Katolsk 80 årig ærkebiskop om covid-“pandemien” og “vaccinerne”: Kirken deltager i en kolossal forbrydelse mod menneskeheden

This post is available in: Dansk

Share this page:

Version 1.00, København, den 4.2.2022

E-mail udsendt til min mailing liste den 16.10.2021:

Det er sjældent jeg følger med i hvad der sker i den katolske kirke… Men her er der en 80 årig katolsk ærkebiskop, Carlo Maria Viganò, som fuldstændig klart kan se at den globale koordinerede måde covid-19 misbruges til at påtvinge os en eksperimentel genetisk “vaccine” som vi ikke kender langtidsvirkningerne af, og som allerede har givet en masse negative (bi)virkninger OG som ikke engang gør os immune overfor virussen – er en forbrydelse mod menneskeheden som har til formål at ‘manøvrere os’ ind i et globalt diktatur.

Han kalder det en global massakre-plan! Han siger at de dele af den katolske kirke som deltager i eller billiger dette, f.eks. den nuværende pave, forbryder sig både mod menneskeheden og Gud.

Han omtaler kirkens rolle som “bergoglian sanhedrin” eller “bergoglio sanhedrin”. Den nuværende paves oprindelige navn er Jorge Mario Bergoglio, så det må nødvendigvis være pavens rolle i forbrydelsen han taler om. Han siger: “The Bergoglian Sanhedrin is clearly integral to the plan of The Great Reset.”

Sanhedrin kan oversættes til ‘råd af ældste’ eller rabbinere og var en slags jødiske domstole i det gamle Israel (ifølge https://en.wikipedia.org/wiki/Sanhedrin).

Han går så langt som til at sige det samme som jeg mener, nemlig at den måde hvorpå covid-19 misbruges af psykopatiske magtmennesker ER et led i det endelige opgør – ‘the end times’ – apokalypsen – som omtaltes i Johannes Åbenbaring for 1900 år siden. Interviewet er 1 time og 26 minutter:

Jeg har meget svært ved at forestille mig at en katolsk ærkebiskop på nogen måde ville kunne udtale sig i stærkere og klarere vendinger end han gør – både mod paven, vaccinerne, the great reset, the new world order osv.!

Han mener paven gør det stik modsatte af hvad der er hans pligt, ved at være en ‘zealous cooperator’ – nidkær samarbejdspartner – i globalisternes Great Reset… Han siger i realiteten at katolikker må ikke forvente at Vatikanet og biskopperne skal kæmpe for deres rettigheder, i og med at det netop er Vatikanet og biskopperne som står i ledtog med forbryderne… Han opfordrer reelt til ulydighed overfor kirkens og statens autoritet, fordi denne autoritet er i opposition til Guds vilje og befolkningens bedste. Han går så langt som til at sige at hvis vi adlyder ‘pandemi narrativet’ gør vi os til medskyldige i tyranniet.

Han forudsiger – ligesom mange andre – at magtpsykopaterne vil skabe cyber attacks og udråbe ‘climate emergency’ etc., for at skabe endnu flere dårlige undskyldninger til at ‘kvæle os’ og terrorisere os og ødelægge det bestående for at forsøge at retfærdiggøre oprettelsen af det globale diktatur med os alle som slaver.

Han ser, ligesom jeg selv, vaccinerne som ‘dyrets mærke’ (fra Johannes Åbenbaring). Han kalder det en satanisk dåb! Der bliver ikke lagt fingre imellem… Han siger også:

“The smoke of Satan entered the church more than 60 years ago with the council (jeg går ud fra han her refererer til det økumeniske råd i 1962-65, som ifølge dem selv moderniserede kirken for at gøre den mere attraktiv i samtiden), and I would say even earlier. The evolution of Vatican II was possible, because it was prepared and organized in the smallest details for decades, by traitors who had infiltrated into the Roman Curia, dioceses, universities, seminaries, religious orders. A work of infiltration that has found the highest level of the Church inert and unprepared, intoxicated by the winds of novelty, inadequate in the face of the challenges of the modern society, suffering from a sense of inferiority that has led them to believe that they are behind the times and out of fashion. And this we must recognize, finds its main cause in the lack of supernatural vision, in having neglected the life of grace for the benefit of a dissipated activism, of an apostolate which is sterile precisely because it is not nourished by prayer and not nourished by charity, which is the love of God.”

Alt dette bekræfter min mangeårige fornemmelse af at den katolske kirke ikke repræsenterer Gud, men ‘oppositionen’ – Satan og Djævelen, og derfor selvfølgelig arbejder sammen med de øvrige magtpsykopater om at skabe et globalt diktatur.

Dette blev jo også bekræftet af Farsight.org’s remote viewing af de sidste 4 paver, som viste at de bliver styret og manipuleret telepatisk af psykopatiske væsener. Noget som sikkert er ret udbredt her på Jorden.

Jeg vil så mene at Satan ikke infiltrerede den katolske kirke for 60 år siden, men fra starten, for ca. 1700 år siden. Den katolske kirke er først og fremmest, og fra starten, et magtmonopoliserende magthierarki, hvilket i sig selv er i modstrid med Jesus’ og Guds intentioner. Den katolske kirke blev netop skabt for at få magt og kontrol over de ‘uregerlige’ kristne!

Han taler også om at de høje grader af frimureriet tilbeder og er styret af Satan: “Freemasonry is the mystical body of Satan.”

Hans nærmere forklaring af det filosofiske ved frimureriet og oplysningstiden (ca. år 1750-1800) og dens omvæltninger, frem til i dag, er komplekse men interessante.

Jeg er imponeret over hvor dybt et kendskab ærkebiskop Carlo Maria Viganò har til den globale magtkonspiration og dens planer, metoder, magtmidler osv. OG det historiske perspektiv.

Hvis nogen af jer kender katolikker (som forstår engelsk) så send dem det her!

En ven skriver:

Det bekræftes meget godt af en tidligere bankmand for Vatikanet:

Former Vatican Bank President Warns COVID ‘Pandemic Is Device For Great Reset’

KH

Henrik Rosenø, civilingeniør

Privacy Policy


Share this page:

This post is available in: Dansk

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.