Psykopat-testen – Hvordan samfundet kan tjene et 2-cifret mia.-beløb årligt

This post is available in: Dansk

Share this page:

Version 3.00, den 19.3.2023: Lang tilføjelse (nær slutningen).
Version 2.00, den 27.07.2019: Vigtig tilføjelse (i slutningen).
Version 1.00, den 30.04.2019

(Dette er indholdet af et email jeg oprindeligt sendte til venner osv. den 6.2.2019.)

OK – jeg indrømmer at det at samfundet kan tjene eller spare et 2-cifret mia.-beløb årligt på følgende forslag er et meget løst estimat. Men det ville egentlig ikke overraske mig hvis det danske samfund i løbet af nogle år ville blive f.eks. 50 mia. kr. rigere årligt, som resultat af mit forslag.

Tirsdag den 5.2.2019 så jeg at Ekstra Bladets ‘spiseseddel’ sagde: “SPOT EN PSYKOPAT”.

Eksistensen af psykopater (ca. 2-5% af befolkningen) er – hvis I spørger mig – vores samfunds største økonomiske problem og den største årsag til kriminalitet, så jeg tænkte at når nu en avis endelig skriver om noget væsentligt, så ville jeg købe den. Jeg kan ikke huske hvornår jeg sidst har købt en avis… 🙂

I artiklen fremgår det bl.a. i hvilke professioner man oftest finder psykopaterne:

” Man møder oftest psykopater i disse ti professioner. Fælles for brancherne er, at de giver psykopaten magt, penge og spænding – og større mulighed for at kontrollere og manipulere andre mennesker:

1. Administrerende direktør/højeste chef i en virksomhed
2. Jurist
3. Medievirksomhed (tv/radio)
4. Sælger
5. Kirurg
6. Journalist
7. Politiansat
8. Religiøs leder
9. Kok
10. Embedsmand.

Kilde: Britiske psykolog Kevin Dutton/Thomas Erikson “

Jeg ved ikke hvordan “Kok” har sneget sig ind på listen? Hvis I spørger mig burde der i stedet have stået politiker…!

For mig er det nærmest indlysende logik at psykopater har større chancer end os andre for at opnå magtpositioner, f.eks. i de ovennævnte jobs. Simpelthen fordi de er mere end parate til at gøre umoralske ting, som vi andre aldrig ville gøre. Alle vi andre har simpelthen et stort ‘handicap’ i konkurrencen med psykopaterne!

Dertil kommer at psykopater faktisk er ret gode til at arbejde sammen! Det vil måske komme bag på nogen, og jeg vil ikke her bruge en masse energi på at forsøge at forklare eller bevise hvorfor det forholder sig sådan og hvordan de arbejder sammen. Men hvis vi ser på de relativt primitive psykopater, så ved vi jo at de arbejder sammen! F.eks. i form af mafia-organisationer, rockerbander, Loyal to Familia osv. osv. Så hvorfor skulle de mere avancerede og intelligente psykopater – dem der f.eks. har de ovennævnte jobs – ikke også arbejde sammen i det skjulte? (Det kaldes rent juridisk konspirationer.)
I kraft af deres intelligens gør de det så godt at vi andre ikke opdager hvordan de arbejder sammen, men blot oplever konsekvenserne, f.eks. i form af salget af en del af DONG til Goldman Sachs!

Når man ser på hvor mange offentlige projekter og tiltag og udgifter og indtægter som går skævt – nogen gange MEGET skævt – så er der normalt NOGEN der har gavn af det – og derfor er det logisk at antage at mange af disse ‘fadæser’ er resultatet af at der har siddet psykopater i nøglepositioner, OG at disse har arbejdet sammen i det skjulte!

Så hvis vi – forebyggende – kan forhindre psykopaterne i at opnå magtpositioner af enhver art, så er jeg ret sikker på at ret mange af ‘fadæserne’ ville kunne undgås, og alle vi andre ville blive milliarder af kroner rigere!

Og dermed når vi så til det allermest interessante i artiklen:

“Det vides ikke præcist, hvordan det opstår, men der er en påviselig forandring foran i hjernen på mennesker med psykopatiske træk.”

OK! Det må betyde at man på et objektivt grundlag kan vurdere hvem der er psykopater!
Så mit forslag er i princippet enkelt:

For at blive ansat i jobs hvor man på en eller anden måde har indflydelse på eller magt over andre mennesker, skal man have bestået en psykopat-test!
Alle folketingsmedlemmer og ledende medlemmer af politiske partier skal selvfølgelig også have bestået testen.

Hvis man af en eller anden grund ikke direkte kan pålægge alle private virksomheder at alle ledende medarbejdere skal bestå psykopat-testen, så skal hele ledelsen i et firma der ønsker at blive leverandør til det offentlige selvfølgelig kunne bestå psykopat-testen!

Tilføjelse den 19.3.2023:

DR2 Deadline havde den 15.3. et rigtig godt interview med den amerikanske forsker og politolog Brian Klaas, som – ligesom jeg – konkluderer at vores samfund er sådan indrettet at det er psykopater, sociopater, narcissister og manipulatorer som har de bedste chancer for at få magtpositionerne, selvom det jo lige nøjagtig er dem som vi IKKE skulle have givet magten til! De er hensynsløse, skruppelløse og egocentrerede. Psykopater føler vel nærmest at formålet med deres liv er at have magt og kontrol over andre – på bekostning af alt og alle:

Deadline: Magten er i de forkerte hænder

15. MAR 2023 17:00 | 25 Min.

Det siges, at magt korrumperer – men faktisk er virkeligheden langt mere ildevarslende. Hele vores system er indrettet til at tiltrække og forfremme de magtbegærlige og skruppelløse. Det siger politologen Brian Klaas. Hør hvor galt det står til, og hvad vi kan gøre ved det.

Udsendelsen ligger på dr.dk indtil den 14. apr 2023. Men jeg har en kopi du kan få.

Brian Klaas har interviewet ca. 500 magtmennesker – lige fra præsidenter til kultledere og har lige udgivet bogen “Corruptible”, hvor han kulegraver hvilke personlighedstræk der kendetegner mennesker med magt.
Undersøgelser viser at der er mellem 4 og 25 gange så mange psykopater blandt ledere i magtpositioner som i befolkningen generelt. Nøjagtig som jeg har konkluderet for år tilbage. Det er netop de psykopatiske træk osv., som giver dem en fordel sammenlignet med alle os andre, i forhold til at overtale alle os andre til at give dem magten… hvad enten vi taler om politikere eller erhvervsledere osv. osv.

Det er en katastrofe, hvis I spørger mig. Eller rettere sagt: Det er årsagen til alle de andre katastrofer og problemer i vores samfund og verden. Det er rent logisk det FØRSTE problem vi skal have løst i vores samfund. Derefter løser alle andre problemer sig nærmest af sig selv…

Derfor foreslår han (selvfølgelig, ligesom jeg) psykologisk screening med psykometriske tests til frasortering af psykopater mv. ved partiers valg af ledere.
Det samme bør selvfølgelig gælde ved ansættelser i lederstillinger helt generelt.
Han foreslår også at partierne mere aktivt skal ‘trække’ almindelige mennesker ind i politik, i stedet for så at sige at afvente at dem der er magtbegærlige kommer og udfylder tomrummet…
Han foreslår også en slags tilsyn/overvågning af det politiske system, hvor medlemmerne er tilfældigt udvalgt blandt befolkningen, lidt ligesom at domsmænd og nævninge er tilfældigt udvalgt blandt befolkningen.

Han går så langt som til at sige at de bedste ledere er blandt dem som slet ikke forsøger at opnå magt.

Brian Klaas påpeger også vigtigheden af hvilke typer mennesker man forsøger at tiltrække til et givent (leder)job, og han nævner som eksempel at politiet i USA rekrutterer nye politifolk med videoer som indeholder kampvogne og fremstiller politiet som en militær angrebsenhed. Og det tiltrækker selvfølgelig nogle helt forkerte typer, f.eks. tidligere soldater og folk som gerne ville have været i militæret.
I New Zealand derimod lavede man nogle humoristiske videoer, som fremstiller politiet som en slags samfundstjenere der hjælper borgerne. Det førte til nogle helt andre ansøgere og et stort fald i politivold osv.

DR2 Deadline interviewer også Bodil Nordestgaard Ismiris, adm. direktør i organisationen Lederne, Danmarks største faglige organisation for ledere, med 134.000 medlemmer.
Hun er dygtig til at sige alle de rigtige ting. Hun vil ikke forsøge at vurdere hvor mange psykopater osv. der er blandt hendes medlemmer.

Journalisten citerer en undersøgelse fra fagforeningen KRIFA, som viser at 8 ud af 10 danskere siger at de har haft en leder som de mener IKKE burde have været leder.
Direktøren snor sig lynhurtigt udenom ved at sige: “Jeg kender ikke den der konkrete undersøgelse så det er svært for mig at kommentere på det. Vi har også undersøgelser som peger i den anden retning.”
SÅ er det ligesom uddebatteret…
Så skifter hun emne og ‘går til modangreb’, og begynder reelt at forsvare de “lederkvaliteter” som vi andre lider under konsekvenserne af… Det er meget interessant at se på.
Hun kan bestemt ikke lide ideen om at forsøge at tiltrække mennesker som ikke tiltrækkes af at have magt.

Journalisten og hans kollegaer har gennemlæst en række jobopslag til lederstillinger. Han siger: “Det var umiddelbart svært at finde opslag som eftersøgte samvittighedsfulde eller ydmyge ledere.”

Det kan godt være at jeg er forudindtaget, men jeg synes ikke det lyder som om hun virkelig mener de ting hun siger. JEG synes det lyder som om hun forsøger at sige alle de rigtige ting, for at ‘sælge’ og forsvare sig selv og hendes organisation og dens medlemmer.

Jeg kan ikke fornemme den mindste smule nysgerrighed eller ønske om at lære noget nyt eller udvide sin horisont. Det er lidt foruroligende. ‘Aktiv lytning’ indgik vidst ikke i hendes jobbeskrivelse…

Mine venner havde følgende kommentarer:

Chaosnavigator har sendt mig en lang kommentar. Her kommer et kort og præcist uddrag deraf:

‘Når psykopater er dem der tegner de politiske linjer og generaldirektørerne for de store firmaer, så bliver den måde de tænker og rationaliserer på – deres ‘moral’- også den gængse kultur og ‘moral’ i den brede befolkning over hvem de råder. Når det sker, så bliver sindet i befolkningen inficeret på samme måde, som et patogen inficerer den fysiske krop. Den eneste måde at beskytte os selv på overfor denne patologiske tankegang er at vaccinere os selv psykisk imod den, og det er gjort ved at lære så meget som muligt om psykopati og dens indflydelse på os. Sagens kerne er at denne sygdom trives i et samfund, hvor dens eksistens er benægtet, og denne benægtelse er planlagt og bevidst’
– ‘Psykopatens trick: At få os til at tro at det onde kommer et andet sted fra’

Lili skriver:

Hørte også et indslag i DR1 for nogen tid siden, som sagde at jo mere magt folk får, jo mere psykopatiske bliver de.

Da jeg arbejdede i banken, havde vi en mellemleder, som var meget nedladende i sin måde at tale til sine medarbejdere på, især overfor de svageste, men ingen sagde eller gjorde noget.

Efter jeg var stoppet i banken, var jeg i en periode vikar, og havde ikke så meget at tabe. Igen overfusede hun en ældre medarbejder, så jeg henvendte mig til souschefen og spurgte, hvorfor man tillod at hun talte så grimt til sine medarbejder? Han trak på skulderen og sagde: “Hun er dygtig”

Jeg mistede alt for ham, og kunne efterhånden også godt se, hvor svag han egentlig var, og forstod hvorfor han aldrig avancerede yderligere. Han havde ikke de rundsave, det åbenbart krævede.

Vi havde også en anden mellemleder, som slog folk oven i hovedet med de dokumenter, de havde udfyldt forkert. Det tror jeg ikke sker længere i dag, men der er jo kommet så mange andre avancerede måder at chikanere folk på. 🙁

Kh Lili

Det er tragisk og uhyggeligt hvad mennesker finder sig i. 🙁

Jan skriver:

Brian Klaas er ikke helt for kvik – her et link:

Vladimir Putin Has Fallen Into the Dictator Trap
Reality doesn’t conform to the theory of the rational, calculating despot who can play the long game.
By Brian Klaas 
www.theatlantic.com

Her antager Brian Klaas at det at Putin gik ind i Ukraine var en strategisk fejltagelse. Det er jeg ikke sikker på at det var.
I de fleste tidligere krige har EN ‘part’ – ‘a hidden hand’ – styret og manipuleret begge parter i konflikten, netop for at krigen skal blive så destruktiv som muligt – for de 2 parter – men ikke for den tredje – ‘the hidden hand’ – normalt i form af banker og våbenindustrien, som finansierer begge parter i konflikten, og dermed reelt bestemmer hvor længe konflikten skal fortsætte og hvem der skal vinde. Det har jeg skrevet en del om i min tekst:

Hvorfor kryptovaluta kan forhindre krig

Hvis du forstår bank- og penge-systemet (og kryptovalutaer) kan vi forhindre alle fremtidige krige!

Så spørgsmålet er “blot” om Putin er klar over at det er det der er planen. Det tror jeg han er, i og med at han – ligesom NATO, EU, USA mv. – er tæt knyttet til WEF og Klaus Schwab.

Tilføjelse i version 2.00, den 27.07.2019:
En måde som formentlig er endnu bedre til at detektere psykopati og derved forhindre psykopater i at besætte indflydelsesrige poster, ville være at sætte f.eks. 3-5 clairvoyante til at ’stille ind’ på personen og ’læse’ vedkommende. De clairvoyante behøver jo ikke at vide noget om personens identitet eller hvilket embede personen søger. De vil kunne ’se’ og beskrive personens personlighed – eller sjæl – blot ved f.eks. at have en lukket forseglet konvolut som indeholder et foto af vedkommende.   Man kan på en vis måde opfatte det som en videreudvikling af det princip at nogle virksomheder allerede nu bruger clairvoyante i forbindelse med rekruttering af ledende medarbejdere.

Tilføjelse den 3.9.2023:

Oxytocin modvirker psykopati!

Hidtil har man troet at psykopati ikke kunne behandles, men nu har forskere fundet ud af at hormonet Oxytocin, som næsespray, giver psykopater den evne til medfølelse som de normalt overhovedet ikke har, og som er grunden til at de uden at tøve påfører andre mennesker store lidelser og smerte.

Peer Brændgaard skriver følgende om det:

Berlingske har bragt en artikel om et nyt videnskabeligt studie, der tyder på, at psykopati kan behandles med næsespray med krammehormonet oxytocin. Hormonet ser ud til at fremme empati, som er den evne, der mangler hos psykopater, og som bl.a. gør, at de kan udføre voldskriminalitet m.v. uden hæmninger og anger. Det nye studie er udført med netop voldelige psykopater.

Jeg har tidligere udgivet en faglig rapport om virkningerne af oxytocin og kram. I et blogindlæg udgivet den 1. februar 2019 ‒ mellem justitsmordet i Byretten og frifindelsen i Landsretten ‒ foreslog jeg også næsespray eller krammeklub til indsatte i fængslerne, som jeg på det tidspunkt kunne se ud til selv at skulle tilbringe en del tid sammen med som uskyldigt dømt. På talerscenen iført en Free Palestine-t-shirt (se foto) i maj 2018, få dage før jeg blev opsøgt af honningfælden fra Chabad Lubavitch, der foretog den falske anmeldelse om voldtægt efter sex med samtykke, talte jeg for, at vi lavede krammepatruljer, der tog ind på Christiansborg og tilbød kram til politikerne og ministrene, så de kunne holde op med at føre psykopatisk politik.

Han henviser til artiklen Psykopater har ingen empati. Men da forskerne gav dem næsespray, skete der noget overraskende i Berlingske, som bygger på en videnskabelig artikel i det kendte tidsskrift Nature: Oxytocin normalizes the implicit processing of fearful faces in psychopathy: a randomized crossover study using fMRI.

Folketinget kunne eventuelt prøve kollektivt at “tvangsmedicinere” sig selv med Oxytocin næsespray…!

Man skal dog lige være opmærksom på at forskningen tyder på at man også kan få for meget Oxytocin. Søg f.eks. ‘too much oxytocin’ eller ‘high oxytocin level’. Man finder bl.a. artiklen High oxytocin levels ‘trigger oversensitivity to emotions of others’.

KH
Henrik

Privacy Policy


Share this page:

This post is available in: Dansk

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.