Avancerede åndelige emner

Åndelige og etiske emner etc.:

I nogle af disse tekster afslører jeg det som jeg opfatter som den mest grundlæggende årsag til alle problemer i universet: Sjælefragmentation!

Verdens ledere viser deres loyalitet til Satan og Pave Frans opfordrer til at afskaffe nationers suverænitet til fordel for en global regering

Paven vil altså kort fortalt afskaffe de enkelte nationers selvbestemmelsesret og erstatte det med EN global regering.

Pavens og hans medsammensvornes virkelige ønske er (selvfølgelig) at oprette et globalt diktatur, med EN global regering, EN global hær og EN global elektronisk valuta – altså afskaffelse af alle kontanter! Alt dette blev reelt forudsagt i Johannes’ Åbenbaring for ca. 1900 år siden. Så pavens tale i Vatikanet er i en vis forstand annonceringen af oprettelsen af det globale diktatur som blev forudsagt for 1900 år siden!

Verdens ledere viser deres loyalitet til Satan og Pave Frans opfordrer til at afskaffe nationers suverænitet til fordel for en global regering Læs videre »

Ray Maor beskriver den ’åndelige orgasme’ jeg selv oplevede for 25 år siden og hvordan han opnåede den

I nedennævnte video – “My profound Death and Rebirth experience” – forsøger Ray Maor at beskrive og forklare en oplevelse han har haft, hvor hans bevidsthed udvidede sig i ekstrem grad – OG han fortæller hvordan man i praksis selv kan igangsætte en sådan oplevelse! Han fik ifølge eget udsagn en oplevelse af enhedsbevidsthed.

Ray Maor beskriver den ’åndelige orgasme’ jeg selv oplevede for 25 år siden og hvordan han opnåede den Læs videre »

Skaberens intentioner med seksualenergien mv.

2 ’modsatrettede’ typer orgasme

Allerede for ca. 25 år siden kunne jeg fornemme at mennesket helt overordnet set kan bruge seksualkraften / seksualenergien på 2 fundamentalt forskellige måder – 2 ’modsatrettede’ måder. Det betyder samtidig at både mænd og kvinder overordnet set kan opleve 2 fundamentalt forskellige typer orgasme. Jeg kalder dem udløsningsorgasme og transformationsorgasme. Det er altså et spørgsmål om hvordan man opfatter og vælger at bruge seksualenergien.

Seksualenergien / seksualiteten er en af de måder universets skabende kraft eller energi kan udtrykke sig på. Vi – eller mere præcist vores sjæle – opstod ved at Gud Faderen og Gud Moderen havde orgasmer!

Skaberens intentioner med seksualenergien mv. Læs videre »

Hvordan man forudsiger næste måneds største nyheder!

‘Remote viewing’:
Denne videnskabelige anvendelse af menneskets clairvoyante 6. sans foregår ved at en projektleder definerer et ‘target’, dvs. nedskriver et spørgsmål, som the remote viewer skal undersøge, men i stedet for at give spørgsmålet til ‘the remote viewer’, får det en tilfældig label, f.eks. XY43K, og den clairvoyante bliver så bedt om at remote viewe target XY43K. Ganske fikst! Og det virker!

Hvordan man forudsiger næste måneds største nyheder! Læs videre »

Årsagen til menneskehedens problemer – 3. del: Beviser på sjælefragmentation og sjæle-de-fragmentation

Dette foredrag og debat er en fortsættelse af min korte tale “Årsagen til menneskehedens problemer – 2. del: Universets og alt livs skabelse”.

Noget af det jeg forklarer i dette foredrag, forklarede jeg med lidt flere detaljer i teksten “Eksempler på sjælefragmentation – eksempler på at flere personer føler eller kan huske at have været den samme person i et tidligere liv”.

Årsagen til menneskehedens problemer – 3. del: Beviser på sjælefragmentation og sjæle-de-fragmentation Læs videre »

Årsagen til menneskehedens problemer – 2. del: Universets og alt livs skabelse

Denne 6 min.s tale ved et symposium er en fortsættelse af talen “Årsagen til menneskehedens problemer – den korte version”.

Det jeg forklarer i denne tale, forklarede jeg også i kapitlet “Universets og livets skabelse” i min tekst “Transformationen – om menneskehedens situation og muligheder” fra 2007.

Årsagen til menneskehedens problemer – 2. del: Universets og alt livs skabelse Læs videre »

Årsagen til menneskehedens problemer – den korte version

Jeg vil forsøge at kæde den ekstreme destruktivitet vi ser på det politiske og økonomiske plan her på kloden sammen med det, som jeg føler er den allerdybeste årsag til alle menneskehedens problemer, ved at bygge videre på nogle af de ting jeg tidligere har skrevet om her på mit website.

Årsagen til menneskehedens problemer – den korte version Læs videre »

Cølibat-kravet er ikke Guds, men Den Katolske Kirkes

Jeg bliver nødt til at pointere at kravet om at du skal leve i cølibat ikke kommer fra Gud, men fra en meget menneskeskabt hierarkisk magt-struktur kaldet Den Romersk-Katolske Kirke. Og den mest ærlige og oprigtige grund jeg kan se til at DE har skabt den ide er, at så er der ikke nogen familie som kan arve præsternes eventuelle formue, som så i stedet tilfalder kirken… Meget smart – og umådeligt kynisk.

Cølibat-kravet er ikke Guds, men Den Katolske Kirkes Læs videre »

Eksempler på sjælefragmentation

… et slående eksempel, som indikerer at vores sjæl fragmenterer igen og igen, især når vi dør og hvis døden har været traumatisk, chokerende eller pludselig, og at mange af fragmenterne kan reinkarnere i hver sin fysiske menneskekrop – som jeg forklarer det i kapitlet “Fornægtelse og fragmentation” i min tekst “Transformationen – om menneskehedens situation og muligheder”

Eksempler på sjælefragmentation Læs videre »

Essensen af menneskehedens situation

Når man oplever noget traumatisk, fragmenterer man, og mister derved hukommelse, personlige kræfter, indsigt og bevidsthed. Men hvis ens sjæl var hel, altså ikke fragmenteret, så ville man ikke rode sig ud i traumatiske situationer. Det ville man kort fortalt være for klog til. Ergo må vi have været fragmenterede fra starten af vores skabelse!

Essensen af menneskehedens situation Læs videre »