Skaberens intentioner med seksualenergien mv. (tidligere version)

This post is available in: Dansk English

Share this page:

Version 4.20, den 05.04.2019: Mindre omstrukturering.
Version 4.10, den 17.12.2018: Endnu en tilføjelse.
Version 4.00, den 13.11.2018: En afgørende tilføjelse
Version 3.70, den 17.10.2018: Endnu en tilføjelse.
Version 3.60, den 26.09.2018: En tilføjelse mere.
Version 3.50, den 06.09.2018: En tilføjelse.
(Udkast) Version (3.00), den 25.07.2018
Version 2.00, den 18.05.2018
Version 1.10, den 11.11.2017
Version 1.00, den 01.11.2017

Åbent brev – mand søger kvinde:

NB! Dette er en forældet version! Den aktuelle version ligger her!

Tilføjelse i version 4.20 (og ver. 4.10), den 05.04.2019:

Her kommer et uddrag af teksten Ny version: En kort beskrivelse af mig selv:

(NB: Tidligere versioner af denne tekst havde den lidt provokatoriske titel ”Ønsker kvinder aldring og død?”)

2 ’modsatrettede’ typer orgasme

Allerede dengang kunne jeg fornemme at mennesket helt overordnet set kan bruge seksualkraften / seksualenergien på 2 fundamentalt forskellige måder – 2 ’modsatrettede’ måder. Det betyder samtidig at både mænd og kvinder overordnet set kan opleve 2 fundamentalt forskellige typer orgasme. Jeg kalder dem udløsningsorgasme og transformationsorgasme. Det er altså et spørgsmål om hvordan man opfatter og vælger at bruge seksualenergien.

Seksualenergien / seksualiteten er en af de måder universets skabende kraft eller energi kan udtrykke sig på. Vi – eller mere præcist vores sjæle – opstod ved at Gud Faderen og Gud Moderen havde orgasmer!

Udløsningsorgasme

Hvis et menneske (bevidst eller ubevidst) identificerer sig med sin aktuelle fysiske form/krop, og tror på den forestilling, og alle de begrænsninger, som denne fastlåste form indebærer, så sidder man automatisk fast i den form, og derved skaber man aldring, sygdomme, død og hukommelsestab. Derved vil ens seksuelle oplevelser automatisk være kendetegnet ved det jeg kalder udløsningsorgasmer, som er kendetegnet ved at manden har sædudløsning/sædafgang, og kvinden har ægløsning og menstruation.

Fra et større åndeligt perspektiv er problemet ved denne form for orgasme, at deltagerne taber deres seksuelle energi, som er emotionel energi, dvs. vores livskræfter. Med andre ord: Når en mand ejakulerer mister han livskraft. Og når en kvinde har ægløsning og menstruation mister hun livskraft. Dette fører til aldring, sygdomme, død osv. osv.

En vigtig detalje i den forbindelse er at manden sagtens kan have sædudløsning uden at opleve det jeg ville kalde en orgasme… Ligesom at kvinden sagtens kan have ægløsninger (og menstruationer) uden at opleve orgasmer…

Transformationsorgasme – åndelig transformation gennem seksualitet og orgasme

Det interessante er at det omvendte også gør sig gældende: En mand kan have orgasme uden samtidig at have sædudløsning, og en kvinde kan have orgasmer uden at ’behøve’ at have ægløsninger og menstruationer! Det er transformationsorgasmen. Men det forudsætter at man helt bevidst har en helt anden tilgang til seksualenergien. Nemlig den indstilling at man skal akkumulere den og lade den accelerere sin vibrationsfrekvens, hvorved den accelererer kroppens og følelsernes vibrationsfrekvens, hvorved bevidstheden og ens forståelse af en selv og livet osv. ekspanderer. Og til sidst transformerer og heler man krop og sjæl, som derved bliver udødelige.

Transformationsorgasmerne sker således når du lader (seksual)energien og dermed kroppen og følelserne og bevidstheden udtrykke sig, accelerere deres vibrationsfrekvens og ekspandere på deres egne betingelser, i stedet for (bevidst eller ubevidst) at fastholde dem indenfor dit sinds begrænsninger, betingelser og dømmende misforståelser.

I så fald spreder orgasme-oplevelsen sig til hele kroppen, og hele kroppen kan ryste – nærmest lidt som et epileptisk anfald – og følelserne transformeres til kærlighed og din bevidsthed og forståelse af dig selv, livet, døden, Skaberen og Skabelsen begynder at ekspandere. På den måde bliver seksualenergien til en drivkraft i individets og menneskehedens åndelige og fysiske udvikling og transformation og heling.

Så hvis man ønsker at transformere og hele krop og sjæl, for derved at realisere sit fulde potentiale og opnå udødelighed, så vælger man at opleve transformationsorgasmer i stedet for udløsningsorgasmer, og mænd ophører med at have sædudløsninger og kvinder ophører med at have ægløsninger og menstruation.

Vores sjæls sande potentiale

Vores essens – vores sjæl – har potentiale til så meget mere end vores aktuelle fysiske form – menneskekroppen, og dens aldring og død osv. Vores potentiale er umådeligt meget større.

Når man ønsker at realisere det potentiale, og derigennem afskaffe aldring, sygdomme, død, hukommelsestab osv., så vælger man at akkumulere og transformere seksualenergien, i stedet for at projicere eller spilde den ud i sædafgang, ægløsning/menstruation og afkom/børn. Vi kan altid få alle de børn vi måtte have lyst til, når vi først har afskaffet aldring og død osv.!

Denne transformation er i yderste konsekvens en både fysisk, emotionel og åndelig transformation, og det forsøger jeg at forklare i detaljer i min centrale tekst Transformationen – om menneskehedens situation og muligheder her på mit website. Hvis man for alvor ønsker at forstå hvad det er jeg taler om, så bliver man nødt til at læse den tekst.

Multiorgasme – både for mænd og kvinder!

En mand som ønsker eller forstår nødvendigheden af åndelig transformation, kan have flere transformationsorgasmer i et samleje uden en eneste sædudløsning. Jeg har oplevet det!

Det er indlysende for mig at alle kvinder må have den samme evne.

Problemet for både kvinder og mænd er at vi har masser af ubevidste dømmende og fastlåsende misforståelser, indre konflikter mellem intellekt og følelser, blokeringer, traumer osv., som forhindrer seksualenergien i at accelerere og ekspandere og derfor forhindrer os i nemt at opleve denne meget anderledes form for orgasme. Men jeg tror ikke på at det er decideret umuligt for nogen, fordi man eventuelt mangler et såkaldt ”G-punkt” el.lign.

Jeg føler at sex er lidt ligesom at stå på ski: Nogen gange falder man, især i starten eller når man møder ”nye pister”… 🙂 Problemet er at den måde de fleste mennesker dyrker sex svarer lidt til at stå på ski med det formål at falde…!

Meget af det her forklarede jeg allerede i 2008 i den korte tekst Både mænd og kvinder kan opleve 2 fundamentalt forskellige typer orgasme

En del åndelige lærere igennem tiderne har kunnet se at seksualenergien / seksualiteten kan føre til smerte og noget destruktivt. Men det er ikke selve seksualenergien der er destruktiv! Seksualenergien er som sagt selve universets skabende kraft. Det er vores mange (ubevidste) dømmende misforståelser, som tvinger seksualenergien / seksualiteten til at udtrykke sig på destruktive måder eller former!

Vores mest fundamentale misforståelser

Aldring, sygdomme, smerte, død, hukommelsestab og reinkarnation vil forsvinde, når vi har opdaget, erkendt og sluppet alle de ubevidste dømmende og fastlåsende misforståelser, som begrænser os og skaber alle vores problemer. Psykopater, vold, krig, undertrykkelse osv. vil selvfølgelig også forsvinde ved samme lejlighed.

Eftersom vi mennesker ikke allerede for lang tid siden har afskaffet aldring og død osv., ved at give slip på misforståelser, så kan du rent logisk regne ud at vi har nogle meget fundamentale misforståelser, som vi er ret overbeviste om er sandheder, og at de fleste mennesker tilsyneladende hellere vil dø end at skulle erkende og slippe de pågældende misforståelser! Den erkendelse bør du måske lige ‘fordøje’, inden du læser min ovennævnte tekst Transformationen

Min ”kone”…

For 25 år siden mødte jeg så min ”kone” – Maria. Jeg tror det er mindst 7 år siden at hun og jeg sidst forsøgte at dyrke sex – uden det store held… Nærmere betegnet i april 2011. Men allerede dengang var det en del år siden at vi reelt havde haft noget som jeg ville kalde et seksualliv.

Hvad er problemet og hvorfor skriver jeg ”kone” i anførselstegn?

Mit problem er at Maria – min ”kone” – aldrig har ønsket at deltage i den ovennævnte erkendelses- og transformations-proces og derved komme i reel kontakt med mig. Man kan kort fortalt sige at hun kun ønsker at have kontakt med mig på betingelse af at jeg ikke er mig, men i stedet lader mig presse, true eller manipulere ind i rollen som en helt anden end den jeg er. Med andre ord, at jeg reelt underkaster mig den ide at Skaberen åbenbart ønsker at vi skal ældes og dø…

Tilføjelse i version 4.00, den 13.11.2018:
Inden jeg forsøger at udrede hele den ’lidelseshistorie’, som mit og Marias forhold har været, så vil jeg give jer den gode nyhed:

Nu kan jeg endelig komme videre med mit liv!

Søndag den 11.11.2018 gav jeg således Maria det følgende brev:

Kære Maria

Jeg opgiver hermed endeligt at komme i reel kontakt med dig.

Allerede før jeg mødte dig vidste jeg reelt hvad jeg vil med mit liv, selvom jeg dengang ikke var i stand til at formulere mig lige så klart som nu.

Men vores problem er jo ikke hvor godt jeg er i stand til at formulere mig!

Vores problem er at du aldrig har ønsket at forstå hvad det er jeg vil med mit liv, og som jeg reelt allerede ville inden jeg mødte dig!

Med andre ord: Du har aldrig ønsket at tillade mig at komme i reel kontakt med dig!

Når en kvinde gifter sig med en mand der ved hvad han vil, og som ikke på nogen måde forsøger at lægge skjul på hvad han vil, så er det fra mit synspunkt kvindens opgave – ja faktisk hendes pligt – at have et oprigtigt ønske om at forstå hvad det er han vil, og når hun så har forstået det, kan hun enten vælge at deltage aktivt, bevidst og oprigtigt i ’projektet’ eller at forlade ham!

Men du valgte i stedet at gifte dig med en lidt tilfældig mand, for derefter at bruge alle dine kræfter på at forsøge at presse, true, tvinge og manipulere den mand – mig – til at underkaste sig dine – meget ordinære, gennemsnitlige og dogmatiske – ideer om hvad ’man’ skal, når man er gift.

Derfor har vores ”ægteskab” i og for sig været et langt skænderi, hvor jeg har forsøgt at forklare dig hvad det er jeg vil, og som jeg reelt allerede havde besluttet at dedikere mig selv og mit liv til inden vi mødtes, og hvor du så har brugt alle dine kræfter på at forsøge at presse, true, tvinge og manipulere mig til at blive en anden – mere ordinær og gennemsnitlig – mand.

Men lige nu er altså det tidspunkt hvor jeg endeligt opgiver at komme i reel kontakt med dig!

Dette brev er således en konstatering af at vi reelt aldrig har haft et reelt parforhold eller kærlighedsforhold. Simpelthen fordi du aldrig har ønsket at have reel kontakt med mig og forstå hvad det var jeg reelt allerede havde besluttet er formålet med mit liv, før jeg mødte dig.

Jeg lovede dig at hjælpe dig med at få opholdstilladelse i Danmark. Og det løfte har jeg indfriet.

Jeg havde så håbet at du til gengæld havde et oprigtigt ønske om at forstå hvad det er jeg vil. Men det håb har du så til gengæld fuldstændigt gjort til skamme…!

Så fra nu af er vores ”ægteskab” en midlertidig og rent juridisk ’konstruktion’, idet du har valgt at blokere, lukke af overfor og forhindre alle andre muligheder. Derfor føler jeg ikke længere nogen form for forpligtelser overfor dig, udover de (gensidige) økonomiske forpligtelser, som ægteskabslovgivningen pålægger os, fordi den ikke tager højde for kvinder der gifter sig med en mand uden at ønske at have reel kontakt med ham…

Grunden til at jeg skriver til dig i stedet for blot at tale med dig er selvfølgelig alle mine meget smertefulde erfaringer med at du altid reagerer med raseri, trusler, hysteri og manipulation hver gang jeg forsøger at komme i kontakt med dig. Hvorved du afbryder og forhindrer enhver form for ægte kommunikation.

KH

Henrik

Hvis du vil slippe for alle detaljerne i min og Marias lange ’lidelseshistorie’, så spring direkte til det sidste afsnit i denne tekst – som starter med NB!

Og så vil du nok spørge: Jamen hvorfor giftede du dig så med hende?

Jeg ønskede at lære hende at kende, og til det formål følte jeg at det ville være morderligt praktisk at hun befandt sig i Danmark… Og eftersom hun var fra Peru, så kunne hun kun blive i Danmark hvis hun giftede sig med ‘en eller anden’. Så for at lære hende at kende var jeg nødt til først at gifte mig med hende. De fleste danskere har den fordel at de kan gøre de 2 ting i den modsatte rækkefølge, hvilket jo er noget mere logisk og konstruktivt og fornuftigt. Det blev min store tragedie. For Maria har aldrig ønsket at forstå hvad det er jeg føler og vil. Med andre ord: Hun har reelt aldrig ønsket at have reel kontakt med mig. Men det fandt jeg først ud af efter jeg havde skrevet under på ægteskabskontrakten på Rådhuset.

Men hvorfor er vi så endnu aldrig blevet skilt?

Det spørgsmål er måske en lille smule mere kringlet.
Jeg har aldrig lagt skjul på hvad jeg føler og vil – heller ikke før vi blev gift!
Maria derimod har tilsyneladende troet – og tror måske stadig den dag i dag – at hun kan true mig til enten at makke ret og underkaste mig hendes ideer om hvad ‘man skal’ når man er gift eller at flygte fra hende – altså søge skilsmisse. Og jeg har været lige ved at gøre det sidstnævnte. Nu – i bagklogskabens ulidelige klarsyn – kan jeg se, at det logiske, etiske og emotionelle problem hvis jeg søger skilsmisse er, at jeg i så fald – på hendes vegne – beslutter at hun ikke ønsker at have kontakt med mig… Og det kan jo ikke skabe en reel forløsning og afklaring af alting.

Og hvorfor offentliggør jeg så alle disse personlige problemer i et åbent brev her på mit website

Det er selvfølgelig også en noget træls historie…
Som du nok kan forstå, har jeg igennem alle de år jeg har kendt Maria gjort alt hvad jeg kunne for at forsøge at forklare hende hvad det er jeg føler og vil, og som jeg reelt allerede følte og ville inden jeg mødte hende, selvom jeg måske ikke var i stand til at formulere mig helt lige så klart som jeg er nu. I rigtig mange år havde jeg den ekstremt naive forestilling, at hvis jeg bare blev bedre til at forstå og dermed formulere hvad det er jeg føler og vil, så en dag ville hun sige ”Nåårh – nu forstår jeg hvad det er du vil!” Og så ville hun enten sige ”Yes! Det vil jeg også!” Eller også ville hun sige ”Nej! Jeg vil skilles!” Sådan ville en rationel, logisk og konstruktiv person jo agere… Men kvinder er åbenbart ikke altid rationelle!

I stedet er det som om hun ser det som formålet med hendes liv at forsøge – vha. raseri, trusler, hysteri og manipulation – at kvæle mig og mit ønske om transformation og heling af vores kroppe og sjæle og skabelsen af en helt ny verden. Og det er jo faktisk lykkedes hende meget godt indtil nu…

For at gøre en lang historie kort, så er det at fortælle min historie til ‘hele verden’, i dette åbne brev, den eneste mulighed jeg lige kan se, for at komme videre. Men det forudsætter nok at nogen der læser dette brev reagerer og responderer.

Tilføjelse i version 3.50, den 6.9.2018:
Jeg vil gerne forsøge at forklare lidt mere konkret hvad det er der gør at jeg endnu ikke selv har kunnet løse konflikten mellem mig og Maria:

Problemet er at Maria konsekvent trækker alle andre ind ’imellem’ os, enten som ’en mur’ eller ’en kølle’, ved konsekvent at hævde at alle, selv min familie og mine venner, ligesom hende selv, synes at jeg er sindssyg eller sådan noget, og at hun derfor har ret til at ignorere, fornægte og manipulere alt hvad jeg siger – og om nødvendigt bruge raseri, trusler, hysteri og manipulation i forsøget på at kvæle mig eller få mig til at holde kæft – hver gang jeg forsøger at udtrykke hvad jeg føler og vil, og reelt allerede følte og ville inden jeg mødte hende, selvom jeg måske ikke var i stand til at udtrykke mig helt lige så klart den gang.

Et eksempel:
På et tidspunkt så vi en film kaldet “Flaskepost fra P” om en ekstremt udspekuleret psykopat.
Jeg forsøgte så at forklare Maria at man kanløse problemer, hvis man har et oprigtigt ønske om at forstå alting.
Det gjorde hende rasende, hvorefter hun bl.a. gentog det hun har sagt så tit: “Din familie og dine venner ved godt at du ‘estas mal de la cabeca’!” = at du er skør eller sindssyg. Google translate: “du er syg i hovedet!”.

Jeg bliver derfor nødt til at finde ud af om mine “venner” og min familie faktisk synes at jeg er syg i hovedet, sådan som Maria konsekvent påstår at I synes, for i så fald er I jo ikke mine venner – men måske Marias(?) Men hvis I ikke synes at jeg er syg i hovedet, så bliver nogen af jer til gengæld nødt til at gøre det klart overfor Maria at det er for langt ude at hun hævder at I synes det og at hun mener at det at I synes det, giver hende ret til at ignorere, fornægte og manipulere alt hvad jeg siger. Og at hvis hun virkelig synes jeg er syg i hovedet, så er det jo den helt forkerte mand hun har giftet sig med…!

Ellers har I reelt – i Marias øjne – valgt at bekræfte hende i at jeg er syg i hovedet og at hun derfor har ret til at bruge alle sine kræfter på at forsøge at kvæle mig, ved at ignorere, fornægte og manipulere alt hvad jeg siger.

Det er forklaringen på hvorfor jeg ikke selv har kunnet løse problemet, men har behov for hjælp fra venner og familie – hvis jeg har nogen venner og familie…?
Man kan også sige det på den måde, at jeg kunne godt gå fra Maria, men jeg kan ikke få min værdighed og min selvrespekt med – med mindre at nogle af mine venner og familie hjælper mig med at få hende til at ‘vågne op’ og tage ansvar for sig selv og hvad hun vil, i stedet for at hun hele tiden trækker jer ind ‘imellem’ hende og mig, som en slags gidsler eller ‘statister’, i hendes forsøg på at slippe for at skulle have reel kontakt med mig.

Tilføjelse i version 3.60, den 26.9.2018:
Flere person har tolket det jeg skriver som at jeg gerne vil have nogen til at overbevise Maria om at hun skal gøre noget bestemt eller skal deltage i noget som har et bestemt formål eller sådan noget.

Det er ikke lige det jeg forsøger at sige. Det jeg gerne vil have hjælp til er at få Maria til at erkende at jeg reelt allerede vidste hvad jeg ville før jeg mødte hende og at jeg aldrig har forsøgt at lægge skjul på hvad det er jeg vil, og at hun derfor må gøre op med sig selv om det er sådan en mand hun vil have, eller om hun må erkende at det er den forkerte mand hun har giftet sig med og at hun aldrig vil blive rigtig lykkelig sammen med mig, og reelt spilder både sin og min tid!

Plus at folk selvfølgelig meget gerne må starte med at fortælle mig og hende om de – som hun påstår – giver hende ret i at hun har ret til konsekvent at forsøge at kvæle mig ved at ignorere, fornægte og manipulere alt hvad jeg siger, fordi hun synes jeg er sindssyg (eller hvordan hun nu lige vælger at formulere det)!

På forhånd tak!

Tilføjelse i version 3.70, den 17.10.2018:
Kære alle!

Maria – min “kone” – har på et tidspunkt indrømmet at hun aldrig har ønsket at forstå eller deltage i det jeg vil med mit liv – og som jeg reelt allerede ville før jeg mødte hende, og som jeg aldrig har forsøgt at lægge skjult på at jeg vil!
Hun indrømmede mere eller mindre at hun troede og håbede at hun kunne presse, true, tvinge og manipulere mig til at holde op med at føle og ville det som jeg reelt allerede følte og ville inden jeg mødte hende…!

I det lys kunne vi godt blive skilt nu, uden at jeg for altid har deponeret al min selvrespekt hos hende. Men i og med at jeg ved hvor manipulerende og fornægtende hun er, så vil jeg gerne have hende til at indrømme det når der er vidner tilstede. Ellers vil hun sikkert bare benægte at hun nogen sinde har sagt det…

Men indtil nu er der kun 2 personer blandt mine såkaldte “venner” og “familie”, som hhv. har forsøgt eller vil forsøge at komme i kontakt med hende.
Alle andre udstråler enten en ‘larmende tavshed’ eller forsøger at overbevise mig om at jeg ‘blot’ skal ‘flygte fra tyrannen’ uden først at få oprejsning i form af hendes ’tilståelse’ af det ovennævnte.
En mener sågar at det er min pligt at underkaste mig hendes meget dømmende og snævertsynede ideer om hvad man skal når man er gift…!
2 af de sidstnævnte er sågar terapeuter. Det er lidt chokerende!

NB! Det her er nok jeres sidste chance for at ’tilmelde jer’ det ‘hold’ som vil gøre et eller andet aktivt for at hjælpe mig med at få genoprejsning og få genoprettet en reel balance mellem Maria og mig! (Ellers har I – i Marias øjne – automatisk valgt at støtte hende i hendes “ret” til at bruge alle sine kræfter på at forsøge at kvæle mig…)

KH
Henrik

NB! Inden jeg offentliggjorde dette brev, har jeg selvfølgelig givet en kopi til Maria og givet hende mulighed for at reagere. Resultatet af det var kort fortalt at hun – for Gud ved hvilken gang – gentog at jeg er gak-gak og at hun ikke gider at høre på alle mine skøre ideer, og at hvis jeg ønsker at forlade hende, så kan jeg bare gøre det, for hun er ligeglad. Så i en vis forstand er denne tekst en lidt speciel form for kontaktannonce. Og som sådan bør den jo indeholde min email adresse – Image showing my e-mail address – og et up-to-date foto af mig. Billedet er fra da jeg i efteråret 2017 holdt foredraget “The Creation of The Universe – The Intentions and The Cause of all the problems”. Det emne behandler jeg jo allerede i flere tekster og videoer her på mit website, men i nær fremtid vil jeg formentlig lægge en videooptagelse af det foredrag her på mit website.

Jeg ser frem til at høre fra enhver, som føler trang til at respondere på denne tekst.

På forhånd tak.

Kærlig hilsen
Henrik Rosenø

Klik for at forstørre foto af Henrik Rosenø

Privacy Policy


Share this page:

This post is available in: Dansk English