Skaberens intentioner med seksualenergien mv.

This post is available in: Dansk English Español

Share this page:

Ver. 5.10, 27.07.2021: Et foto tilføjet
Ver. 5.01, 26.07.2020: En masse irrelevant er slettet i april 2020!
Ver. 4.20, 05.04.2019, og tidligere versioner

Åbent brev – mand søger kvinde:

Tilføjelse fra den 05.04.2019:
(Det følgende er et uddrag!)

Ny version: En kort beskrivelse af mig selv:

JEG føler at Universets og alt livs Skaber er både kærlig og intelligent. Det betyder at alle problemer kan løses – hvis man har et oprigtigt ønske om at forstå alting, ved at lære at lytte til Skaberen, Skabelsen, Gud Faderen, Gud Moderen, ens Højere Selv osv. – gennem kroppen og følelserne og intuitionen. I praksis vil det sige at man skal lære at lade kroppen og følelserne gøre en opmærksom på alle de ubevidste dømmende og fastlåsende misforståelser, som begrænser os og skaber alle vores problemer. – Eksisterer der en kvinde hvis nysgerrighed, videbegær, oprigtighed og ønske om at løse alle problemer ved at transformere og hele krop og sjæl er stærkere end hendes angst for det ukendte? Det er sådan en kvinde jeg søger, og som denne tekst og resten af mit website i særdeleshed er skrevet til. Jeg håber snart at komme i kontakt med dig.

(NB: Tidligere versioner af denne tekst havde den lidt provokatoriske titel ”Ønsker kvinder aldring og død?”)

2 ’modsatrettede’ typer orgasme

Allerede for ca. 25 år siden kunne jeg fornemme at mennesket helt overordnet set kan bruge seksualkraften / seksualenergien på 2 fundamentalt forskellige måder – 2 ’modsatrettede’ måder. Det betyder samtidig at både mænd og kvinder overordnet set kan opleve 2 fundamentalt forskellige typer orgasme. Jeg kalder dem udløsningsorgasme og transformationsorgasme. Det er altså et spørgsmål om hvordan man opfatter og vælger at bruge seksualenergien.

Seksualenergien / seksualiteten er en af de måder universets skabende kraft eller energi kan udtrykke sig på. Vi – eller mere præcist vores sjæle – opstod ved at Gud Faderen og Gud Moderen havde orgasmer!

Udløsningsorgasme

Hvis et menneske (bevidst eller ubevidst) identificerer sig med sin aktuelle fysiske form/krop, og tror på den forestilling, og alle de begrænsninger, som denne fastlåste form indebærer, så sidder man automatisk fast i den form, og derved skaber man aldring, sygdomme, død og hukommelsestab. Derved vil ens seksuelle oplevelser automatisk være kendetegnet ved det jeg kalder udløsningsorgasmer, som er kendetegnet ved at manden har sædudløsning/sædafgang, og kvinden har ægløsning og menstruation.

Fra et større åndeligt perspektiv er problemet ved denne form for orgasme, at deltagerne taber deres seksuelle energi, som er emotionel energi, dvs. vores livskræfter. Med andre ord: Når en mand ejakulerer mister han livskraft. Og når en kvinde har ægløsning og menstruation mister hun livskraft. Dette fører til aldring, sygdomme, død osv. osv.

En vigtig detalje i den forbindelse er at manden sagtens kan have sædudløsning uden at opleve det jeg ville kalde en orgasme… Ligesom at kvinden sagtens kan have ægløsninger (og menstruationer) uden at opleve orgasmer…

Transformationsorgasme – åndelig transformation gennem seksualitet og orgasme

Det interessante er at det omvendte også gør sig gældende: En mand kan have orgasme uden samtidig at have sædudløsning, og en kvinde kan have orgasmer uden at ’behøve’ at have ægløsninger og menstruationer! Det er transformationsorgasmen. Men det forudsætter at man helt bevidst har en helt anden tilgang til seksualenergien. Nemlig den indstilling at man skal akkumulere den og lade den accelerere sin vibrationsfrekvens, hvorved den accelererer kroppens og følelsernes vibrationsfrekvens, hvorved bevidstheden og ens forståelse af en selv og livet osv. ekspanderer. Og til sidst transformerer og heler man krop og sjæl, som derved bliver udødelige.

Transformationsorgasmerne sker således når du lader (seksual)energien og dermed kroppen og følelserne og bevidstheden udtrykke sig, accelerere deres vibrationsfrekvens og ekspandere på deres egne betingelser, i stedet for (bevidst eller ubevidst) at fastholde dem indenfor dit sinds begrænsninger, betingelser og dømmende misforståelser.

I så fald spreder orgasme-oplevelsen sig til hele kroppen, og hele kroppen kan ryste – nærmest lidt som et epileptisk anfald – og følelserne transformeres til kærlighed og din bevidsthed og forståelse af dig selv, livet, døden, Skaberen og Skabelsen begynder at ekspandere. På den måde bliver seksualenergien til en drivkraft i individets og menneskehedens åndelige og fysiske udvikling og transformation og heling.

Så hvis man ønsker at transformere og hele krop og sjæl, for derved at realisere sit fulde potentiale og opnå udødelighed, så vælger man at opleve transformationsorgasmer i stedet for udløsningsorgasmer, og mænd ophører med at have sædudløsninger og kvinder ophører med at have ægløsninger og menstruation.

Tilføjelse den 26.7.2020:

Hvis jeg skal forsøge at forklare hvor meget mere kraftfulde og fantastiske transformationsorgasmer er i sammenligning med udløsningsorgasmer, på en måde så mænd kan forstå det, så lad mig spørge dig: Vil du helst opleve at køre i en Ferrari eller i en VW ‘folkevognsbobbel’ fra 1960-erne…?

Vores sjæls sande potentiale

Vores essens – vores sjæl – har potentiale til så meget mere end vores aktuelle fysiske form – menneskekroppen, og dens aldring og død osv. Vores potentiale er umådeligt meget større.

Når man ønsker at realisere det potentiale, og derigennem afskaffe aldring, sygdomme, død, hukommelsestab osv., så vælger man at akkumulere og transformere seksualenergien, i stedet for at projicere eller spilde den ud i sædafgang, ægløsning/menstruation og afkom/børn. Vi kan altid få alle de børn vi måtte have lyst til, når vi først har afskaffet aldring og død osv.!

Denne transformation er i yderste konsekvens en både fysisk, emotionel og åndelig transformation, og det forsøger jeg at forklare i detaljer i min centrale tekst Transformationen – om menneskehedens situation og muligheder her på mit website. Hvis man for alvor ønsker at forstå hvad det er jeg taler om, så bliver man nødt til at læse den tekst.

Multiorgasme – både for mænd og kvinder!

En mand som ønsker eller forstår nødvendigheden af åndelig transformation, kan have flere transformationsorgasmer i et samleje uden en eneste sædudløsning. Jeg har oplevet det!

Det er indlysende for mig at alle kvinder må have den samme evne.

Problemet for både kvinder og mænd er at vi har masser af ubevidste dømmende og fastlåsende misforståelser, indre konflikter mellem intellekt og følelser, blokeringer, traumer osv., som forhindrer seksualenergien i at accelerere og ekspandere og derfor forhindrer os i nemt at opleve denne meget anderledes form for orgasme. Men jeg tror ikke på at det er decideret umuligt for nogen, fordi man eventuelt mangler et såkaldt ”G-punkt” el.lign.

Jeg føler at sex er lidt ligesom at stå på ski: Nogen gange falder man, især i starten eller når man møder ”nye pister”… 🙂 Problemet er at den måde de fleste mennesker dyrker sex svarer lidt til at stå på ski med det formål at falde…!

Meget af det her forklarede jeg allerede i 2008 i den korte tekst Både mænd og kvinder kan opleve 2 fundamentalt forskellige typer orgasme

En del åndelige lærere igennem tiderne har kunnet se at seksualenergien / seksualiteten kan føre til smerte og noget destruktivt. Men det er ikke selve seksualenergien der er destruktiv! Seksualenergien er som sagt selve universets skabende kraft. Det er vores mange (ubevidste) dømmende misforståelser, som tvinger seksualenergien / seksualiteten til at udtrykke sig på destruktive måder eller former!

Vores mest fundamentale misforståelser

Aldring, sygdomme, smerte, død, hukommelsestab og reinkarnation vil forsvinde, når vi har opdaget, erkendt og sluppet alle de ubevidste dømmende og fastlåsende misforståelser, som begrænser os og skaber alle vores problemer. Psykopater, vold, krig, undertrykkelse osv. vil selvfølgelig også forsvinde ved samme lejlighed.

Eftersom vi mennesker ikke allerede for lang tid siden har afskaffet aldring og død osv., ved at give slip på misforståelser, så kan du rent logisk regne ud at vi har nogle meget fundamentale misforståelser, som vi er ret overbeviste om er sandheder, og at de fleste mennesker tilsyneladende hellere vil dø end at skulle erkende og slippe de pågældende misforståelser! Den erkendelse bør du måske lige ‘fordøje’, inden du læser min ovennævnte tekst Transformationen

Ja – dette er en form for kontaktannonce

Jeg håber det er tydeligt at denne tekst er en lidt speciel form for kontaktannonce! Og som sådan bør den jo indeholde min email adresse – Image showing my e-mail address – og et nogenlunde up-to-date foto af mig (nedenfor). Billedet er fra da jeg i efteråret 2017 holdt foredraget “The Creation of The Universe – The Intentions and The Cause of all the problems”. Det emne behandler jeg allerede i flere tekster og videoer her på mit website, og i nær fremtid vil jeg formentlig lægge en videooptagelse af det foredrag her på mit website.

Jeg ser frem til at høre fra enhver, som føler trang til at respondere på denne tekst.

På forhånd tak.

Kærlig hilsen
Henrik Rosenø

Klik for at forstørre foto af Henrik Rosenø

Ovenstående foto er fra september 2017. Her kommer et foto fra juni 2020:

Klik for at forstørre foto af Henrik Rosenø

Privacy Policy


Share this page:

This post is available in: Dansk English Español

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.