Avancerede åndelige emner

Åndelige og etiske emner etc.:

I nogle af disse tekster afslører jeg det som jeg opfatter som den mest grundlæggende årsag til alle problemer i universet: Sjælefragmentation!

Om Jesu Kristi død

Hos mange kristne finder man den ide at Jesus døde for os så vi kunne blive frelst. Og nogen udtrykker det nærmest som om at det var godt at han blev slået ihjel, så vi kan blive frelst.

Denne ide eller forestilling eller dogme er rablende skør. Det indebærer reelt at Gud er en form for sadist eller måske sadomasochist!

Om Jesu Kristi død Læs videre »

Hvad mener Gud om homoseksualitet mv.?

… spørgsmålet om hvorvidt noget er kærlighed og godt og rigtigt helt principielt er et spørgsmål som kun de personligt direkte involverede (og Gud) kan udtale sig om. Ingen andre, heller ikke præster, har nogen ret til at gøre sig til dommere over hvilke typer kærlighed der er ‘rigtige’ og hvilke typer kærlighed der er ‘forkerte’.

Hvad mener Gud om homoseksualitet mv.? Læs videre »

Hvad er personlig og åndelig udvikling

Det at udvikle sig kan måske defineres på flere måder, men det kan i hvert fald defineres som at erobre eller genvinde (nye) dele eller aspekter af en selv og livet.

Grunden til at disse dele af os selv ikke allerede er integrerede i os selv og vores liv er kort fortalt fordi vi på et tidspunkt er kommet til at dømme eller fordømme – og dermed misforstå – dem. Derved har vi ikke alene fornægtet de pågældende dele af os selv og livet og skubbet dem fra os – ud af bevidstheden – og lukket af overfor dem. Vi har også fastlåst dem i den fornægtede tilstand. Populært sagt har vi sat dem i ‘fængsel’ eller kvalt dem i en slags mentale ‘spændetrøjer’.

Hvad er personlig og åndelig udvikling Læs videre »

Abortmodstandere er ikke livets beskyttere

At modsætte sig fri adgang til prævention og abort er faktisk en fornægtelse af liv. Gud har givet os alle en fri vilje, så hvis en kvinde (eller mand) kan mærke, at det ikke er det rigtige tidspunkt eller den rigtige situation i øvrigt, at få et barn, må denne følelse erkendes, udtrykkes, og handles på så afbalanceret som muligt. Ellers er personen faktisk i gang med at kvæle sig selv.

Abortmodstandere er ikke livets beskyttere Læs videre »

Sjælefragmentation – den virkelige årsag til eksistensen af både hjertesorg, utroskab, polyamori, jalousi etc.

Vores sjæle er fragmenterede. Dette problem er endnu kun kendt og forstået af ret få mennesker, selvom den ældste bog jeg kender om emnet blev udgivet i 1986: “Original Cause I – The Unseen Role of Denial” af Ceanne DeRohan.
Sjælefragmentation er et meget omfattende emne, men sammen med fornægtelse, forklarer det faktisk alle de problemer som menneskeheden endnu ikke har været istand til at forstå og løse.

Sjælefragmentation – den virkelige årsag til eksistensen af både hjertesorg, utroskab, polyamori, jalousi etc. Læs videre »

Er det skaberens intention at der skal eksistere aldring, sygdom, smerte og død?

Hvis man vil løse det mysterium, så må man først opdage eller gøre sig klart at man enten kan lade intellektet skabe ideer om spørgsmålet eller lade følelserne respondere på spørgsmålet. Det er vigtigt at forstå at vores intellekt kan rode sig ud i ubegrænsede mængder af spin – selvbedrag – luftkasteller – eller forestillingsverdener, så vores eneste chance for for alvor at forstå noget, som f.eks. os selv, livet og døden, Skaberen og universet osv., det er ved at blive i stand til at føle hvad der er godt og rigtigt. At kunne mærke om noget føles godt og rigtigt, er den eneste måde vi for alvor kan afgøre om noget er godt og rigtigt.

Er det skaberens intention at der skal eksistere aldring, sygdom, smerte og død? Læs videre »

‘Dommedag’, nutidens plager & døden – årsag & løsning

Alle disse plager skyldes dybest set vores manglende forståelse af os selv og vores indre åndelige tilstand. Selv eksistensen af aldring, sygdomme, smerte og død skyldes vores manglende forståelse af os selv. Det indre problem, som vi endnu aldrig har kunnet (eller villet) forstå, er, at vores sjæle er fragmenterede. Dette er et meget omfattende emne…

‘Dommedag’, nutidens plager & døden – årsag & løsning Læs videre »

Både mænd og kvinder kan opleve 2 fundamentalt forskellige typer orgasme

Jeg er ret sikker på at alle kvinder (og mænd!) helt generelt kan få 2 fundamentalt forskellige typer orgasme. Jeg vil kalde dem udløsningsorgasme og transformationsorgasme. Det er et mentalt spørgsmål. Pointen er at der er 2 helt fundamentalt forskellige måder at opfatte og bruge seksualkraften.
Det er noget jeg selv har oplevet.

Både mænd og kvinder kan opleve 2 fundamentalt forskellige typer orgasme Læs videre »