Avancerede åndelige emner

Åndelige og etiske emner etc.:

I nogle af disse tekster afslører jeg det som jeg opfatter som den mest grundlæggende årsag til alle problemer i universet: Sjælefragmentation!

Abortmodstandere er ikke livets beskyttere

At modsætte sig fri adgang til prævention og abort er faktisk en fornægtelse af liv. Gud har givet os alle en fri vilje, så hvis en kvinde (eller mand) kan mærke, at det ikke er det rigtige tidspunkt eller den rigtige situation i øvrigt, at få et barn, må denne følelse erkendes, udtrykkes, og handles på så afbalanceret som muligt. Ellers er personen faktisk i gang med at kvæle sig selv.

Read more »

Sjælefragmentation – den virkelige årsag til eksistensen af både hjertesorg, utroskab, polyamori, jalousi etc.

Vores sjæle er fragmenterede. Dette problem er endnu kun kendt og forstået af ret få mennesker, selvom den ældste bog jeg kender om emnet blev udgivet i 1986: “Original Cause I – The Unseen Role of Denial” af Ceanne DeRohan.
Sjælefragmentation er et meget omfattende emne, men sammen med fornægtelse, forklarer det faktisk alle de problemer som menneskeheden endnu ikke har været istand til at forstå og løse.

Read more »

Er det skaberens intention at der skal eksistere aldring, sygdom, smerte og død?

Hvis man vil løse det mysterium, så må man først opdage eller gøre sig klart at man enten kan lade intellektet skabe ideer om spørgsmålet eller lade følelserne respondere på spørgsmålet. Det er vigtigt at forstå at vores intellekt kan rode sig ud i ubegrænsede mængder af spin – selvbedrag – luftkasteller – eller forestillingsverdener, så vores eneste chance for for alvor at forstå noget, som f.eks. os selv, livet og døden, Skaberen og universet osv., det er ved at blive i stand til at føle hvad der er godt og rigtigt. At kunne mærke om noget føles godt og rigtigt, er den eneste måde vi for alvor kan afgøre om noget er godt og rigtigt.

Read more »

‘Dommedag’, nutidens plager & døden – årsag & løsning

Alle disse plager skyldes dybest set vores manglende forståelse af os selv og vores indre åndelige tilstand. Selv eksistensen af aldring, sygdomme, smerte og død skyldes vores manglende forståelse af os selv. Det indre problem, som vi endnu aldrig har kunnet (eller villet) forstå, er, at vores sjæle er fragmenterede. Dette er et meget omfattende emne…

Read more »

Både mænd og kvinder kan opleve 2 fundamentalt forskellige typer orgasme

Jeg er ret sikker på at alle kvinder (og mænd!) helt generelt kan få 2 fundamentalt forskellige typer orgasme. Jeg vil kalde dem udløsningsorgasme og transformationsorgasme. Det er et mentalt spørgsmål. Pointen er at der er 2 helt fundamentalt forskellige måder at opfatte og bruge seksualkraften.
Det er noget jeg selv har oplevet.

Read more »

Transformationen – om menneskehedens situation og muligheder

Personlig og åndelig udvikling

Det er tekstens formål at igangsætte din krop og dine følelser, og ikke kun være et mentalt eller intellektuelt “projekt”.
… …
Tidligere har mennesket ikke turdet lade det fornægtede komme ind i bevidstheden, fordi vi ikke har kunnet acceptere og forstå det og forløse det, og derfor har mennesket ikke tidligere kunnet forstå sig selv og livet fuldt ud, og realisere sit fulde potentiale. Den mulighed eksisterer nu for dem der tør lade det ske.

Read more »