunde, at konkludere:

“This strengthens the evidence-based rationale for administration of a third booster dose.”

Men som sagt: Artiklen er endnu ikke peer reviewed. Jeg håber at den proces vil rette denne fatale fejlkonklusion inden de officielt publicerer artiklen!

MVH
Henrik Rosenø, civilingeniør

Privacy Policy


Share this page:

This post is available in: Dansk

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.