US dollars (og aktiemarkedet mv.) bliver nu kunstigt holdt oppe af kriminel manipulation

This post is available in: Dansk

Share this page:

Til alle 17 medlemmer af Folketingets Finansudvalg

Version 1.30, den 13.12.2018: En tilføjelse.

Jeg forsøger her med et ret konkret eksempel at vise hvordan hele verdens økonomi bliver manipuleret med meget destruktive intentioner og resultater.

Tilføjelse i version 1.30, den 13.12.2018:
NB! Denne teksts emne fortsættes og udvides på bedste vis i teksten Det aktuelle kollaps i prisen på krypto-valutaer (og guld, sølv, uran mv.) skyldes ulovlig prismanipulation! – [also published in English here]

En af mine venner henledte forleden min opmærksomhed på et meget interessant interview med den tidligere bankmand – nu guld og sølv analytiker – Rob Kirby på youtube: 50 Million Oz Dumped – Silver Market is Rigged! | Rob Kirby. (I må sige til hvis YouTube har slettet den. Det skete for den kopi af interviewet som jeg først hørte! Jeg har en kopi på min harddisk.)

Han forklarer at ‘nogen’ fornylig solgte 50 mill. ounces = 1555 tons ikke eksisterende ‘papir-sølv’ (det der hedder futures kontrakter) på én gang, på det dårligst tænkelige tidspunkt af døgnet, uden at interessere sig det mindste for hvilken pris de fik for dem. Med andre ord: Der var tale om en bevidst manipulation, for at få sølv-prisen til at falde så meget som muligt.
Dette er selvfølgelig forbudt. Så det faktum at ingen skred ind over for det vidner om at de amerikanske myndigheder, inklusiv de regulerende myndigheder, som burde have skredet ind over for det, er involveret i forbrydelsen! Han formoder at flere dele af det amerikanske statsapparat er involveret, og at The Treasury’s Exchange Stabilization Fund (ESF) er centrum for manipulationen (‘chief intervener’).
Ifølge ham er det ikke noget nyt at der bliver lavet store manipulationer for at holde sølv- (og guld-) priserne nede.

Og hvorfor bliver det så gjort?
Hvis man lod sølv- og guld-priserne flyde frit (=et frit marked), så ville de på nuværende tidspunkt have været steget en del, fordi USAs store gæld burde have fået US Dollars (USD) og det amerikanske aktiemarked mv. til at falde, og det ville så have ført til at den amerikanske økonomi ville have været på vej ind i en recession.
Men at manipulere sølv- og guld-priserne på den måde svarer lidt til at tisse i bukserne for at få varmen… Så det tragikomiske – eller foruroligende(!) – er, at det eneste de reelt opnår er at udskyde og forværre den uundgåelige økonomiske nedtur den dag hvor de enten ikke kan eller ikke vil fortsætte den ulovlige og destruktive manipulation!
The Treasury’s “Exchange Stabilization Fund” (ESF) arbejder således i praksis på at gøre nøjagtigt det modsatte af det som dens navn siger at den skal.
Så det man – efter at have tænkt sig lidt om – må spørge sig selv om er: Hvem har glæde af at manipulere den amerikanske økonomi og verdensøkonomien på en måde der gør at den næste økonomiske nedtur bliver så voldsom og brutal og destruktiv som muligt?
Svaret er selvfølgelig: De stenrige magt-psykopater som ønsker at opnå så meget magt og kontrol over alle os andre som muligt. Hvis man – som den globale magtkonspiration – har en meget stor pose penge, så kan man bevidst skabe en boble i et givent marked – dvs. presse priserne op på et alt for højt niveau, vha. manipulation, og derefter “trække stikket” eller begynde at manipulere i den modsatte retning, så priserne i det pågældende marked rasler ned, og nærmest automatisk havner på et unaturligt lavt niveau, før de igen begynder at stige. Det var det der skete i den såkaldte finanskrise i 2008 og i ‘dot com’ crashet omkring 2001. På den måde kan man kort fortalt opnå stor magt og rigdom på bekostning af alle andre – man ‘malker’ populært sagt alle os andre som en stor kollektiv malkeko – kort sagt enhver psykopats drøm…!

Rob Kirby går så langt som til at sammenligne ESFs kriminelle destruktive manipulation af markederne med diktatorers forbrydelser mod menneskeheden!

Tilføjelse i version 1.10:
Rob Kirby fortsætter historien om ESF og den destruktive manipulation af økonomien i følgende interview: The Entity Controlling The Economic System Is Much Larger Than The Fed:Rob Kirby

Når man ser på det amerikanske aktiemarkeds udvikling i de sidste 25 år kan man godt se at det ikke udvikler sig naturligt og velreguleret. Her er en graf over det største amerikanske aktieindeks – S&P 500 – de 500 største aktieselskaber i USA – igennem de sidste 25 år:

Klik for et større billede

Der er også andre – måske bedre – måder at illustrere om aktiepriserne er ‘for høje’ – altså i en boble – eller ‘for lave’ – som resultat af en ‘panik-salg-overreaktion’ fra ‘alle os andre’, f.eks. den graf over forholdet mellem den samlede værdi af USAs aktieselskaber og bruttonationalproduktet fra 1950 til 2015, som jeg brugte i min tekst Politikerne ignorerer stort set de vigtigste emner og problemer! på mit website:

Klik for et større billede

Man kan også f.eks. se på forholdet mellem aktieselskabernes aktieværdi og deres indtægter (Price over Earnings P/E) eller deres overskud osv. osv. Alle disse grafer vil vise ca. den samme kurveform over de sidste 25 år. Der hvor uenighederne mellem ‘eksperterne’ opstår er i spørgsmålet om hvor meget for høje aktiekurserne er nu og dermed hvor tæt på det næste finanskrak vi befinder os og hvor voldsomt krakket bliver.
Personligt frygter jeg at det kommende finanskrak kommer til at minde mere om 1929 end om 2008. Simpelthen fordi det er det de stenrige psykopater ønsker… Det er den måde de kan opnå mest magt og kontrol over os vha. deres penge. Faktisk tror jeg at en stor del af verdens banker vil krakke som dominobrikker der trækker hinanden med i faldet, fordi alle de finansielle selskaber i det globale finanssystem så vidt jeg ved er langt mere afhængige af hinanden nu end tidligere.

Hvis du har forstået hvad det er jeg forsøger at sige, så kan du nu regne ud at manipulatorerne er i gang med ‘at hive et pendul helt ud til den ene yderlighed’ – eller med andre ord ‘at spænde buen til den knækker’. Og når det sker, så vil sølv- og guld-priserne eksplodere og dermed selvfølgelig også mineaktier mv. samtidig med at USD og aktiemarkedet vil falde. Spørgsmålet er så hvor galt det vil gå denne gang, hvilket afhænger af hvor meget ‘varm luft’ det vil lykkes manipulatorerne at ‘pumpe ind’ i aktiemarkedet og dertilhørende derivater – og en lang række andre markeder. Psykopaterne vil jo helst have så mange markeder som muligt til at crashe på en gang.

Hvis du er interesseret i et dybere studie af ESFs destruktive og kriminelle manipulation af markederne igennem tiderne, så er der en meget omfattende tekst om det her: What I have been afraid to blog about: THE ESF AND ITS HISTORY (Part 1-5). Ifølge en af mine venner har forfatteren, Eric deCarbonnel, set sig nødsaget til at gå under jorden efter at have kommet med disse afsløringer! Derudover har jeg modtaget følgende svar fra Rob Kirby. Jeg har sløret det lidt af hensyn til Erics flugt fra ESFs hævn over at han har afsløret deres forbrydelser:

I used to converse with Eric via email years ago.  Shortly after he produced his expose on the ESF – he disappeared [he used to live in Montreal, Canada] and stopped conversing.  I have heard that he moved to Xxxx and took up yyyy.

His great grandfather was Frank Vanderlip – one of the original participants at secretive meeting at Jekyll Island where the Federal Reserve Act was created.

Der refereres her til skabelsen af The Federal Reserve – USAs “nationalbank”. Det som er vigtigt at vide i den forbindelse er at den er en privatejet bank, som trykker “USAs” penge – USD – og udlåner dem f.eks. til den amerikanske stat – og opkræver renter af disse “penge” som den har skabt ud af den blå luft. På den måde bliver hele det amerikanske samfund automatisk til gældsslaver i hænderne på de banker der ejer ‘The FED’! Se f.eks. James Corbett’s dokumentar Century of Enslavement: The History of The Federal Reserve

En ting man kan konkludere på grundlag af alle disse observationer og informationer osv. – og som nogen af jer måske godt ved på nuværende tidspunkt, fordi mange andre, som f.eks. Mads Palsvig, David Icke, Ole Dammegård osv., er kommet til den samme konklusion på grundlag af forskellige informations-kilder, er, at det er stort set ligegyldigt hvilket af de 2 partier amerikanerne stemmer på, for de er begge enten ‘købt’ eller forblændet, bedraget og ført bag lyset af den globale magtkonspiration. Og det vil komme til at koste amerikanerne, og en hel masse andre der bliver trukket med i faldet, dyrt, i nær fremtid.

Er Danmark så et meget bedre land med meget mindre korruption? Nej – for så var en del af DONG ikke blevet solgt til Goldman Sachs, og slet ikke til den pris og på de betingelser i øvrigt! Det var jo faktisk kun Enhedslisten, Dansk Folkeparti og Uffe Elbæk – nu Alternativet – som stemte imod det landsforræderi. Undskyld jeg kalder en spade for en spade, men det var altså landsforræderi. Se i øvrigt min tekst Politikerne ignorerer stort set de vigtigste emner og problemer!, hvor jeg både opsummerer DONG-skandalen og taler om den næste finanskrise og USAs gæld mv.

Det er ikke min intention at dette skal være en stor tilbundsgående analyse. Jeg er ikke Rob Kirby, James Corbett, Mads Palsvig, David Icke, Ole Dammegård eller Eric deCarbonnel osv.osv. Så dette er primært en opfordring til at du gør dit eget hjemmearbejde for at forsøge at forstå de kræfter der manipulerer menneskeheden og med hvilke mål og midler og intentioner de gør det!
Et lille tip: Den globale magtkonspiration af stenrige psykopater og satanister ønsker at skabe et globalt diktatur – en verdensregering – med en valuta, en hær, afskaffelse af kontanter osv.osv., og helst med en verdensbefolkning på under 1 mia. mennesker, som alle mere eller mindre er deres slaver.

Hvis du kan se eller fornemme at den her tekst handler om et ret vigtigt problem, så husk at sende den videre til alle dem du kender!

PS: Hvorfor er der væsentligt færre medlemmer af Finansudvalget end i de fleste andre udvalg i Folketinget?
Burde det ikke nærmest være omvendt, i betragtning af hvor centralt udvalget er for hele Folketingets arbejde?!

Kærlig hilsen

Henrik Rosenø

Privacy Policy


Share this page:

This post is available in: Dansk

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.